pondělí 22. listopadu 2010

Oracle BI SE One 11g

Po třech měsících od uvedení Enterprise Edition BI 11g je nyní k dispozici i Oracle BI SE One 11g.

Před jejím nasazení si prosím přečtěte tento dokument, ve kterém najdete veškeré informace o restrikcích, instalaci, konfiguraci pro licenční restrikce, upgrade z 10g, atd. (nezapomeňte si také přečíst Frequently Asked Questions - poslední stránka).
Erik Eckhardt

pondělí 15. listopadu 2010

OBIEE11g - Jak spouštět WebLogic Admin Server pomocí služeb v MS Windows

Po instalaci Oracle BI EE 11g se aplikační server WebLogic spouští pomocí dodaných skriptů (StartWebLogic.cmd a StartManagedWebLogic.cmd). Nevýhodou tohoto způsobu je, že zůstanou na ploše otevřená okna, do kterých WebLogic Server zapisuje svoji činnost. Pokud uživatel okna uzavře nebo se odhlásí od systému, WebLogic Server se ukončí.

Pokud chcete, pak WebLogic Server můžete spouštět na pozadí pomocí služeb MS Windows. V dokumentaci k WebLogic Serveru je popsáno, jak takovou službu vytvořit. Pro potřeby OBIEE je však tento postup nedostačující, protože takto vytvořená služba bude spouštět pouze WebLogic Server Administration Console, nikoliv však Oracle Fusion Middleware Enterprise Manager, pomocí kterého lze pak administrovat OBIEE.

Postup implementace

1. Vytvoření automatického zadávání hesla
Aby se spouštěcí skript neptal uživatele na jméno a heslo, je potřeba tyto údaje vložit do souboru boot.properties. Viz jednoduchý návod zde.

2. Spuštění standardním způsobem – ověření předchozí změny
Pro ověření správného nastavení předchozího kroku je nutné restartovat Admin i Managed servery (zatím stále běžným způsobem z příkazové řádky).

3. Nastavení proměnných prostředí
Upozornění: Všechny další kroky je potřeba provádět z příkazové řádky cmd.exe. Zároveň všechny kroky musejí být provedeny v jedné session příkazové řádky, tzn. okno s příkazovou řádkou nesmí být mezi jednotlivými kroky uzavřeno. V takovém případě by se smazal obsah proměnných.

Prvním příkazem je spuštění souboru: …\OracleBI11\user_projects\domains\bifoundation_domain\bin\setDomainEnv.cmd

4. Nastavení proměnných prostředí #2
Další proměnné prostředí je potřeba nastavit ručně v příkazové řádce, nebo pomocí vytvořeného dávkového souboru spuštěného z příkazové řádky:

set DOMAIN_NAME=bifoundation_domain
set USERDOMAIN_HOME=…\OracleBI11\user_projects\domains\bifoundation_domain
set SERVER_NAME=AdminServer
set JAVA_VM=-jrockit
set MAX_CONNECT_RETRIES=200
set HOST=192.168.10.20
set PORT=7001

Význam těchto parametrů je dobře popsán v dokumentaci. Zde uvedené hodnoty parametrů jsou pouze informativní. Je potřeba je před spuštěním upravit na základě hodnot, které byly zadány při instalaci. Pokud byla instalace provedena defaultním způsobem, je potřeba upravit pouze IP adresu v proměnné HOST a cestu k doméně v proměnné USERDOMAIN_HOME.

5. Vytvoření služby
Posledním krokem je spuštění skriptu …\OracleBI11\wlserver_10.3\server\bin\installSvc.cmd, čímž se vytvoří služba v registrech Windows. Název služby začíná "beasvc", pak následuje jméno domény a jméno serveru.


Nyní je služba vytvořena a okno s příkazovou řádkou může být zavřeno.

Ověření správné instalace
První spuštění nově vytvořené služby je dobré provést z příkazové řádky takto:

…\OracleBI11\wlserver_10.3\server\bin\beasvc.exe –debug "beasvc bifoundation_domain_AdminServer"

Tímto způsobem je možné sledovat spouštění Weblogic Serveru v okně, jak jej známe při klasickém spouštění z příkazové řádky. Jakmile se v okně objeví řádky "RUNNING", WebLogic Server je spuštěn a uživatel se může přihlásit do Console nebo Enterprise Managera.

Pokud by během startování došlo k chybě, uživatel ji uvidí přímo na obrazovce nebo v klasickém log souboru: …\OracleBI11\user_projects\domains\bifoundation_domain\servers\AdminServer\logs\AdminServer.log

Dodatečná úprava parametrů
Pokud se při startu vyskytla chyba, nebo kdykoliv později dle potřeby je možné změnit parametry této služby.

Nejčistější způsob je smazání původní služby a vytvoření nové dle výše uvedeného postupu. Tento způsob je však časově náročný a při změně pouze jednoho méně důležitého parametru zbytečný.

Druhým způsobem je využití interního příkazu Windows z příkazové řádky"sc.exe". Tento způsob je sice nepřehledný, ale bezpečný z pohledu systému Windows.

Třetím způsobem je přímá editace klíčů v registru. Služba se nachází ve složce HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\beasvc bifoundation_domain_AdminServer.


Samotné parametry jsou v podadresáři Parameters.


Práce v registrech je velmi přehledná. Na druhou stranu umožňuje dělat i takové změny, které mohou vést k nefunkčnosti celého systému Windows.

Nejčastější prováděné změny mohou být například přejmenování služby (klíč DislpayName), změna cesty k Java JDK (klíč JavaHome) nebo úprava velikosti alokované paměti (klíč CmdLine a hodnoty Xms a Xmx).

Ostatní části architektury
Výše uvedený postup spouští pouze WebLogic AdminServer. WebLogic ManagedServer musí být spuštěn buď z WebLogic Console nebo Enterprise Managera, a nebo obdobným způsobem vytvořenou službou MS Windows. Při vytváření služby pro ManagedServer je třeba nastavit více proměnných prostředí, závislost služby na službě spouštějící AdminServer (pokud jsou instalovány na stejném serveru) nebo zpožděný start. Veškeré informace jsou v dokumentaci.

Ostatní komponenty celé OBIEE11g architektury mají své Windows služby (Oracle Process Manager a Oracle WebLogic Node Manager) vytvořené během instalace.

Chybová hláška systému Windows při spouštění
Standardní čas, během kterého systém Windows čeká, zda byla služba úspěšně spuštěna, je 120 sekund. Pokud se služba do této doby nespustí, objeví se chybové hlášení.


Start WebLogic Serveru většinou trvá 2-5 minut podle výkonnosti serveru. Výskytu této hlášky můžeme zamezit změnou tohoto limitu v registrech.

Ve složce HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control je potřeba vytvořit nový klíč typu DWORD s názvem "ServicePipeTimeout" a vložit hodnotu, která říká, jak dlouho bude systém čekat na spuštění služby. Čas se zadává v milisekundách a pro přehlednost v desítkové soustavě. Pak je potřeba systém restartovat.


Ve chvíli, kdy se systém restartuje nebo vypíná, snaží se ukončit všechny běžící služby a čeká standardně 60 sekund. Poté službu násilně ukončí. Ukončení služeb WeBlogic Serveru by mohlo trvat déle, proto je dobré tento limit zvýšit. Stačí změnit hodnotu klíče "WaitToKillServiceTimeout" ve stejné složce.

Testováno v prostředí
• Windows Server 2008 SP2 32-bit
• Oracle Business Intelligence 11.1.1.3.0
• WebLogic Server 10.3.3.0
• JRockit 1.6.0.17
• Java JDK 1.6.0.18


Michal Nový (konzultant společnosti Aquasoft)

středa 10. listopadu 2010

BI 11g - kam ukládat vlastní obsah jako jsou ikony, obrázky, javascript nebo styly

Chcete-li v BI11g využívat vlastní ikony, obrázky, kaskádovité styly, java scripty nebo jiné, pak je zde připraven speciální adresář, kam vše můžete ukládat.
Adresář se jmenuje "analyticsRes" a nejdete jej na cestě ...\OracleBI11g\instances\instance1\bifoundation\OracleBIPresentationServicesComponent\coreapplication_obips1\

Poznámka: Pokud jste upgradovali z BI 10g, pak do tohoto adresáře manuálně překopírujte váš vlastní 10g obsah.


Předtím než se budete moci na vlastní obsah odkazovat, musíte zajistit jeho deployment do Weblogic Serveru pomocí následujících kroků:

1. Přihlaste se do Weblogic Console (http://localhost:7001/console)

2. Z menu vyberte Deployment


3. Lock&Edit a poté Install


4. Vyberte cestu na analyticsRes


5. Zvolte install as application


6. Zvolte bi_cluster


7. Zvolte typ přístupu a Finish


8. Adresář bude dostupný v menu


9. Aktivujte změny


10. NastartujteNyní se již můžete na obsah v adresáři analyticsRes odkazovat pomocí
  • fmap:soubor (fmap:oralogo.gif)
  • fmap:adresar/soubor (fmap:Icons/oralogo.gif)
nebo
  • http://server:port/analyticsRes/soubor (http://eeckhard-pc:9704/analyticsRes/oralogo.gif)
  • http://server:port/analyticsRes/adresar/soubor (http://eeckhard-pc:9704/analyticsRes/Icons/oralogo.gif)


Erik Eckhardt

čtvrtek 4. listopadu 2010

Upgrade BI 10g Metadata repository a Web katalogu na verzi 11g + chybějící link na správu Presentation Services a MyDashboard

Článek o upgrade z BI 10g na BI 11g jsem měl napsán před více jak dvěma měsíci, ale bohužel až do dnes jsem jej nemohl publikovat. Důvodem byl zásadní problém, který se u mého prostředí během upgrade vyskytl a na který musel být vytvořen SR (moje repository i katalog jsou poměrně velké - obsahují části Siebel BI dema Oracle BI dema, moje vlastní dema a PoC + část BI Applications - vzniklo několikanásobným spojením různých katalogů a repository).

Samotný upgrade Metadata repository a Web katalogu (nezkoušel jsem Scheduler a BI Publisher) je rychlý a bez problémů – postup viz. níže. Metadata repository se povede na 100% (11g verze pouze rozšiřuje funkcionalitu a jinak je plně kompatibilní), u Web katalogu jsem obdržel 31 upozornění, která vznikla díky použití nestandardních postupů při vzniku reportů.


Nyní k mému problému, po úspěšném doběhnutí upgrade a přihlášení se do Dashboards jsem přišel o možnost administrace Presentation Services – tj. odkaz „Správa“ pro správu systému, tvorbu dashboardů, nastavování oprávnění atd. zde chyběl, a to jak pro uživatele Administrator (migrovaný z 10g verze) tak i pro ostatní. Problém je s mapováním Web Group (stále existují, ale v 11g se již nemají používat) na nové Application role. V 10g verzi je hlavním správcem Web Group Presentation Server Administrators a tu jaksi můj uživatel neobdržel a ani jiná Application role ji neměla.

V případě, že se setkáte s obdobným problémem, pak řešením je rozšířit tag Catalog o parametr ValidateAccounts=None (po doběhnutí upgradu a přidání oprávnění pro ostatní uživatele nebo aplikační role zase odstraňte). Tag se přidává se do instanceconfig.xml, který najdete na cestě ...\OracleBI11g\instances\instance1\config\OracleBIPresentationServicesComponent\coreapplication_obips1\instanceconfig.xml


Mimochodem díky nastavení ValidateAccounts=None se mi zmigroval i My Dashboard.


Samotný upgrade

Spusťte Oracle Fusion Middleware Upgrade Assistant 11.1.1.3.4 z ...\OracleBI11g\Oracle_BI1\bin\ua.bat


Vyberte co chcete upgradovat


Vyberte 10g repository a web katalog. Pro 10g repository zadejte heslo na uživatele Administrator, pro 11g repository zadejte heslo pro jeho zabezpečení. Pokud nemáte explicitní Delivery Catalog, pak je jeho cesta stejná jako na Web Catalog.


Zadejte port a administrátora WebLogic Admin Serveru


Průběh a dokončení upgrade, po kterém je již upgradovaný katalog a repository dostupné (BI Server a Presentation Server jsou nastartovány s upgradovaným repository i katalogem)


V logu najdete detaily o průběhu upgrade a upřesnění chyb


Upozornění: váš vlastní obsah jako jsou ikony, obrázky, kaskádovité styly nebo java scripty nejsou automaticky migrovány. Musíte zajistit jejich manuální přesun a nastavení, více najdete zde.


Výsledek

Dashboard v BI 10g


Dashboard po upgrade na BI 11gErik Eckhardt