úterý 30. října 2007

Předání cen vítězům soutěže s Oracle BI SE One o nejlepší BI Dashboard

V pátek 26.10.2007 proběhlo předání cen deseti nejlepším účastníkům v soutěži o nejlepší BI Dashboard. Fotografie z předávání cen najdete níže.


1. místo - Jakub Genža, jako cenu si vybral navigaci do auta


2. místo - Štefan Oravec, jako cenu si vybral 500GB externí disk


3. místo - Bronislav Lukáš, jako cenu si vybral 8GB MP3 přehrávač


Vítězové soutěže pohromadě


Po předání cen proběhl raut, na kterém byl dostatek pití


a jídla.


Ještě jednou gratulujeme všem výhercům, užijte si své ceny!

středa 24. října 2007

Oracle BI Publisher - soutěž s Oracle Coffee

Dnes ráno proběhl pravidelný seminář - Ranní káva s Oracle technologiemi, tentokrát na téma Oracle BI Publisher. Prezentaci ze semináře si můžete stáhnout zde.


Soutěž s Oracle BI Publisherem a Oracle Coffee:

Zadání soutěže je jednoduché: Zde si stáhněte a pak nainstalujte a základě těchto XML dat, vytvořte vlastní (sofistikovanou) RTF šablonu, kterou pošlete na email:


Erik Eckhardt (eec).

úterý 23. října 2007

Compile error in hidden module v Oracle BI Publisher Template Builder for Word 10.1.3.3.0

Jestliže jste si nainstalovali Oracle BI Publisher Template Builder for Word ve verzi 10.1.3.3.0 , tak při loadu XML dat


možná narazíte na chybu "Compile error in hidden module: Module_starter".Chybu opravíte tak, že:

1/ Zavřete MS Word a z menu Start > All programs > Oracle BI Publisher Desktop spusťte Template Builder for Word Language


2/ Vyberte požadovaný jazyk

proběhne přegenerování defaultní šablony,

které musí skončit bez chyb!3/ Poté opět spusťte načtení XML dat a vše by mělo být ok.Erik Eckhardt (eec).

pondělí 15. října 2007

Datamart Automation - Zrychlení odezvy uživatelských dotazů

Jedna z častých stížností uživatelů na reportovací/analytický systém je výkonnost (přesněji odezva/doba generování reportů). Už Vám někdy "business" uživatelé volali a stěžovali si: "Máte to zase pomalé ... s tím se nedá dělat. Report jsem spustil(a) před hodinou a pořád nic ..."?

Jak Vám s tímto může Oracle Business Intelligence pomoci? K dispozici jsou následující varianty:
 1. Data předagregujete prostředky relační nebo multidimenzionální databáze a nasměrujete Oracle BI Server na tato data
 2. Využijete Datamart Automation - funkcionalita Oracle Business Intelligence Enterprise Edition a Standard Edition One

Co je Datamart Automation?
Oracle BI Server obsahuje "Aggregate Navigator" - vlastnost, která přesměruje uživatelský dotaz na předagregovaná/sumární data místo toho, aby výsledek byl znovu počítán z dat detailních (vše je pro uživatele/aplikaci plně transparentní). Samozřejmostí je, že někdo (IT) musí zajistit, aby předagregovaná data existovala a byla správně namapovaná do metadat BI Serveru.

Datamart Automation umí výše uvedené automatizovat, tzn. na základě Vašich požadavků založí v určené databázi (je jedno jaké) datamart (STAR schéma), naplní jej daty (tzn. data předagreguje) a namapuje potřebná BI metadata. Vše probíhá automaticky, pro návrh lze využít grafického průvodce, pro automatické plnění a obnovu dat lze využít komponentu Oracle BI Scheduler nebo nějakou službu pro plánované spouštění úloh.


Datamart Automation nabízí snadný a rychlý vývoj nezávislých datových tržišť, která mohou být fyzicky vytvořeny v libovolné databázové technologii. Na vývojáře a správce klade minimální nároky na znalost problematiky tvorby datamártů a definice BI metadat, a hlavně je vše plně transparentní pro koncové uživatele/aplikace - tzn. nemusíte předělávat stávající reporty, sestavy nebo analýzy, funkcionalita je využívána automaticky!


Jak na Datamart Automation?

I. Příklad
Chci analyzovat výnosy a náklady za celou společnost (všechny pobočky) a za jednotlivá období (jednotlivé roky):


Výsledný dotaz poslaný do databáze je následující:II. Definice cílové databáze pro datamart

1/ V metadatech založte databázi, která bude obsahovat výsledný datamart (v mém případě Oracle 10gR2)


2/ Pro databázi vytvořte connection pool (obsahuje jméno uživatele/schéma, pod kterým bude datamart fyzicky vytvořen)III. Definice datamartu

1/ Z menu Tools > Utilities spusťte Aggregate Persistence Wizard


2/ Doplňte cestu a název skriptu, který bude vygenerován


3/ Vyberete business model, faktovou tabulku a ukazatele, pro které chcete založit datamart


4/ U jednotlivých dimenzí vybere úrověň pro agregaci (v mém případě, u geografické a časové dimenze chci agregovat data na nejvyšší úrovni, dimenzi prodejních kanálů nepoužívám)


5/ Vyberte databázi, schéma a connection pool, ve kterém bude datamart vytvořen (viz. výše krok 1 a 2)


6/ Systém vygeneruje "create" skript pro založení datamartu


7/ Jestliže počítáte s tím, že datamart budete pravidelně obnovovat, je třeba přidat do skriptu příkaz pro jeho zrušení tj. příkaz "delete aggregates"


Chcete-li přidat/předělat/odstranit indexy, můžete je do skriptu také zahrnout. Skript pak bude vypadat takto:

EXECUTE PHYSICAL CONNECTION POOL "DM_Automation"."DM_Automation_ConnPool" DROP INDEX ......;

DELETE AGGREGATES......;

CREATE AGGREGATES......;

EXECUTE PHYSICAL CONNECTION POOL "DM_Automation"."DM_Automation_ConnPool" CREATE INDEX ......;


IV. Založení a naplnění datamartu (spouštění skriptu)
K dispozici máte dvě možnosti
 1. Ruční spuštění skriptu
 2. Automatické spouštění skriptu

1/ Ruční spuštění
Skript spusťte pomocí utility nqcmd.exe:
nqcmd.exe -d AnalyticsWeb -u Administrator -p Administrator -s d:\dm_automation_bdemo.sql


2/ Automatické spouštění
Utilitu nqcmd spolu se skriptem zavoláte z nějakého externího časovače, jako je Crontab, Windows Scheduler nebo Oracle BI Scheduler:V. Kontrola výsledného datamartu

Po přihlášení do databáze, uvidíte vytvořený datamart:


Po přihlášení k BI Serveru, uvidíte BI metadata pro vytvořený datamart (fyzická vrstva) a mapování agregovaných ukazatelů a dimenzí na ty detailní (business model & mapping)


VI. Opakování příkladu
Chci analyzovat výnosy a náklady za celou společnost (všechny pobočky) a za jednotlivá období (jednotlivé roky), tzn. spouštím stejný report viz. bod I.:


Výsledný dotaz poslaný do databáze je nyní následující:Co můžete očekávat v blízké budoucnosti?
 1. Možnost uložení datamartu do Oracle Analytic Workspace (tj. Oracle OLAP Option neboli multidimenzionální úložiště)
 2. Paralelní nahrávání a agregace datamartu
 3. Automatizované indexování

Erik Eckhardt (eec).

pátek 12. října 2007

čtvrtek 11. října 2007

Další rozvoj Business Intelligence - 1. část

 • Analytické nástroje nejsou výsadou analytiků a vrcholových pracovníků a rozšiřují se mezi všechny role v organizaci.
 • Analytické nástroje jsou zakomponovány do podnikových procesů.
 • Statické sestavy nesplňují informační potřeby a jsou nahrazované analytickými aplikacemi.

1.1 Informační pokrytí celé časové osy


Před pár lety stačilo vedení firmy znát konsolidovaný stav společnosti na konci kvartálu nebo měsíce. Dnes se pracuje v řádech hodin.

Otázka

Lze řídit auto, letadlo, nebo organizaci jenom na základě pohledu do zpětného zrcátka?


Když se začaly objevovat první datové sklady, snížilo se zpoždění dostupných informací o stavu firmy na týdny nebo dny. Na dlouhý čas se stalo jednodenní zpoždění magickou hranicí, kterou byl málokdo schopný překročit. Souvisí to s faktem, že většina organizací pracuje v jednodenních obchodních cyklech, kdy v průběhu dne jsou zatíženy primárně transakční systémy a přes noc se data zpracovávají v analytických systémech. Stačí jen najít způsob, jak načerpat zdrojová data častěji než jedenkrát za den a pomyslná bariéra bude prolomena. Pak už je jen otázkou nákladů, zda se tento cyklus má opakovat po hodinách, nebo desítkách minut.

Samozřejmě ne každý podnik potřebuje tak rychlý přístup k informacím o svých aktivitách, nicméně stále více podnikatelských subjektů čerpá svou konkurenční výhodu právě ze schopnosti bleskově reagovat na okamžitý vývoj. Sada nástrojů která umožňuje sledování a vyhodnocování probíhajících transakcí se nazývá „Business Activity Monitoring“ a využívá technologie databází "in-memory" (všechny operace probíhají jen v operační paměti) a je součástí integrační platformy. Typickým příkladem může být sledování zatížení call centra, sledování počtu žádostí v jednotlivých krocích procesu schvalování půjčky nebo jiný obchodní proces.

Obrázek 1 - Porovnání složitosti a obchodní hodnoty technologií BI vzhledem k časovému zpoždění informace.


Zůstává nám otázka co se pravděpodobně bude odehrávat v nejbližší budoucnosti. V jejím rámci musíme řešit hned několik problémů: Bude mi aktuální stav zásob stačit do chvíle dalšího příjmů zboží? Mám dostatek kvalifikovaných lidí na zpracování příležitostí nadcházející kampaně? Jaký bude pravděpodobný počet reakcí? Na všechno lze ovšem snadno odpovědět prostřednictvím predikčních modelů postavených na nástrojích data miningu, nebo specializovaných forecasting aplikací.


Na rozdíl od klasických reportingových nástrojů, které zpřístupňují historická data a la zpětné zrcátko, BAM a prediktivní technologie umožňují sledovat aktuální stav a výhled do blízké budoucnosti. Proto, viz. anketa na obrázku číslo 2, je vidět jak se pomalu ale jistě začínají prediktivní technologie nasazovat jako součást BI/DW řešení.

Obrázek 2 - Stav rozšíření použití prediktivních analýz.
Zdroj www.tdwi.org Extending the Value of Your Data Warehousing Investment


Peter Hora (pho).

pondělí 8. října 2007

Školení na Oracle Data Integrator (dříve Sunopsis) v nabídce Oracle University Česká republika!

Je to již více jak rok, kdy společnost Oracle završila akvizici společnosti Sunopsis. Technologie Sunopsis (Oracle Data Integrator) ideálně doplnila portfolio Oracle BI/DW řešení v oblasti vysoce výkonné datové integrace a E-LT pro heterogenní prostředí.

V současnosti Oracle University připravuje kurz s názvem Oracle Data Integrator: Administration and Development, který se bude konat ve dnech 19.-22. listopadu v Oracle Czech (Škrétova 12, Praha 2). Detailní informace, obsah kurzu a podmínky účasti se dozvíte zde.

Jak opravit nepřesné překlady v OBI EE / OBI SE One / Siebel Analytics verze 10.1.3.2.1 a nižší

Možná jste již objevili, že v OBI EE / OBI SE One / Siebel Analytics verze 10.1.3.2.1 a nižší jsou menší nepřesnosti v lokalizaci. Asi nejpodivnější a nejvíce na očích je překlad slova "return" (zobrazuje se při drilování nebo navigaci na dashboardu). Do češtiny je "return" přeloženo jako "Výnos". Správný překlad by však měl být "zpět". Ve verzi OBI EE 10.1.3.3., která je v současné době ke stažení z otn, je většina překladů opravena.

V případě, že používáte starší verzi OBI EE / OBI SE One / Siebel Analytics (tzn. verzi před 10.1.3.3) a nechystáte se na novou verzi přejít, tak si můžete chybné texty opravit sami.


Jak na to?

Veškeré texty jsou uloženy v XML souborech, které najdete na cestě [BI_HOME]\web\msgdb\l_cs\messages\
 • soubor viewmessages.xml - texty pro BI Dashbords a BI Answers
 • soubor chartviewmessages.xml - texty pro grafy
 • ...
1/ Zazálohujte soubor viewmessages.xml

2/ V notepadu otevřete soubor viewmessages.xml a vyhledejte text "Výnos" (WebMessage name="kmsgEVCLinkReturn")


3/ Text přepište na "Zpět"


4/ Restartujte službu Oracle BI Presentation Server


5/ Zkontrolujte výsledek na BI Dashboardu


Za tip děkuji Jakubu Genžovi ze společnosti Sophia Solutions. Jakube díky!


Erik Eckhardt (eec).

středa 3. října 2007

Vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší BI Dashboard

Jak jsme včera slíbili, dnes přinášíme odhalení výherců, informace o cenách a jejich předání.

Výherci a jejich pořadí je následující:
 1. místo - Genža Jakub (Sophia Solutions)
  počet hlasů: 39
  název dashboardu: #3 - Dashboard Produktového ředitele

 2. místo - Oravec Štefan (Logos)
  počet hlasů: 36
  název dashboardu: #2 - CEO Dashboard

 3. místo - Lukáš Bronislav (BSC)
  počet hlasů: 27
  název dashboardu: #1 - BLU Dashboard

 4. místo - Liška František (Daikin Industries)
  počet hlasů: 8
  název dashboardu: #7 - Profit Dashboard

 5. místo - Holý Pavel (Logos)
  počet hlasů: 7
  název dashboardu: #5 - Dashboard Monitoring kampaní

 6. místo - Hinča Patrik (PFČP)
  počet hlasů: 6
  název dashboardu: #4 - TOP Management Dashboard

 7. místo - Moysová Zuzana (Logos)
  počet hlasů: 5
  název dashboardu: #8 - Europe Monthly Operations Dashboard

 8. místo - Jeník Aleš (Capgemini)
  počet hlasů: 2
  název dashboardu: #6 - Sales Dashboard

 9. místo - Routner Martin (BSC)
  počet hlasů: 1
  název dashboardu: #9 - CFO Dashboard

 10. místo - Šimbera Petr (Adastra)
  počet hlasů: 0
  název dashboardu: #10 - Sales Analysis Dashboard

Výherce, kteří skončili na 1. až 10. místě, tímto zveme na předání cen, které se uskuteční 26. října 2007 od 14:00, v prostorách společnosti Oracle Czech (Škrétova 12, Praha 2). Výherci si (dle pořadí v soutěži), budou moci vybrat jednu z deseti hlavních cen.

Výhercům, kteří skončili na 11. až 30. místě, bude jejich cena zaslána.


Všem zúčastněným děkujeme, výhercům gratulujeme!


Sledujte náš BI/DW Blog, již připravujeme další soutěž.


S pozdravem

Oracle BI/DW Presales Team
(Erik Eckhardt a Josef Krejčí).

úterý 2. října 2007

Soutěž o nejlepší BI Dashboard - hlasování ukončeno

Dnes 2.10.2007 jsme ukončili hlasování soutěže o nejlepší BI Dashboard, konečné výsledky můžete vidět níže. Podrobné informace o výhercích a pro výherce uvedeme zítra.