úterý 31. srpna 2010

Úprava parametrů pro zkoušení Oracle BI 11g na notebooku

Oracle BI 11g má o něco větší nároky na HW infrastrukturu než Oracle BI 10g (nutné použít DB pro FMW repository, dva J2EE kontejnery: Admin a Managed Server, více BI komponent: bisearch, action, mapviewer, ...).

Pokud jej chcete zkoušet na notebooku s 32bit OS, pak jste paměťově omezeni na cca 3GB, což je pro BI11g i s DB na hraně. Po instalaci je standardně nastaven jako JVM JRockit, který je vhodný pro serverové prostředí. Pro hraní na notebooku je lepší si JRockit přenastavit na Sun JDK jako "client" VM. Konfigurace proměnných (JAVA_VENDOR=Sun, JAVA_HOME=....\OracleBI11g\jdk160_18 a JAVA_VM=-client) se provádí v souboru ....\OracleBI11g\wlserver_10.3\common\bin\commEnv.cmd

Pokud nechcete hledat a měnit nastavení ve výše uvedeném souboru, pak můžete jednoduše přidat set JAVA_VENDOR=Sun a set JAVA_HOME=D:\Oracle\product\OracleBI11gR1\jdk160_18 do startovacího skriptu AdminServeru (D:\Oracle\product\OracleBI11gR1\user_projects\domains\bifoundation_domain\startWebLogic.cmd)


Dále si můžete zkusit pohrát s parametry -Xms, -Xmx a MaxPermSize v souboru ....\OracleBI11g\user_projects\domains\bifoundation_domain\bin\setDomainEnv.cmd.
Erik Eckhardt

čtvrtek 26. srpna 2010

Nastavení jiného než aktuálního měsíce v dashboard promptu

Setkal jsem se s požadavkem, aby v dashboard promptu pro výběr měsíce, byly hodnoty měsíce zobrazeny sestupně od měsíce aktuálního, ale aby výchozí hodnotou promptu nebyl měsíc aktuální, nýbrž měsíc, který mu bezprostřeně předchází. Data za aktuální měsíc totiž ještě nejsou definitivní, nicméně je třeba mít přístup i k ním.

Na příklad - nyní v srpnu 2010 - má prompt nabízet měsíce 2010/08, 2010/07, ..., ale výchozí hodnotou však má být 2008/07.


Řešení je založeno na použití dvou proměnných úložiště. V repository jsem si vytvořil dva inicializační bloky aktualni_mesic a aktualni_mesic_1. Každý blok obsahuje jednu proměnnou a to mesic_aktual a mesic_aktual_1.Použité SQL příkazy jsou:
select to_char(sysdate, ‘YYYY/MM’) from dual

respektive
select to_char (add_months(sysdate, -1), ‘YYYY/MM’) from dual


Pak už zbývá vytvořit pouze samotný promptV poli „Zobrazit“ zvolíme „Výsledky SQL“ a vložíme následující příkaz:
SELECT TIME."Měsíc" saw_0 FROM DWH WHERE TIME."Měsíc" <= VALUEOF("mesic_aktual") ORDER BY saw_0 DESC


V poli „Výchozí hodnota“ opět zvolíme „Výsledky SQL“ a vložíme příkaz
SELECT TIME."Měsíc" saw_0 FROM DWH WHERE TIME."Měsíc" = VALUEOF("mesic_aktual_1")

Je zřejmé, že DWH je zde názvem prezentačního katalogu.

Uvedené řešení zajistí to, že se výběr měsíce v promptu nastaví na měsíc bezprostředně předcházející měsíci aktuálnímu jako na výchozí hodnotu (tedy v našem příkladě 2010/07), ale uživateli umožňuje vybrat i měsíc aktuální (2010/08). Protože řešení využívá systémového data, výchozí hodnota se automaticky posouvá každý měsíc.


Jiří Doubravský (Pike Electronic)

čtvrtek 19. srpna 2010

Několik poinstalačních tipů pro Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g

Níže uvádím několik poinstalačních tipů, které je dobré mít na paměti:

Klientské nástroje
 • Oracle Business Intelligence ODBC Driver
 • Oracle Business Intelligence JDBC Driver
 • Oracle Business Intelligence Administration Tool
 • Oracle Business Intelligence Catalog Manager
 • Oracle Business Intelligence Job Manager
Jsou podporovány pouze na 32-bit MS Windows. V případě, že máte 64-bit OS, pak postupujte dle návodu.

Změna adresářové struktury
Nejenom díky Weblogic Serveru se změnila adresářová struktura OBI EE. OracleBI a OracleBIData již nenajdete:), konfigurační soubory, repository, webcatalog nebo logy jsou umístěny v jiných adresářích, přesný popis je uveden zde.

Bezpečnost
Uživatele a skupiny již nelze definovat pomocí BI Administrator Toolu a nejsou uloženy v BI Metadata repository. Nyní jsou umístěny v dodávaném LDAPu, který je součástí Weblogic Serveru. Administrace se provádí pomocí Weblogic Console. Hlavní administrátor je uživatel weblogic. Více o security najdete zde.

Repository

Repository je stále uloženo v RPD souboru na filesystému, ale jelikož uživatelé (ani Administrator) a skupiny zde již nejsou uloženy, tak je chráněno a jeho obsah šifrován zadaným heslem. Heslo pro demo repository paint.rpd a SampleAppLite.rpd je Admin123. Více o security najdete zde.

Konfigurační soubory
Některé konfigurační parametry pro BI Server, Presentation Server, Scheduler a další se konfigurují pouze přes Oracle Enterprise Manager pro BI. V konfiguračních souborech je u těchto parametrů poznámka #Toto nastavení konfigurace spravuje správce Oracle Business Intelligence Enterprise Manager.

Webcatalog
Presentation Catalog Groups jsou nadále v BI 11g podporovány, ale pouze pro zpětnou kompatibilitu. Doporučené je začít používat aplikační role uložené ve Weblogic LDAPu.
Více o security najdete zde.


Erik Eckhardtstředa 18. srpna 2010

Instalace Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g

Instalace OBI EE 11g je podrobně popsána v dokumentaci Oracle® Fusion Middleware Installation Guide for Oracle Business Intelligence 11g Release 1 (11.1.1). Release notes najdete zde.

Oracle Business Intelligence 11g Installer umožňuje nainstalovat jednu, dvě nebo všechny níže uvedené komponenty:
 • Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (Answers, Dashboards, Delivers, Repository Administration Tool, Office Add-in, Scorecard and Strategy Management)

 • Oracle Real-Time Decisions

 • Oracle Business Intelligence Publisher

V 11g verzi je místo OC4J použit Oracle WebLogic Server (dříve BEA). Určitě je dobré si projít koncept Oracle Fusion Middleware 11g, protože z něj vychází i logická architektura Oracle BI EE 11g (jiná než v 10g verzi).


Instalace
Před samotnou instalací je potřeba mít založené Oracle Fusion Middleware Repository pomocí Repository Creation Utility (RCU). RCU je možné stáhnout ze stejných stránek jako OBI EE 11g (úplně dole). Certifikované databáze pro Oracle Fusion Middleware Repository jsou Oracle, DB2, MS SQL, přesné verze viz. certifikační matice.


Instalace RCU
Popis instalace RCU pro BI najdete zde, nasnímané obrazovky najdete zde.

Pro BI je důležité vybrat pouze Business Intelligence Platform (BIPLATFORM) a Metadata Services (MDS). MDS je automaticky vybráno s BIPLATFORM. Pozor na jméno prefixu, default je DEV.Instalace OBI EE 11g
K dispozici jsou 3 typy instalace:
 1. Simple - zjednodušená instalace na jedno PC s defaultním nastavením
 2. Enterprise - instalace na jeden a více serverů v BI clusteru
 3. Software Only - instalace SW bez konfigurace pro 64-bit OS

Zvolil jsem typ Enterprise, níže jsou screenshoty zobrazující průběh instalace OBI EE 11g (doba běhu cca 60 min.):

Výsledek

Nainstalované a nakonfigurované komponenty:


URL adresy:


Demo dashboard OBIEE SampleApp Lite nad XML daty:


Plnou verzi OBIEE SampleApp ukazující nové vlastnosti Oracle BI EE 11g najdete zde.Erik Eckhardt

pondělí 16. srpna 2010

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g je již ke stažení z OTN

Zpět z dovolené a hned skvělá zpráva: Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g je již od pátku 13.8.2010 ke stažení z OTN, a to pro platformy MS Windows 32 a 64-bit a pro Linux 32 a 64-bit, dokumentace je zde.

Certifikační matici OBI EE 11g Release 1 (11.1.1.3) pro datové zdroje, aplikační servery, IDM a další najdete zde, více o OBI 11g viz. OBI11gMicrosite.