úterý 14. prosince 2010

Školení na Oracle BI EE 11g - nové vlastnosti

Ve spolupráci s Peak Indicators jsme pro vás připravili dvou denní školení zaměřené na nové vlastnosti Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g.

Školení povede Tony Heljula - BI Architekt, který s Oracle BI EE a Oracle BI Apps (ex Siebel Business Analytics) začínal před více jak 8lety v Reuters, poté pracoval přímo pro Siebel Systems, dále pro Oracle a před dvěma roky přešel do nově vzniklé společnosti Peak Indicators (společnost byla založena exSiebel / exOracle lidmi, soustředí se na implementace, konzultace a školení Oracle BI EE a Oracle BI Apps).

Proč se účastnit? Tony zná excelentně Oracle BI / BI Apps a je výborný prezentátor (osobě jej znám z několika workshopů a školeních), podílel se na implementaci největších BI projektů v UK (např. British Telecom, kteří jsou již na 11g verzi), má vazby na development a z jeho interních materiálů, které nám v Oracle nechal čerpáme dodnes.

Samotné školení pokrývá následující témata:
 • Upgrading to 11g
 • Installation and Architecture
 • System management
 • Hierarchies (Ragged, Parent-Child, Hierarchical Columns)
 • Essbase and XUDML
 • Double Column
 • Maps
 • Member Selection, Groups & Calculated Items
 • Master Detail Linking
 • BI Publisher
 • Action Framework
 • KPIs and Balanced Scorecards

Školení se bude konat v Praze od 21. do 22. února 2011, registrační link je dostupný zde.Erik Eckhardt

středa 8. prosince 2010

ODI a MS SQL datový typ VARCHAR(MAX)

Pro neznalé, MS SQL datový typ VARCHAR umožňuje rozsah 1-8000 bytů. Potřebujete-li větší, pak lze použít VARCHAR(MAX), který má rozsah až 2^31-1 bytů.

ODI a VARCHAR(MAX)
Pokud v ODI použijete reverse engineering pomocí JDBC driveru (je jedno zda jde o originální MS SQL driver com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver nebo o DataDirect driver weblogic.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver, který je součástí ODI 11g), pak z VARCHAR(MAX) se stane TEXT(2147483647) - bohužel to je špatně, protože při porovnávání sloupců s VARCHAR(MAX) a TEXT (např. během integrační fáze) dojde k chybě.

V případě, že využijete RKM MSSQL, které čte datové typy a jejich rozsah přímo z Data Dictionary MSSQL (pohled INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS), pak nedojde k žádné konverzi a z VARCHAR(MAX) se stane VARCHAR(-1). Hodnota "-1" je uvedena pro rozsah "MAX" ve sloupci CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH. Bohužel ani toto není správně, protože během integrační fáze dochází k vytvoření I$_ tabulky, která má stejnou strukturu jako cílová tabulka, ale ta je v ODI metadatech definovaná se sloupcem VARCHAR(-1). Výsledkem je, že tvorba pomocné tabulky spadne na chybu Incorrect syntax near ')', protože rozsah "-1" nelze použít.


Řešení pro ODI a VARCHAR(MAX)

Řešením je založení nového datové typu v ODI pro MS SQL a jednoduchá úprava RKM MSSQL.

Založení nového datového typu
V ODI Topologii pod technologií Microsoft SQL Server založte datový typ např. VARCHARMAX, uveďte Create Table Syntax a nezapomeňte vyplnit konverzi mezi ostatními používanými technologiemi.Úprava RKM MSSQL
Z duplikujte originální RKM MSSQL ve kterém upravte krok 31 - Get Columns for Tables. Na záložce Command on Source změňte:
 • řádek col.DATA_TYPE DT_DRIVER,
 • na CASE col.DATA_TYPE + CAST(col.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH AS CHAR) When 'varchar-1' Then 'VARCHARMAX' Else col.DATA_TYPE End DT_DRIVER,

 • řádek ISNULL(col.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,0) + ISNULL(col.NUMERIC_PRECISION_RADIX,0) LONGC,
 • na CASE col.DATA_TYPE + CAST(col.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH AS CHAR) When 'varchar-1' Then null Else ISNULL(col.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,0) + ISNULL(col.NUMERIC_PRECISION_RADIX,0) End LONGC,


Pozor: MS SQL má ještě datové typy nvarchar(max) a varbinary(max). Pokud je používáte, pak je také do ODI zadefinujte a upravte RKM.


Erik Eckhardt

pondělí 6. prosince 2010

6. Oracle Czech BI/DW Experts Bootcamp

V pátek 3.12.2010 proběhl již 6. Oracle Czech BI/DW Experts Bootcamp, kterého se zúčastnilo 14 vybraných konzultantů a architektů od 10 Oracle partnerů:
 • Jiří Zamouřil (Oracle Consulting)
 • Vít Hlaváček (Oracle Consulting)
 • Petr Šimbera (Simora)
 • Jan Jůza (CCA)
 • Karel Hübl (GEMsystem)
 • Václav Bíba (Teura)
 • Michal Zima (Teura)
 • Petr Zeman (OKsystem)
 • Petr Kříž (OKsystem)
 • Jiří Doubravský (Pike Electronic)
 • Jakub Genža (CapGemini)
 • Vojtěch Šíp (DATACONS)
 • Michla Nový (Aquasoft)
 • Radan Návrat (T-Systems)

Agenda setkání a prezentace:

čtvrtek 2. prosince 2010

Oracle BI Publisher 11g - Getting Started

Jednou ze zásadně inovovaných komponent v Oracle BI 11g je BI Publisher. Ve verzi 10g byl hodně opomíjen, ve většině případech implementován jako poslední a nebo vůbec. Přitom jde o výjimečné řešení pro generování a distribuci jakýchkoli elektronických dokumentů včetně tiskových sestav (více najdete zde).

Mezi dvě výtky/požadavky k BI Publisheru verze 10g patří:
 1. neumožňuje online návrh vzhledu šablony pro report/sestavu (tj. přímo z webového prohlížeče)
 2. online prohlížení reportu/sestavy není dostatečně interaktivní
Oba dva požadavky řeší Oracle BI Publisher 11g. Podívejte se na step-by-step dokument "Getting Started with Oracle BI Publisher 11g" popisující postup jak se vše v BI Publisheru 11g provádí.

pondělí 22. listopadu 2010

Oracle BI SE One 11g

Po třech měsících od uvedení Enterprise Edition BI 11g je nyní k dispozici i Oracle BI SE One 11g.

Před jejím nasazení si prosím přečtěte tento dokument, ve kterém najdete veškeré informace o restrikcích, instalaci, konfiguraci pro licenční restrikce, upgrade z 10g, atd. (nezapomeňte si také přečíst Frequently Asked Questions - poslední stránka).
Erik Eckhardt

pondělí 15. listopadu 2010

OBIEE11g - Jak spouštět WebLogic Admin Server pomocí služeb v MS Windows

Po instalaci Oracle BI EE 11g se aplikační server WebLogic spouští pomocí dodaných skriptů (StartWebLogic.cmd a StartManagedWebLogic.cmd). Nevýhodou tohoto způsobu je, že zůstanou na ploše otevřená okna, do kterých WebLogic Server zapisuje svoji činnost. Pokud uživatel okna uzavře nebo se odhlásí od systému, WebLogic Server se ukončí.

Pokud chcete, pak WebLogic Server můžete spouštět na pozadí pomocí služeb MS Windows. V dokumentaci k WebLogic Serveru je popsáno, jak takovou službu vytvořit. Pro potřeby OBIEE je však tento postup nedostačující, protože takto vytvořená služba bude spouštět pouze WebLogic Server Administration Console, nikoliv však Oracle Fusion Middleware Enterprise Manager, pomocí kterého lze pak administrovat OBIEE.

Postup implementace

1. Vytvoření automatického zadávání hesla
Aby se spouštěcí skript neptal uživatele na jméno a heslo, je potřeba tyto údaje vložit do souboru boot.properties. Viz jednoduchý návod zde.

2. Spuštění standardním způsobem – ověření předchozí změny
Pro ověření správného nastavení předchozího kroku je nutné restartovat Admin i Managed servery (zatím stále běžným způsobem z příkazové řádky).

3. Nastavení proměnných prostředí
Upozornění: Všechny další kroky je potřeba provádět z příkazové řádky cmd.exe. Zároveň všechny kroky musejí být provedeny v jedné session příkazové řádky, tzn. okno s příkazovou řádkou nesmí být mezi jednotlivými kroky uzavřeno. V takovém případě by se smazal obsah proměnných.

Prvním příkazem je spuštění souboru: …\OracleBI11\user_projects\domains\bifoundation_domain\bin\setDomainEnv.cmd

4. Nastavení proměnných prostředí #2
Další proměnné prostředí je potřeba nastavit ručně v příkazové řádce, nebo pomocí vytvořeného dávkového souboru spuštěného z příkazové řádky:

set DOMAIN_NAME=bifoundation_domain
set USERDOMAIN_HOME=…\OracleBI11\user_projects\domains\bifoundation_domain
set SERVER_NAME=AdminServer
set JAVA_VM=-jrockit
set MAX_CONNECT_RETRIES=200
set HOST=192.168.10.20
set PORT=7001

Význam těchto parametrů je dobře popsán v dokumentaci. Zde uvedené hodnoty parametrů jsou pouze informativní. Je potřeba je před spuštěním upravit na základě hodnot, které byly zadány při instalaci. Pokud byla instalace provedena defaultním způsobem, je potřeba upravit pouze IP adresu v proměnné HOST a cestu k doméně v proměnné USERDOMAIN_HOME.

5. Vytvoření služby
Posledním krokem je spuštění skriptu …\OracleBI11\wlserver_10.3\server\bin\installSvc.cmd, čímž se vytvoří služba v registrech Windows. Název služby začíná "beasvc", pak následuje jméno domény a jméno serveru.


Nyní je služba vytvořena a okno s příkazovou řádkou může být zavřeno.

Ověření správné instalace
První spuštění nově vytvořené služby je dobré provést z příkazové řádky takto:

…\OracleBI11\wlserver_10.3\server\bin\beasvc.exe –debug "beasvc bifoundation_domain_AdminServer"

Tímto způsobem je možné sledovat spouštění Weblogic Serveru v okně, jak jej známe při klasickém spouštění z příkazové řádky. Jakmile se v okně objeví řádky "RUNNING", WebLogic Server je spuštěn a uživatel se může přihlásit do Console nebo Enterprise Managera.

Pokud by během startování došlo k chybě, uživatel ji uvidí přímo na obrazovce nebo v klasickém log souboru: …\OracleBI11\user_projects\domains\bifoundation_domain\servers\AdminServer\logs\AdminServer.log

Dodatečná úprava parametrů
Pokud se při startu vyskytla chyba, nebo kdykoliv později dle potřeby je možné změnit parametry této služby.

Nejčistější způsob je smazání původní služby a vytvoření nové dle výše uvedeného postupu. Tento způsob je však časově náročný a při změně pouze jednoho méně důležitého parametru zbytečný.

Druhým způsobem je využití interního příkazu Windows z příkazové řádky"sc.exe". Tento způsob je sice nepřehledný, ale bezpečný z pohledu systému Windows.

Třetím způsobem je přímá editace klíčů v registru. Služba se nachází ve složce HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\beasvc bifoundation_domain_AdminServer.


Samotné parametry jsou v podadresáři Parameters.


Práce v registrech je velmi přehledná. Na druhou stranu umožňuje dělat i takové změny, které mohou vést k nefunkčnosti celého systému Windows.

Nejčastější prováděné změny mohou být například přejmenování služby (klíč DislpayName), změna cesty k Java JDK (klíč JavaHome) nebo úprava velikosti alokované paměti (klíč CmdLine a hodnoty Xms a Xmx).

Ostatní části architektury
Výše uvedený postup spouští pouze WebLogic AdminServer. WebLogic ManagedServer musí být spuštěn buď z WebLogic Console nebo Enterprise Managera, a nebo obdobným způsobem vytvořenou službou MS Windows. Při vytváření služby pro ManagedServer je třeba nastavit více proměnných prostředí, závislost služby na službě spouštějící AdminServer (pokud jsou instalovány na stejném serveru) nebo zpožděný start. Veškeré informace jsou v dokumentaci.

Ostatní komponenty celé OBIEE11g architektury mají své Windows služby (Oracle Process Manager a Oracle WebLogic Node Manager) vytvořené během instalace.

Chybová hláška systému Windows při spouštění
Standardní čas, během kterého systém Windows čeká, zda byla služba úspěšně spuštěna, je 120 sekund. Pokud se služba do této doby nespustí, objeví se chybové hlášení.


Start WebLogic Serveru většinou trvá 2-5 minut podle výkonnosti serveru. Výskytu této hlášky můžeme zamezit změnou tohoto limitu v registrech.

Ve složce HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control je potřeba vytvořit nový klíč typu DWORD s názvem "ServicePipeTimeout" a vložit hodnotu, která říká, jak dlouho bude systém čekat na spuštění služby. Čas se zadává v milisekundách a pro přehlednost v desítkové soustavě. Pak je potřeba systém restartovat.


Ve chvíli, kdy se systém restartuje nebo vypíná, snaží se ukončit všechny běžící služby a čeká standardně 60 sekund. Poté službu násilně ukončí. Ukončení služeb WeBlogic Serveru by mohlo trvat déle, proto je dobré tento limit zvýšit. Stačí změnit hodnotu klíče "WaitToKillServiceTimeout" ve stejné složce.

Testováno v prostředí
• Windows Server 2008 SP2 32-bit
• Oracle Business Intelligence 11.1.1.3.0
• WebLogic Server 10.3.3.0
• JRockit 1.6.0.17
• Java JDK 1.6.0.18


Michal Nový (konzultant společnosti Aquasoft)

středa 10. listopadu 2010

BI 11g - kam ukládat vlastní obsah jako jsou ikony, obrázky, javascript nebo styly

Chcete-li v BI11g využívat vlastní ikony, obrázky, kaskádovité styly, java scripty nebo jiné, pak je zde připraven speciální adresář, kam vše můžete ukládat.
Adresář se jmenuje "analyticsRes" a nejdete jej na cestě ...\OracleBI11g\instances\instance1\bifoundation\OracleBIPresentationServicesComponent\coreapplication_obips1\

Poznámka: Pokud jste upgradovali z BI 10g, pak do tohoto adresáře manuálně překopírujte váš vlastní 10g obsah.


Předtím než se budete moci na vlastní obsah odkazovat, musíte zajistit jeho deployment do Weblogic Serveru pomocí následujících kroků:

1. Přihlaste se do Weblogic Console (http://localhost:7001/console)

2. Z menu vyberte Deployment


3. Lock&Edit a poté Install


4. Vyberte cestu na analyticsRes


5. Zvolte install as application


6. Zvolte bi_cluster


7. Zvolte typ přístupu a Finish


8. Adresář bude dostupný v menu


9. Aktivujte změny


10. NastartujteNyní se již můžete na obsah v adresáři analyticsRes odkazovat pomocí
 • fmap:soubor (fmap:oralogo.gif)
 • fmap:adresar/soubor (fmap:Icons/oralogo.gif)
nebo
 • http://server:port/analyticsRes/soubor (http://eeckhard-pc:9704/analyticsRes/oralogo.gif)
 • http://server:port/analyticsRes/adresar/soubor (http://eeckhard-pc:9704/analyticsRes/Icons/oralogo.gif)


Erik Eckhardt

čtvrtek 4. listopadu 2010

Upgrade BI 10g Metadata repository a Web katalogu na verzi 11g + chybějící link na správu Presentation Services a MyDashboard

Článek o upgrade z BI 10g na BI 11g jsem měl napsán před více jak dvěma měsíci, ale bohužel až do dnes jsem jej nemohl publikovat. Důvodem byl zásadní problém, který se u mého prostředí během upgrade vyskytl a na který musel být vytvořen SR (moje repository i katalog jsou poměrně velké - obsahují části Siebel BI dema Oracle BI dema, moje vlastní dema a PoC + část BI Applications - vzniklo několikanásobným spojením různých katalogů a repository).

Samotný upgrade Metadata repository a Web katalogu (nezkoušel jsem Scheduler a BI Publisher) je rychlý a bez problémů – postup viz. níže. Metadata repository se povede na 100% (11g verze pouze rozšiřuje funkcionalitu a jinak je plně kompatibilní), u Web katalogu jsem obdržel 31 upozornění, která vznikla díky použití nestandardních postupů při vzniku reportů.


Nyní k mému problému, po úspěšném doběhnutí upgrade a přihlášení se do Dashboards jsem přišel o možnost administrace Presentation Services – tj. odkaz „Správa“ pro správu systému, tvorbu dashboardů, nastavování oprávnění atd. zde chyběl, a to jak pro uživatele Administrator (migrovaný z 10g verze) tak i pro ostatní. Problém je s mapováním Web Group (stále existují, ale v 11g se již nemají používat) na nové Application role. V 10g verzi je hlavním správcem Web Group Presentation Server Administrators a tu jaksi můj uživatel neobdržel a ani jiná Application role ji neměla.

V případě, že se setkáte s obdobným problémem, pak řešením je rozšířit tag Catalog o parametr ValidateAccounts=None (po doběhnutí upgradu a přidání oprávnění pro ostatní uživatele nebo aplikační role zase odstraňte). Tag se přidává se do instanceconfig.xml, který najdete na cestě ...\OracleBI11g\instances\instance1\config\OracleBIPresentationServicesComponent\coreapplication_obips1\instanceconfig.xml


Mimochodem díky nastavení ValidateAccounts=None se mi zmigroval i My Dashboard.


Samotný upgrade

Spusťte Oracle Fusion Middleware Upgrade Assistant 11.1.1.3.4 z ...\OracleBI11g\Oracle_BI1\bin\ua.bat


Vyberte co chcete upgradovat


Vyberte 10g repository a web katalog. Pro 10g repository zadejte heslo na uživatele Administrator, pro 11g repository zadejte heslo pro jeho zabezpečení. Pokud nemáte explicitní Delivery Catalog, pak je jeho cesta stejná jako na Web Catalog.


Zadejte port a administrátora WebLogic Admin Serveru


Průběh a dokončení upgrade, po kterém je již upgradovaný katalog a repository dostupné (BI Server a Presentation Server jsou nastartovány s upgradovaným repository i katalogem)


V logu najdete detaily o průběhu upgrade a upřesnění chyb


Upozornění: váš vlastní obsah jako jsou ikony, obrázky, kaskádovité styly nebo java scripty nejsou automaticky migrovány. Musíte zajistit jejich manuální přesun a nastavení, více najdete zde.


Výsledek

Dashboard v BI 10g


Dashboard po upgrade na BI 11gErik Eckhardt

středa 27. října 2010

Prezentace z Oracle Day 2010


25.10.2010 se v hotelu Hilton Prague uskutečnila konference Oracle Day 2010. V případě, že jste se nemohli účastnit a nebo jste nestihli všechny prezentace, pak níže najdete odkazy.

Z pohledu datových skladů, datových integrací a business intelligence zde můžete najít prezentace o Exadatě, zkušenosti z DWH projektů, Realtime integrace s pomocí GoldenGate a oficiální uvedení BI11g v ČR.


Dopolední Business Keynote

Software. Hardware. Complete.
Jeff EPSTEIN, CFO a Executive VP

Using Technology opportunities for Business Advantage
Evžen Pavlovský, CEE Regional Enterprise Business Manager, společnost Intel

eGonova cesta - část 1, část 2, část 3
Ing. Michal JIRKOVSKÝ, šéfredaktor magazínu Egovernment a výkonný ředitel Infocom


Core Technology & Database

Oracle Database 11gR2 keynote
David Krch, Technology Solution Specialist, Oracle

Maximum Availability Architecture
Miroslav Lorenc, Expert Services Project Manager, Oracle

Damas - platforma pro energetiku
Petr Smitka, Solution Architect, Unicorn

Oracle Exadata - Extrémní výkon
Josef Krejčí, BI & DW Solution Manager, Oracle

Zabezpečte data u zdroje, ušetříte čas i peníze
Aleš Novák, Technology Solution Specialist, Oracle

Database Firewall
David Krch, Technology Solution Specialist, Oracle

Správa IT prostředí s Oracle Enterprise Manager 11g
David Krch, Technology Solution Specialist, Oracle

Správa databáze nové generace
Alexandr Bilík, Technology Senior Consultant, Oracle Czech

Zkušenosti z projektů datových skladů
Jakub Illner, Solution Services Architect, OracleFusion Middleware Track

Oracle Fusion Middleware: Innovation through Integration
Regis Louis, Product Mgmt/Strategy Snr Director-ProdDev, Oracle

Oracle Business Process Management Suite 11g: Jednoducho, zjednotene a kompletne
Mikuláš Strelecký, Systems Engineer Principal, Oracle

Moderní integrační platforma pro trh elektrickou energií
Ing. Daniel Mareš, Project Manager, SEFIRA
Mgr. David Klika, SW Architect, SEFIRA

Exalogic
Regis Louis, Product Mgmt/Strategy Snr Director-ProdDev, Oracle

Zvýšení hodnoty podnikových aplikací pomocí Oracle FMW
Viktor Němec, Insight & Architecture Program Director, Oracle

IDM - případová studie - jedno heslo, jedna role
Jiří Holubec, Solution Architect, GEM system

Špičková řešení pro informační bezpečnost
Aleš Novák, Technology Solution Specialist, Oracle

High Performance, High Productivity Data Integration
Karsten Stöhr, Senior Solutions Consultant Germany, Oracle

Java fazolová polévka na kompozitní způsob
Branislav Majernik, Technology Sales Consultant, Oracle

Optimalizace vašich investic do IT díky technologiím E2.0
Jiří Machotka, Principal Sales Consultant, Oracle

Zkušenosti s nasazením Oracle ECM řešení
Viktor Němec, Insight & Architecture Program Director, OracleApplication track

Oracle Applications Strategy - Powers Your Business Success. Today and Tomorrow
Folia Grace, VP Application Product Marketing, Oracle

Probuďte spící zákazníky a najděte nové. Marketing a řízení interakce lépe a efektivněji.
Daniel Burian a Michal Zbořil, Oracle

Správa požadavků pomocí CRM
Michal Dufek, Project manager, OKsystem

Informace o uživatelské skupině aplikací Oracle CZ OAUG
Milan Jelínek, prezident CZ OAUG

Oracle EPM – novinky v produktovém protfolio systému Hyperion
Martin Grof, ERP Solution Specialist, Oracle

Dokumentace jako nedílná součást využívání podnikových systémů
Alexandr Pomazal, Application Presales Manager CZ&SK, Oracle

PLM - oblast s největším potenciálem pro návratnost investic
Pavel Mareš, ředitel společnosti, TD-IS

Zkušenosti a přínosy s PLM ve ŠKODA Power
Daniel Komorous, ŠKODA Power

Integrace (nejen) aplikací Oracle z pohledu End-To-End procesu
Václav Provazník, TECH Solution Services Manager, Oracle

ERP - výkonné jádro podnikového informačního systému
Roman Kopecký, ředitel společnosti, BSC

Zkušenosti a přínosy s ERP v Norgren CZ
Aleš Rojka, Norgren CZ

Kouzla a čáry při plánování poptávky
Milan Černý, Senior Sales Consultant, OracleBusiness Intelligence track

Oracle BI Reloadad - The new, comprehensive BI platform from Oracle
Gavin Dupre, Senior Director Sales Consulting, Oracle

BI 11g - Nové vlastnosti pro koncové uživatele
Erik Eckhardt, Sales Consultant - BI/DW, Oracle

BI 11g - Rozšíření BI o OLAP analýzy
Petr Podbraný, Regional Presales Consultant, BI Solutions, Central Europe Cluster, Oracle

OBI – případová studie
Karel Hübl, Solution Architect, GEM system

Balanced Scorecard v produktovém portfolio EPM
Martin Grof, ERP Solution Specialist, Oracle

BI 11g - Rozšíření analýz s nástrojem Essbase
Petr Podbraný, Regional Presales Consultant, BI Solutions, Central Europe Cluster, Oracle

Ukázka nástroje pro plánování a rozpočtování
Martin Grof, ERP Solution Specialist, OracleŘešení pro veřejnou správu

Keynote: Egovernment - koncept sdílených služeb pro veřejnou správu
Ondřej Felix, eGovernment Chief Architect, Ministerstvo Vnitra

Elektronické dokumenty ve velkém aneb na velikosti záleží
Jan Valenta, ředitel úseku řízení projektů a služeb, CCA Group

Konsolidujte svou IT infrastrukturu - extrémní výkon s Exadata
Josef Krejčí, BI & DW Solution Manager, Oracle

Zlatokopem ve 21. století - vytěžte z Vašich dat cenné informace
Erik Eckhardt, Sales Consultant - BI/DW, Oracle

Datové schránky jsou jen začátek
Mgr. Jiří Machotka, Principal Presales Consultant, Oracle Czech

Víte, kdo pracuje s Vašimi daty?
Aleš Novák, Technology Solution Specialistl,Oracle