čtvrtek 30. října 2008

Extrémní výkon pro Váš Datový sklad


Více informací o Oracle Exadata Storage a HP Oracle Database Machine najdete zde, a nebo se přijďte podívat na Databázovou konferenci pořádanou 4.11.2008 v Praze - registrační link je dostupný zde.

pondělí 27. října 2008

Dva způsoby jak definovat vlastní výpočty (ukazatele) v Business modelu

Jak již bylo uvedeno v článku Oracle BI Metadata repository – IV. Tvorba vlastních ukazatelů, existují dva způsoby jak definovat vlastní výpočty (ukazatele), a to:
 1. Výpočet na základě již existujících logických sloupců (postup viz. článek výše)

 2. Výpočet na základě fyzických sloupců (postup je uveden níže)

Není jedno, který z výše uvedených způsobů použijete. Pro každý z nich je generován jiný fyzický SQL dotaz, a to v určitých případech (viz. níže) může mít vliv na správnost / nesprávnost výsledků a dokonce i na výkon samotného dotazu:
 • U výpočtů na základě již existujících logických sloupců se nejprve aplikují agregační funkce (ty, které jsou nastaveny u logických sloupců ze kterých se vychází) a až poté se provede samotný výpočet

 • U výpočtů na základě fyzických sloupců se nejprve provede výpočet a až poté se aplikuje agregační funkcePříklad, kdy je nutné použít výpočet na základě fyzických sloupců:

Pro správný výpočet celkových tržeb se pro každý řádek nejprve vynásobí cena za kus (Unit Price) počtem prodaných kusů (Units Sold) a poté se teprve aplikuje agregační funkce SUM().


V případě použití výpočtu na základě již existujících logických sloupců, by byl výpočet celkových tržeb chybný. A to proto, že se nejprve aplikují agregační funkce SUM()

„Unit price“ je 500 + 400 + 300 = 1.200
„Units sold“ je 2 + 3 + 4 = 9

a až poté se provede vlastní výpočet, který je v tomto případě chybný: 1.200 x 9 = 10.800


Jak nadefinovat výpočet na základě fyzických sloupců

1. Vyberte faktovou tabulku > pravé tlačítko myši > New Object > Logical Column ...2. Pojmenujte ukazatel a zvolte OK.3. Vyberte fyzický zdroj Vaší logické tabulky a zvolte „Properties...“4. Vyberte záložku Column Mapping (zde je vidět, jak jsou mapovány jednotlivé logické sloupce z Business Modelu na Fyzickou vrstvu) > vyberte Váš nový ukazatel a spusťte Expression Builder (stiskněte ...)5. V Expression Builderu nadefinujte vlastní výpočet nad fyzickými sloupci a zvolte OK6. Výpočet je zobrazen v mapování mezi Business Modelem a Fyzickou vrstvou7. Nakonec nastavte agregační funkci pro Váš nový ukazatel a přesuňte jej do Prezentační vrstvyErik Eckhardt.

čtvrtek 23. října 2008

BI Publisher – Query Builder – doplnění chybějících agregačních funkcí

Jestliže pro vytváření SQL dotazů v BI Publisheru používáte Query Builder, pak jste si možná všimli, že v záložce „Podmínky - Funkce“ chybí agregační funkce pro číselné datové typy.

BI Publisher v pořádku rozezná datové typy sloupců z vybrané tabulky:

ale pak pro jednotlivé datové typy vždy nabízí stejný seznam SQL funkcí – tj. funkcí, které jsou vhodné pro datový typ obsahují text.

Seznam dostupných SQL funkcí pro jednotlivé datové typy je ve zdrojovém kódu BI Publisheru uveden správně, viz. funkce qb_rend[DATATYPE]Select().


Bohužel z nějakého důvodu (nezkoumal jsem jej) dojde k chybnému zvolení datového typu a vždy je volána funkce qb_rendCharSelect, která generuje SQL funkce pro text.


Workaround
Upozornění: jde pouze o workaround a nasazením nové verze může být vše jinak!

1/ V adresáři J2EE serveru (server ve kterém běží aplikace BI Publisheru) najděte soubor „qb_gensql.js“ (např. D:\ OracleBI\oc4j_bi\j2ee\home\applications\xmlpserver\xmlpserver\qb\qbfiles\qb_gensql.js)

2/ Soubor zazálohujte

3/ Soubor otevřete a najděte v něm funkci qb_rendCharSelect

4/ Doplňte agregační funkce (řádky zkopírujte z funkce qb_rendNumberSelect)

5/ Soubor uložte

6/ Promažte lokální cache internetového prohlížeče a obnovte stránku Query Builderu – výsledkem je doplněný seznam SQL funkcí o funkce agregačníErik Eckhardt.

pondělí 20. října 2008

Instalace ODI

Link na ODI instalační média a dokumentaci najdete zde. Samotná instalace je jednoduchá a poměrně rychlá:

1/ Rozbalte instalačky a spusťte setup (pro platformu Windows ...\setup\Windows\setup.bat)


2/ Zvolte Next


3/ Vyberte části ODI, které chcete instalovat


4/ Vyberte typ instalace


5/ Zadejte cestu kam chcete ODI instalovat a pojmenujte Home pro ODI


6/ Vyplňte parametry pro Data Profiling a Data Quality Server
7/ Shrnutí a instalace

Výsledkem jsou dvě nové služby pro Data Quality


a nabídka ODI komponent v Start > All Programs > Oracle DI

 • Topology Manager - komponenta pro definování zdrojů a cílů pro integrační projekty
 • Security Manager - komponenta pro definování bezpečnosti v projektech
 • Operator - komponenta pro monitorování běhu a stavu procesů
 • Designer - komponenta pro návrh integračních procesů
 • Agent - komponenta pro orchestraci spouštění procesů v heterogenním prostředí

 • Složka Repository Management - utility pro tvorbu/import/upgrade repository
 • Složka Examples - Demo prostředí obsahující data a příklady pro využití ODI
 • Složka Oracle Data Profiling and Quality - komponenty pro profilování a kvalitu dat

Níže najdete příklady k samotnému ODI i k Data Profiling and Data Quality Options:


Erik Eckhardt.

čtvrtek 16. října 2008

Oracle Business Indicators pro Apple iPhone

Mají-li uživatelé ve vaší společnosti Apple iPhone nebo iPod touch, pak vězte, že pomocí nich mohou přistupovat k obsahu Oracle Business Intelligence.

Od 3.7.2008 je jim k dispozici aplikace Oracle Business Indicators, která umožňuje přímo z iPhone spouštět reporty, provádět analýzy (navigace, drilování, filtrování), aktivovat proaktivní monitorování (iBots), přistupovat k výstrahám (Alerts!) a nebo vytvářet odkazy na oblíbené sestavy. Oracle Business Indicators je nativní aplikace pro iPhone a proto i využívá jeho veškeré přednosti včetně zoomování, náklonového čidla nebo automatického zaměření/zaostření na vybraný objekt (tabulka, graf, budík, ...).

Oracle Business Indicators je zdarma ke stažení z App Store (přímo z iPhone nebo pomocí iTunes). Pouhou podmínkou je mít iPhone 2.0 Software a licenci na Oracle Business Intelligence Enterprise Edition verze 10.1.3.3.3 a výše.


Máte-li iPhone a chcete si na něm vyzkoušet naše BI, pak si zdarma z App Store nainstalujte Oracle Business Indicators a připojte se na náš BI Demo Server:

1/ Spusťte App Store


2/ Vyhledejte a vyberte Oracle Business Indicators


3/ Nainstalujte jej


4/ Po instalaci přejděte do nastavení (Settings)


5/ Z menu vyberte nastavení pro Indicators


6/ Doplňte následující údaje (připojení na náš Oracle BI Demo Server)
POZOR: Oracle Business Indicators verze 1.3 vyžaduje v HOSTu celou URL na OBI EE, tj. http://193.179.157.75:80/analytics7/ A nakonec spusťte aplikaci a vyzkoušejte naše BI z iPhone!Související odkazy:

Erik Eckhardt.

pondělí 13. října 2008

BI Publisher – Query Builder – The list of tables is too long

Jestliže pro vytváření SQL dotazů v BI Publisheru používáte Query Builder, pak jste možná obdrželi chybové hlášení: „The list of tables is too long“.


Hlášení dostanete pouze v případě, kdy je počet objektů v daném schématu větší než hodnota 100 (hodnota 100 je ve verzi BIP 10.1.3.4 a níže).


Řešením je:

a) napsat do filtru jedno nebo více písmen z názvu tabulky.


b) použít workaround a trochu poupravit kód Query Builderu.


Workaround
Upozornění: jde pouze o workaround a nasazením nové verze může být vše jinak!

1/ V adresáři J2EE serveru (server ve kterém běží aplikace BI Publisheru) najděte soubor „qb.jsp“ (např. D:\OracleBI\oc4j_bi\j2ee\home\applications\ xmlpserver\xmlpserver\qb\qb.jsp)

2/ Soubor zazálohujte

3/ Soubor otevřete a najděte v něm ERROR_TOO_MANY_OBJECTS


4/ Stávající hodnotu (v mém případě 100) změňte např. na 200

5/ Soubor uložte

6/ Obnovte stránku Query Builderu – výsledkem je zobrazení všech tabulek v daném schématuErik Eckhardt.

středa 8. října 2008

Jak odstranit nevhodné zalamování číselných hodnot - změna oddělovače tisíců

Data v reportech, které se díky své šířce nevejdou na obrazovku webového prohlížeče jsou automaticky zalamována tam, kde se vyskytují mezery. Pracujete-li v českém prostředí (OBI EE / OBI SE One), pak oddělovačem tisíců u číselných datových typů je mezera, která způsobí nevhodné zalomení zobrazovaného čísla.Řešením nechtěného zalamování číselných datových typů může být globální změna oddělovače tisíců, např. z mezery na tečku.

V souboru localedefinitions.xml ($BI_HOME\web\config\) vyhledejte localeDefinition pro češtinu a parametr thousandsSeparator změňte z mezery


na tečku.Poté restartujte BI služby a zkontrolujte report.


Za tip děkuji Michalu Zimovi (BI/DW Architekt) ze společnosti Teura. Michale díky!


Erik Eckhardt.