pátek 31. srpna 2007

Konec soutěže s Oracle BI SE One

V neděli končí prázdniny, a tím končí i soutěž s Oracle Business Intelligence Standard Edition One. Máte poslední šanci zaslat Vaše soutěžní dashboardy a vyhrát jednu z těchto "cool" cen:
 • 1 x Navigace MIO C520 GPS PNA - 34 států EV/MP3/BT/4,3"
 • 3 x HDD - WD My Book 250GB, USB, ext.
 • 2 x HDD - Seagate FreeAgent 500GB,USB, ext.
 • 1 x MP3 přehrávač - SanDisk Sansa e280 8 GB
 • 1 x MP3 přehrávač - SanDisk Sansa m250 2 GB
 • 2 x MP3 přehrávač - iPod Nano 2 GB

středa 29. srpna 2007

Oracle Warehouse Builder 11g

Oracle Warehouse Builder, ETL nástroj s E-LT architekturou (samotné nahrávání a transformaci dat provádí Oracle databáze) patří od druhého kvartálu 2007 mezi lídry v Enterprise ETL.

Zdroj: Forrester Research, Inc.

Více informací viz., Forrester Wave:

Licence na Oracle Warehouse Builderu (OWB) je od verze 10gR2 součástí každé edice Oracle databáze (tedy Standard Edition One, Standard Edition a Enterprise Edition), tzn. Oracle Warehouse Builder je zdarma (dříve byl součástí balíku Oracle Developer Suite v ceně $5.000,-).

Oracle Warehouse Builder a jeho funkcionalita

Navíc pro Enterprise edici databáze jsou k dispozici tři placené "Options", které dále rozšiřují "Core" funkcionalitu OWB, a to Enterprise ETL Option (využívání Enterprise funkcionality databáze), Data Quality Option (zajištění datové kvality) a ERP/CRM Connectors (konektory do ERP a CRM aplikací).


Oracle Warehouse Builder a "Options"

Tento týden byla uvolněna nová verze Oracle Warehouse Builder 11g Release 1, zatím je dostupná pouze pro Linux. A co přináší nového? Mezi její nejdůležitější vlastnosti určitě bude patřit:
 • The major change is the inclusion of Warehouse Builder in the default 11g database installation. Every Oracle Database customer will get Oracle's market-leading ETL capabilities right out of the box, with no extra effort.
 • Availability of Siebel Connector, 11g Gateway support, and 11g Database support
 • Simplified installation (incorporating installation of Oracle Workflow) and repository/workspace management
 • Improved performance tuning (explain plan support, statistics gathering and SQL tuning advisor)
 • Enhanced SQL Generation (advanced aggregation support, DML error logging in mappings)
 • Better dimensional support (hierarchy versioning, more advanced binding options)
 • Better support for federation (graphical creation of views including materialized views, full impact analysis and lineage, read/write support for more sources through new gateways)

Více informací o OWB najdete zde. Samotný Oracle Warehouse Builder 11g si můžete stáhnout zde. Oracle Warehouse Builder 11g jako součást Oracle Database 11g si můžete stáhnout zde.


Erik Eckhardt

pondělí 27. srpna 2007

OBI EE a nové vlastnosti ve verzi 10.1.3.3

Ve čtvrtek 16.8.2007 byla uvolněna "major" verze OBI EE s označením 10.1.3.3. Tato verze přináší další nové vlastnosti a rozšíření, které jsou ve velké míře přidány na přání Oracle zákazníků.

Mezi ty nejdůležitější určitě patří:

Obecné vlastnosti
 • Oracle BI Answers-Based Metadata Dictionary - procházení metadata repository přímo z BI Answers. V BI Answers (v panelu pro vybírání z metadata katalogu) bude u každého objektu typu Cílová oblast, složka nebo sloupec zobrazena ikona, která přímo z metadata repository zobrazí konstrukci dané položky

 • Multi-Select Dashboard Prompts - rozšířené vyhledávání a snazší vybírání hodnot ve formuláři pro Dashboard Prompt (výzva panelu)

 • Office Integration with BI Dashboard - nové možnosti integrace s MS Office (export výstupů do MS PowerPoint a link "Copy" umožňující kopírování a vložení výstupů do MS Office aplikací)

 • New Dashboard Link Types - dva typy přímých linků na BI Dashboard (Bookmark a Prompted link)

 • Import Oracle Catalog - import objektů (Oracle) databáze do fyzické vrstvy v metadata repository pomocí nativního připojení přes OCI (dříve bylo nutné přes ODBC připojení)

 • Embedded Database Functions - možnost přímého volání databázových funkcí jak v BI Answers, tak i v BI metadata repository

 • Drag and Drop XMLA Metadata Objects - Tvorba business modelu se zachováním všech informací o metrikách, atributech a dimenzích převzatých přímo z multidimenzionálních datových zdrojů (XMLA)

Oracle BI Publisher
 • Oracle BI Publisher Template Builder Enhancements - vylepšení Template Builderu pro MS Word jako je menu pro tvorbu opakujících se skupin, podmíněné formátování, podmíněné oblasti, nové grafy a jejich vlastnosti, atd.

 • Flash Templates for Oracle BI Publisher - podpora tvorby šablon v Adobe FLEX formátu

 • Oracle BI Publisher PowerPoint Output - generování výstupů do PowerPoint formátu

 • Oracle BI Publisher Integration with Oracle BI Discoverer - Oracle Discoverer reporty mohou být datovým zdrojem pro BI Publisher (uživatelé Discovereru mohou využívat výhod BI Publisheru jako je plánované generování a doručování reportů pomocí různých distribučních kanálů např. email v různých výstupních formátech např. PDF, Word, Excel nebo Powerpoint)

 • Converting Reports from Oracle Reports to Oracle BI Publisher - utilita pro konverzi reportů z Oracle Reports Services do Oracle BI Publisheru

 • Performance Improvements for Oracle BI Publisher - multithreading pro dokument bursting a multithreading pro generování dokumentů

 • Support for Digital Signature in PDF Documents - přidání digitálního podpisu do PDF dokumentů

 • Support for Postscript Printers - nativní podpora pro PostScript (PostScript 2.0)

Oracle Business Intelligence pro Microsoft Office
 • Vylepšená podpora pro MS Office aplikace, především Oracle BI Add-in pro MS Excel a pro MS Powerpoint, jako je např. prohlížení BI Answers reportů v MS Office, vkládání BI Answers reportů a jejich pohledů (tabulka, pivot-tabulka, graf, atd. ) do MS Office dokumentů, podpora drillování a řezů dat v MS Office dokumentu, podpora nativních MS Office grafů, přímá navigace z MS Office zpět do BI Answers, podpora parametrizace reportů a limitace dat v MS Office dokumentech, jednotná bezpečnost a přihlašování dle BI Serveru, atd.

Nové certifikace
 • Operating Systems:
  - Red Hat Enterprise Linux Server/Advanced Platform 5
  - Oracle Enterprise Linux 5

 • Web Servers and Application Servers:
  - Oracle Application Server versions 10.1.3.3
  - BEA Weblogic 9.x

 • Identity Management Applications:
  - Oracle Identity Management 10g 10.1.4.x

 • Data Sources:
  - Oracle Database 11g
  - Netezza
  - Sybase Adaptive Server Enterprise
  - Sybase IQ
  - Oracle’s Retek RPAS
  - TimesTen

 • Languages: Slovak

Verzi 10.1.3.3 si můžete stáhnout z OTN, dokumentaci k této verzi najdete zde.


eec.

pátek 24. srpna 2007

Jo, jo .... obě!

Přijde Karel na návštěvu k Frantovi, který je na vozíku.
Sedí, povídají, a když už k večeru začíná být zima,
Franta Karla poprosí, zda by mu z horního pokoje přinesl bačkory.
Ten se ochotně zvedl a jde do pokoje, kde najde dvě Frantovy dcery v
nejlepších letech, 17 a 19, jenom v kalhotkách.

Zálibně se na ně podívá a na jejich otázku, co tam dělá, jim
odpoví:
Váš otec mi řekl, že vás mám přefiknout."
Vyděšeně se na něj podívají a říkají:
"To určitě není pravda, to by náš tatínek nikdy neřekl!!"
Tak vy mi nevěříte?" ptá se a otevírá dveře: "Franto, obě?"
zavolá a zezdola se ozve:
"Jo, jo, Karle, obě!"

čtvrtek 23. srpna 2007

Oracle Database 11g

14. srpna 2007 proběhlo oficiální ohlášení dostupnosti Oracle Database 11g, celou zprávu si můžete přečíst zde. U nás v ČR je představení naplánováno na 11. září 2007 v Multikino Palace Cinemas - Slovanský dům. Registrovat se můžete zde.

A co verze 11g přináší pro oblast Business Intelligence & Data Warehousing? Mezi nejzajímavější vlastnosti a rozšíření určitě patří:

I. Partitioning

New Composite Partitioning
 • List – Range
 • Range - Range
 • List - Hash
 • List - List

Virtual Column based Partitioning
 • Partitioning založený na virtuálním sloupci tabulky, který je odvozen ze stávajících sloupců tabulky

Interval Partitioning

 • Automatická tvorba nových partitions pro RANGE partitioning

REF Partitioning
 • "child" tabulka zdědí strategii partitioningu od "parent" tabulky na základě PK-FK vztahu

II. Advanced Compression
 • OLTP Table Compression
 • Data Guard Network Compression
 • Data Pump Compression
 • Fast RMAN Compression
 • SecureFiles Compression and Deduplication

III. OLAP
 • Enhanced SQL access to OLAP cubes
 • OLAP metadata in the Oracle Data Dictionary
 • Cube Organized Materialized Views - query rewrite to the OLAP cube

IV. Data Mining
 • Simplified development and deployment of models
 • New algorithms

V. Oracle Warehouse Builder
 • Included in every Oracle Database Release 11g installation

Verze 11g je ke stažení z OTN (zatím pouze pro platformu Linux).

eec.

úterý 21. srpna 2007

Usage Tracking Statistics - Monitorování analytického systému

Každý správce databázového nebo informačního systému potřebuje vědět co se s daným systémem děje, co se dělo, kdo k němu přistupuje, co a jak dlouho trvá, kdo a co jej nejvíce zatěžuje, atd.
Podobné informace potřebují i správci analytických systémů - otázkou však je, zda analytické systémy takovéto informace nabízí. V případě nasazení OBI EE / OBI SE-1 si můžete být jisti, že je získáte.

Usage Tracking statistiky
Oracle BI Server sbírá "usage tracking" statistiky, které mohou být využity pro účely optimalizace, monitorování vytížení a využívání systému nebo pro navržení strategie cachování. Statistiky jsou sbírány na úrovni jednotlivých dotazů a jsou ukládány buď do relační databáze (doporučeno) nebo do logu na file systému.

Seznam vybraných reportů, které jsou k dispozici:


Informace, které Oracle BI Server sbírá (tabulka S_NQ_ACCT):


Jestliže i Vy chcete začít monitorovat Váš analytický systém, můžete postupovat dle návodu uvedeného níže.


Jak na "Usage Tracking" statistiky

I/ Tvorba tabulek
Vytvořte db schéma/uživatele, pod kterým budou uloženy informace o využití systému:

create user bdemo identified by bdemo default tablespace users temporary tablespace temp quota unlimited on users; grant connect, resource to bdemo;

Pod uživatelem vytvořte tabulky, pomocí dodaných skriptů:

1/ Usage Tracking statistiky (tabulka S_NQ_ACCT)
[BI_HOME]\server\Schema\SAACCT.Oracle.sql

2/ Dimenze období (tabulka S_ETL_DAY) [BI_HOME]\server\Sample\Usage_Tracking\SQL_Server_Time\Oracle_create_nQ_Calendar.sql

3/ Časová dimenze (tabulka S_ETL_TIME_DAY) [BI_HOME]\server\Sample\Usage_Tracking\SQL_Server_Time\Oracle_create_nQ_Clock.sql

4/ Dimenze uživatelů (tabulka nebo view NQ_LOGIN_GROUP)

a) Jestliže používáte db autentifikaci - viz. článek zde, tak vytvořte view nad Vaší tabulkou:
create or replace view NQ_LOGIN_GROUP as select distinct USR as LOGIN, USR as RESP from S_LOGON;

b) Jinak můžete vytvořit view přímo nad "Usage Tracking" tabulkou (S_NQ_ACCT), ale z důvodu výkonnosti to není vhodné (lepší je založit samostatnou tabulku, která bude sloužit jako dimenze uživatelů):
create or replace view NQ_LOGIN_GROUP as select distinct USER_NAME as LOGIN, USER_NAME as RESP from S_NQ_ACCT;II/ Naplnění dimenzí init daty (tabulky S_ETL_DAY a S_ETL_TIME_DAY)
Z SQL*Plus nebo jiného nástroje spusťte dodané skripty:

[BI_HOME]\server\Sample\Usage_Tracking\SQL_Server_Time\Oracle_nQ_Calendar.sql
[BI_HOME]\server\Sample\Usage_Tracking\SQL_Server_Time\Oracle_nQ_Clock.sqlIII/ Import Usage Tracking metadata repository do Vašeho současného
Máte dvě možnosti: buď nad právě založenými tabulkami vytvoříte vlastní metadata nebo využijete již ty předpřipravená. Rychlejší a pohodlnější je samozřejmě druhá možnost.

1/ Zkopírujte dodané "Usage Tracking" metadata repository [BI_HOME]\server\Sample\Usage_Tracking\UsageTracking.rpd do adresáře s Vaším repository [BI_HOME]\server\Repository

2/ Zazálohujte Vaše repository! (tj. repository, do kterého budete importovat Usage Tracking repository)

3/ Nastartujte "offline" repository (tzn. předtím zastavte službu BI Server), do kterého budete importovat Usage Tracking repository


3/ Zvolte File > Import > From repository


4/ Ignorujte zprávu (zvolte YES) > vyberte UsageTracking.rpd (bez hesla) > Next > z menu vyberte Catalog > vyberte složku Usage Tracking a zvolte Add with Children > Next > FinishIV/ Úprava defaultního db připojení pro Usage Tracking

1/ Změňte typ databáze


2/ Smažte jeden Connection pool a upravte druhý a uložte změny


3/ Otestujte spojení s databázíV/ Zapnutí "Usage Tracking" statistik

1/ Zapnutí a nastavení
Nastavení se provádí v souboru [BI_HOME]\server\Config\NQSConfig.INI v sekci "Usage Tracking Section", nastavte:

ENABLE = YES;
DIRECT_INSERT = YES; #(znamená, že se statistiky budou ukládat v databázi)
PHYSICAL_TABLE_NAME = "OBI Usage Tracking"."Catalog"."dbo"."S_NQ_ACCT"; #(tabulka kam se ukládají statistiky)
CONNECTION_POOL = "OBI Usage Tracking"."Usage Tracking Writer Connection Pool" ; #(connection pool pro zápis)


2/ Restartujte Oracle BI Server

3/ Otestujte Usage Tracking
Test provedete tak, že si spustíte BI Dashboard, na něm proklikáte pár reportů a pak uděláte select count(*) from S_NQ_ACCT nebo v BI Administrátorovi zvolíte View data.VI/ Monitorovací reporty
Stejně jako u metadata repository, tak i zde máte dvě možnosti: buď si reporty vytvoříte nebo využijete ty předpřipravené.

1/ Ručně vytvořené reporty
Spusťte BI Answers (Odpovědi), vyberte oblast "Usage Tracking" a udělejte report podle toho co Vás zrovna zajímá, např. nejpoužívanější cílové oblasti.


2/ Předpřipravené reporty
Součástí OBI EE a OBI SE-1 jsou předpřipravené reporty a dashboard. Web katalog najdete v adresáři [BI_HOME]\server\Sample\Usage_Tracking\UsageTracking. V případě, že používáte verzi 10.1.3.2, tak tento web katalog je porušený. Katalog je opraven ve verzi 10.1.3.2.1, a nebo si jej můžete stáhnout zde.

Katalog můžete použít napřímo, tzn. startovat jej jako primární katalog tím, že jej zadefinujete v instanceconfig.xml (nemyslím si, že je to využitelné). Nebo jeho část (dashboard a reporty) překopírovat do Vašeho současného katalogu

a) Spusťte Catalog Manager - Start > Programs > Oracle Business Intelligence > Catalog Manager

b) Otevřete "offline" UsageTracking katalog


c) Rozklikněte "strom" shared > Usage Tracking a menu zvolte Archive ... a zaarchivujte katalog na disk


d) Zazálohujte Váš současný web katalog!

e) Otevřete "offline" Váš současný katalog, ale nejdřív zastavte službu Oracle BI Presentation Services


f) Z menu zvolte File > Unarchive Catalog > vyberte soubor, do kterého jste předtím archivovali a zvolte OK


g) Nastartujte
službu Oracle BI Presentation Services

h) Spusťte Váš BI Dashboard, v nabídce dashboardů a přibyl "Usage Tracking" dashboard, který obsahuje předpřipravené reporty:
eec.