středa 30. dubna 2008

Počet záznamů u kombinovaných dotazů (číslování řádků u složených dotazů)

Nejprve si vytvoříme kombinovaný dotaz. První část vypadá asi takto:


s výsledkem:


První část dotazu je výpis všech produktů, které v roce 2006 dosáhly počtu 5mil. a více. Sloupec RCOUNT(1) obsahuje funkci průběžné agregace RCOUNT (exp) s hodnotou parametru 1 - tj. takto použitá funkce vrací pořadí záznamu v tabulce.

Nyní vytvoříme další – podobný – dotaz. Ten bude obsahovat obdobný výpis produktů splňujících danou podmínku – ovšem v roce 2007. (Poznámka: Zjistit počet takovýchto produktů za dva roky je přirozeně jednodušší zadáním podmínky, kde rok je v intervalu 2006 a 2007. Ale pak by nešlo demonstrovat počet záznamů u kombinovaných dotazů ).


Výsledkem je tabulka jejíž řádky jsou očíslovány samostatně pro každý rok.


Nyní použijeme záložku "Pokročilé" a provedeme editaci SQL zobrazení

Originál:
SELECT saw_0, saw_1, saw_2, saw_3 FROM ((SELECT "Čas".Rok saw_0, Produkty."Název produktu" saw_1, Fakta."Počet" saw_2, RCOUNT(1) saw_3 FROM Ukazka WHERE ("Čas".Rok = '2006') AND (Fakta."Počet" >= 5000000)) UNION (SELECT "Čas".Rok saw_0, Produkty."Název produktu" saw_1, Fakta."Počet" saw_2, RCOUNT(1) saw_3 FROM Ukazka WHERE (Fakta."Počet" >= 5000000) AND ("Čas".Rok = '2007'))) t1 ORDER BY saw_0, saw_1

Změna:
SELECT saw_0, saw_1, saw_2, RCOUNT(1) FROM ((SELECT "Čas".Rok saw_0, Produkty."Název produktu" saw_1, Fakta."Počet" saw_2, RCOUNT(1) saw_3 FROM Ukazka WHERE ("Čas".Rok = '2006') AND (Fakta."Počet" >= 5000000)) UNION (SELECT "Čas".Rok saw_0, Produkty."Název produktu" saw_1, Fakta."Počet" saw_2, RCOUNT(1) saw_3 FROM Ukazka WHERE (Fakta."Počet" >= 5000000) AND ("Čas".Rok = '2007'))) t1 ORDER BY saw_0, saw_1

Jinými slovy ve složeném SELECTu sloupec saw_3 nahradíme funkcí RCOUNT(1). Výsledkem je správné očíslování řádků u složeného dotazu.


Poznámka:
Stejného efektu mohlo být dosaženo i tak, když by ve 4. sloupci (tj. saw_3) kombinovaných dotazů byla použita libovolná konstanta. Pak by ale nebylo vidět dvojí číslování řádků před konečnou úpravou.


Příspěvek vytvořil a zaslal Jiří Doubravský - BI/DW konzultant společnosti PIKE Electronic. Díky! (Požadavek pro řešení této úlohy vznikl na 1. Oracle Czech BI/DW Experts Bootcampu).

pondělí 28. dubna 2008

Jak na Oracle BI Metadata repository – začínáme

K tomu, aby uživatelé takto mohli využívat Analytický systém, musí pro něj existovat obsah – tj. reporty a analýzy. K tomu, aby bylo možné takto jednoduše vytvářet reporty a analyzovat data, musí vzniknout mezivrstva tzv. metadata, která odstiňují koncové uživatele od složitosti integrace, datových modelů, kalkulací, znalosti jazyka SQL, atd.

Veškerá metadata v rámci Oracle Business Intelligence (EE / SE-One) jsou uložena v BI Metadata repository – vrstvě, která umožňuje vytvořit jednotný Metadata Model (tzv. Common Enterprise Information Model) přes veškeré datové zdroje v organizaci. Výsledný Metadata model je standardně zpřístupněn celé Oracle BI Platformě, a nebo může být zpřístupněn nástrojům třetích stran – pak se chová jako standardní databáze integrující heterogenní zdroje dat.

Oracle BI Metadata repository v Oracle BI Administration Tool


Oracle BI Metadata repository se vytváří v Oracle BI Administration Toolu a vnitřně je rozděleno do tří oddělených vrstev:
 • Fyzická vrstva (Physical Layer)
 • Business model (Business Model and Mapping Layer)
 • Prezentační vrstva (Presentation Layer)

Fyzická vrstva (Physical Layer)
Vrstva, která obsahuje fyzické datové zdroje oproti kterým jsou spouštěny výsledné dotazy. Datovým zdrojem může být libovolná relační databáze (MS SQL, IBM DB2, Informix, Oracle, Teradata, Netezza, Sybase ASE, Sybase IQ, Sybase SQL Anywhere, Retek RPAS, TimesTen, MySQL, RedBrick, ...), multidimenzionální databáze (MS Analysis Services, SAP BW, Oracle OLAP Option, Hyperion Essbase, ...), případně jiné zdroje jako jsou XML, MS Access, MS Excel atd.

V rámci Fyzické vrstvy se definuje:


 • Datové zdroje (typ databáze, její verze a vlastnosti)

 • Connection Pool obsahující Call interface neboli driver přes který se komunikuje s datovým zdrojem (nativně / ODBC / ...), počet připojení, jméno/heslo pro sdílený logon, connection pooling, isolation levels, ...

 • Datový model (tabulky, pohledy, synonyma, ...) zdrojové databáze spolu s datovými typy, primární / cizí klíče (vazby), strategie cachování (model a vazby lze importovat automaticky)


Business model (Business Model and Mapping Layer)
Business vrstva obsahuje business logiku, tzn. zdroje ve Fyzické vrstvě jsou mapovány a transformovány do podoby vhodné pro analytiku tj. podoba hvězdy (Star schéma).

V rámci Business Modelu se definuje mapování fyzických zdrojů dat na dimenze, hierarchie, ukazatele, definují se vlastní kalkulace, agregace atd.Prezentační vrstva (Presentation Layer)
Zobrazuje Business model z pohledu koncových uživatelů - tzn. logické názvy jsou přejmenovány na pojmy, kterým rozumí ne-IT uživatelé, pomocné sloupce jsou odstraněny a jsou zde nastavena oprávnění pro uživatele / skupiny na jednotlivé složky, dimenze, jejich úrovně a ukazatele.Výše byl popsán "high-level" pohled na Oracle BI Metadata repository. V příštích několika článcích si step-by-step ukážeme:
 1. Jak se vytváří Fyzická vrstva (Physical layer)
 2. Jak se vytváří Business model (Business Model and Mapping layer)
 3. Jak se vytváří Prezentační vrstva (Presentation layer)
 4. Jak se do Business modelu přidávají vlastní ukazatele
 5. Jak se vytvářejí hierarchie pro dimenze a jak se definují level-based a poměrové ukazatele
 6. Jak se nastavuje časová dimenze a jak se vytvářejí ukazatele pro časové porovnávání („období“Ago a „období“ToDate)
 7. A nakonec jak se to vše dá do provozu


Erik Eckhardt (eec).

pátek 25. dubna 2008

Páteční relax s Oracle Business Intelligence

Vážení přátelé,

je čas se posunout od teorie (datasheety, prezentace, viewlety) k praxi. Proto jsme pro Vás spolu s DNS (HW) připravili živé prostředí analytického řešení Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus.Erik Eckhardt (eec).

čtvrtek 24. dubna 2008

8. setkání uživatelů BI/DW - prezentace

Vážení příznivci Business Intelligence & Data Warehousingu,

děkujeme Vám za Vaši účast na 8. setkání uživatelů BI&DW s názvem "Držíme správný kurs". Veškeré prezentace a slíbené přílohy najdete níže.

S pozdravem

Erik Eckhardt a Josef Krejčí
(Oracle Czech BI/DW Presales).


Hlavní část
"Rok se s rokem sešel" - co se stalo v BI&DW?
Business Intelligence Aplikace v praxi
Oracle's new BI&EPM approach
Reporting a jeho úloha v EPM
Závěr

Sekce 1 - BI v praxi
Česká lékárna a.s. - Případová studie 1.část a 2.část
Geomant s.r.o. - Případová studie
ŠKODA JS a.s. - Případová studie

Sekce 2 - DW technologie
Odpovědnost či kolektivní nezodpovědnost
Oracle a EMC Optimized Warehouse Initiative
Novinky pro Datové sklady

Přílohy
Oracle Data Warehouse Case Study on EMC CLARiiON CX3-40
EMC Symmetrix DMX-4 for Oracle 10g and 11g Data Warehouse Layout
Storing More Intelligently with EMC


Šťastný výherce Oracle tučňáka - Peter Levkovič z PosAm

pondělí 21. dubna 2008

Image Prompt - Filtrování na základě mapových podkladů

Kromě klasických možností dynamického filtrování reportů (Column Prompt, Dashboard Prompt) je v Answers k dispozici možnost definovat filtrovanou hodnotu kliknutím na určitou oblast obrázku. Možnost využití se nabízí především u geograficky orientovaných informací – např. uživatel si vybere určitý region, jehož data chce analyzovat.


Jak na to?
V záložce „Prompts“ zvolte Create Prompts – Image Prompt. Zadejte jméno souboru s obrázkem, ten musí být uložen v adresáři /analytics na webovém serveru (obvykle $BI_HOME\oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\ ). Nejdůležitější věcí je potom definovat jednotlivé aktivní oblasti obrázku. Pro vytvoření dotazu používá Answers standardní funkcionalitu HTML tagu "map". Definice 3 regionů může vypadat např. takto:


V atributu coords jsou po dvojicích zadány pixelové souřadnice definovaného mnohoúhelníku. Pro jejich určení použijte nejlépe některý z grafických nástrojů nebo HTML editorů.
Takto definovanou strukturu pak nakopírujeme do sekce HTML a pomocí odkazu „Extract Image Map from HTML“ se dostaneme do podrobnějšího formuláře, kde stačí doplnit:
Area title – popis, který se zobrazí při najetí myší na příslušný region.
Column – jméno filtrovaného sloupečku, včetně názvu složky.
Value – hodnota filtru.A pak už stačí jen otestovat výsledek pomocí


... a poté publikovat na BI Dashboards.


Příspěvek vytvořil a zaslal Jakub Genža - BI/DW konzultant společnosti Sophia Solutions. Jakube díky! (Prezentováno na 1. Oracle Czech BI/DW Experts Bootcampu v sekci Úlohy, které jsem vyřešil a chci se o ně podělit s ostatními).

čtvrtek 17. dubna 2008

8. setkání uživatelů BI/DW - poslední volná místa

Vážení,

v úterý 22.dubna 2008 se koná tradiční setkání uživatelů Business Intelligence a Data Warehousingu. V tuto chvíli je k dispozici posledních 10 volných míst (již je registrováno 140 zákazníků), a ta nabízíme Vám - čtenářům BI/DW Blogu.


Pozvánku s agendou naleznete zde.

Registrovat se můžete zde.

pondělí 14. dubna 2008

Ohybanie vizualnych elementov v OBI EE/SE-1 (Změna šíky polí v Dashboard prompt)

Zakaznik mal poziadavok na dashboard, v ktorom sa zadaval kod kreditnej karty cez prompt v dashboarde. Lenze cislo karty je dlhsie ako default dlzka prompt pola (cislo se vejde, ale je zobrazeno pouze prvnich 12 znaku). Co s tym?


OBI EE/SE-1 rozhranie je napisane ako standardna webova aplikacia. Vizualne vlastnosti jednotlivych elementov uzivatelskeho rozhrania su zadefinovane pomocou CSS style sheetov. Takze ked sa nam podari najst CSS, ktory definuje velkost prompt pola, tak ho mozeme zmenit.

Firebug (http://www.getfirebug.com/) je add-on do Firefox prehliadacu, ktory nam dovoluje detailne skumat zdrojovy kod web stranky. Jeho pouzitim dostaneme:Vidime, ze element input je zadefinovany v subore view.css. Mozeme nechat prehladat directory kde mame nainstalovane OBI EE a najdeme jeho umiestnenie. V zlozke .../res je niekolko directory s predponou “s_” toto su mozne styly, ktore sa daju priradit dashboardu (Settings -> Administration -> Manage Interactive Dashboards | tam si vyberiete jednotlivy dashboard a mozete mu priradit styl). Nasledne budu pouzite CSS a obrazky z daneho directory.

Pri default instalacii a default nastaveni stylu je potrebne zmenit tento css subor:

%ORACLE_BI%/oc4j_bi/j2ee/home/applications/analytics
/analytics/res/s_oracle10/b_mozilla_4/views.cssNajdeme cast kde sa definuje INPUT a pridame:

INPUT {
...
width: 200px;

}

Po zmene budete musiet restartovat server. Niektore typy prehliadacov maju CSS nacachovane a je treba vyprazdnit aj lokalnu cache.

Vysledkom je:Tento postup ma siroke uplatnenie. Doporucujem si vzdy vytvorit zalohu menenych suborov a intenzivnejsie ohybanie doporucujem poriadne otestovat na VSETKYCH verzia prehliadacov a pratforiem. Kazdy ma totiz tendenciu interpretovat CSS styly trosku inac.


Příspěvek vytvořil a zaslal Peter Hora - nezávislý BI/DW Solution Architekt. Díky! (Požadavek pro řešení této úlohy vznikl na 1. Oracle Czech BI/DW Experts Bootcamp)

čtvrtek 10. dubna 2008

Maximální počet zobrazených řádků v BI Answers v pohledu Tabulka

Po instalaci Oracle BI je parametr určující maximální počet záznamů, který bude zobrazen v reportu v BI Answers v pohledu Tabulka nastaven na hodnotu 65tisíc (tzn. i když dotaz zpracuje a vrátí více záznamů, tak v reportu je zobrazeno maximálně 65tisíc). Nejde o chybu, ale pouze o defaultní nastavení parametru „ResultRowLimit“.


Defaultní hodnotu parametru lze změnit v konfiguračním souboru instanceconfig.xml (konfigurační soubor ovlivňující chování BI Presentation Serveru). Nastavení parametru má vliv pouze na pohled Tabulka (neovlivňuje / nemá vliv na pohled Kontingenční tabulka - více o nastavení parametrů pro Kontingenční tabulku naleznete zde).

Příklad:
Parametr „ResultRowLimit“ dále ovlivňuje / je ovlivněn parametry „DefaultRowsDisplayed“, „DefaultRowsDisplayedInDelivery“ a „DefaultRowsDisplayedInDownload“. Tzn. v případě, že hodnota těchto parametrů je větší než je hodnota parametru „ResultRowLimit“, pak musíte hodnotu parametru „ResultRowLimit“ nastavit na stejně velkou nebo vyšší hodnotu než je nastaveno u výše uvedených parametrů.Erik Eckhardt (eec).

pondělí 7. dubna 2008

Zkušenosti s Oracle BI oproti Progress databázi

Používaný SW:
 • Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10.1.3.3.1
 • PROGRESS Database Release 10.1B (OpenEdge 10.1B)
 • Driver pro připojení z OBI EE do Progress:
  • Název: Progress OpenEdge 10.1B Driver
  • Verze: 5.20.00.39
  • Společnost: DataDirect Technologies
  • Soubor: PGOE1022.DLL
  • Datum: 11.12.2006

I/ Vytvořené DB:

Progress Database Administration


Databáze zpreg na portu 3000


II/ Konfigurace ODBC:

Databáze zpreg na portu 3000III/ Vytvoření BI Metadata Repository:

Import Progress databází


Výsledek ve fyzické vrstvě:


Operace Update Row Count


Chybu je třeba ošetřit zaškrtnutím Require fully qualified names ve vlastnostech Connection Pool.


Znovuprovedení operace Update Row Count


K Progress databázím je nutno přistupovat přes uživatele sysprogress (pokud v DB chybí, musí se založit manualně). Potom operace projde bez chyby.


Závěr:
 • V Progress databázi musí existovat uživatel sysprogress a pod ním je nutné z OBI přistupovat na data
 • Na lokále je nutno nadefinovat port, na kterém DB poběží a DB spustit
 • Na vzdáleném počítači (např. na UX serveru) je nutno také nadefinovat porty pro DB a spustit APPserver
 • Nadefinovat ODBC připojení s použitím čísla portu
 • V repository při definici Connection Pool vybrat volbu "Require fully qualified names" a uživatele sysprogress
 • Jako Data source definition v Oracle BI použito základní nastavení ODBC Basic
  • Odezva reportů a analýz odpovídala velikosti dotazovaných tabulek v databázi

Příspěvek vytvořil a zaslal Vladimír Kalousek - konzultant společnosti PIKE ELECTRONIC. Díky!

čtvrtek 3. dubna 2008

Seznam článků za Q1/2008 (leden - březen 2008), seřazeno dle kategorie

BI Trendy
CPM
DWH
Essbase
Hyperion BI
Novinky
OBI EE
OBI EE - FAQ
OBI SE ONE - FAQ
ODI / Sunopsis

Návštěvnost BI/DW Blogu za Q1/2008