středa 28. listopadu 2007

Oracle BI SE One a upgrade na vyšší verzi

Oracle Business Intelligence SE One je stále k dispozici pouze ve verzi 10.1.3.2.1, tzn. vychází z Oracle BI EE verze 10.1.3.2.1, která vyšla v dubnu 2007.
Od té doby se Oracle BI EE již dvakrát povýšilo a to na verzi 10.1.3.3.0 ("major" verze obsahuje velké množství nových užitečných vlastností) a dále pak na verzi 10.1.3.3.1 (v současnosti aktuální verze).

Dle informací, které jsou k dispozici, se pro Oracle BI SE One neplánuje dostupnost verzí 10.1.3.3.x. V případě, že chcete využívat nové vlastnosti dostupné v nových verzí OBI EE, máte možnost provést klasický upgrade všech licencovaných OBI SE One komponent (tj. BI Server, BI Dashboards, BI Answers, BI Publisher a nástrojů pro administraci) pomocí standardního Oracle BI EE installeru.


Erik Eckhardt (eec).

neděle 25. listopadu 2007

Seminář Enterprise Business Intelligence Masterclass

Oracle University připravuje speciální seminář s názvem Enterprise Business Intelligence Masterclass. Seminář povede Mark Rittman ze společnosti SolStonePlus (partner společnosti Oracle ve Velké Británii).

Seminář je zaměřen na architekturu a filozofii konceptu Business Intelligence 2.0. Popisuje a demonstruje jak je možné tento koncept realizovat pomocí nové generace BI nástrojů a middleware technologií společnosti Oracle, jako jsou Business Intelligence Enterprise Edition (Siebel Analytics), Data Integrator (Sunopsis), OLAP Option, Essbase (Hyperion), SOA Suite a Real-Time Decisions.


Seminář se koná ve dnech 21.-22. ledna 2008 v Oracle Czech (Škrétova 12, Praha 2). Detailní informace, přesný obsah semináře a podmínky účasti s registrací se dozvíte zde.

Ti z vás, kteří se závazně přihlásí do 31. prosince 2007, získávají automaticky knihu Marka Rittmana Oracle Business Intelligence Suite Developer’s Guide, kterou obdrží ihned po jejím vydání (březen 2008).

středa 21. listopadu 2007

OBI EE a BI Publisher – změna Security Modelu ve verzi 10.1.3.3.x

V předchozích verzích OBI EE / OBI SE One jsou od sebe odděleni uživatelé a skupiny pro „Dashboards, Answers, Delivers, Disconnected Analysis a MS Office Plug-Ins“ od uživatelů a skupin pro „BI Publisher“. Ti první jsou standardně uloženi a spravováni BI Serverem, ti druzí v samotném BI Publisheru. Manuálním nastavení můžete dosáhnout toho, že všichni uživatelé jsou spravováni a uloženi na jednom místě, a to buď v LDAPu, v databázi a nebo v BI Serveru.

Ve verzi OBI EE 10.1.3.3.x jsou již všichni uživatelé a skupiny uloženi a spravováni na jednom místě a to v BI Serveru. Konfigurace „modelu kontroly přístupu“ (Security Model) mezi BI Publisherem a BI Serverem je nastavena automaticky během instalace.


FAQ

I. Kde je co nastaveno

1/ V nastavení Konfigurace kontroly přístupu (BI Publisher > Správa > Konfigurace kontroly přístupu) je zvolen model přístupu Oracle BI Server. Zde jsou vyplněny údaje k napojení do BI Serveru a online BI metadata repository (adresa na BI Server, jméno/heslo na správce BI repository a JDBC driver).

Nastavení modelu kontroly přístupu v BI Publisheru

Jakmile je zvolen Oracle BI Server jako model kontroly přístupu, není v BI Publisheru dostupná stránka se správou uživatelů a skupin (vše se již spravuje v BI Serveru). K dispozici je pouze stránka s přidělováním práv na sestavy BI Publisheru skupinám definovaných v BI Serveru.

Chybějící možnost spravovat uživatele a skupiny/role přes BI Publisher


2/ V BI metadata repository jsou (musí být) založeny všechny systémové skupiny BI Publisheru (skupiny s prefixem XMLP_ – označeny červeně).

Správa skupin (včetně systémových skupin BI Publisheru) v BI metadata repository


Ostatní skupiny (označeny modře) jsou dostupné v BI Publisheru pro přidělování práv na sestavy BI Publisheru.

Seznam převzatých skupiny z BI metadata repository do BI Publisheru


II. Co je dobré mít ještě nastaveno a na co nezapomenout!

1/ V případě, že nepoběží služba Oracle BI Server, nepůjde se přihlásit k BI Publisheru
 • Založte si lokálního administrátora, který Vám umožní spravovat BI Publisher i bez BI Serveru

Založení lokálního administrátora pro BI Publisher


2/ Jestliže je zvolen Oracle BI Server jako model kontroly přístupu, pak uživatelé a skupiny/role se přebírají z Vašeho online BI metadata repository.
 • Proto založte ve všech Vašich BI metadata repository (produkční / test / vývoj) systémové skupiny BI Publisheru, tzn. skupiny s prefixem XMLP_

 • Do skupin přiřaďte jednotlivé uživatele

 • Administrátora BI metadata repository přiřaďte do skupiny XMLP_ADMIN

 • Pamatujte, že uživatelé, skupiny a vztah mezi nimi se spravuje v BI metadata repository, práva na sestavy BI Publisheru se nastavují v BI Publisheru


Erik Eckhardt (eec).

pondělí 19. listopadu 2007

Oracle Data Integrator 10.1.3.4.0

Verze Oracle Data Integratoru 10.1.3.4.0 (dříve Sunopsis) je ke stažení na otn. Dokumentaci najdete zde.

Oracle Warehouse Builder 11g pro Windows

Standalone verze Oracle Warehouse Builder 11g Release 1 je již dostupná i pro platformu MS Windows, stáhnout si jej můžete zde.

středa 14. listopadu 2007

Metadata Dictionary neboli „Lineage“ přímo z reportu

Analytické systémy jsou postaveny na metadatech. Jedna z úloh metadat je odstínit koncové uživatele od složitostí fyzických datových modelů, datových zdrojů, definic klíčových ukazatelů, výpočtů nebo znalosti závislostí mezi jednotlivými objekty.

Metadata však přinášejí i jedno úskalí a to, že kromě pár vyvolených nikdo neví co se za nimi skrývá a jak jsou definována.
Představte si analytika, který v reportu porovnává dva významově stejné ukazatele – současnost vs. před obdobím a zjistí mezi nimi rozdíl o více jak 400%. Na první pohled mu je jasné, že jde o chybu, ale kde nastala? Z tohoto důvodu analytik potřebuje znát cestu od samotného reportu až po fyzický datový zdroj analytického systému – tzn. cestu skrz celé BI metadata repository.

Oracle Business Intelligence nabízí možnost zpřístupnit BI metadata repository přímo z nástroje pro tvorbu reportů a analýz – tzn. přímo z Oracle BI Answers.
Analytik má pak během návrhu reportu nebo během provádění analýz možnost nahlédnout do metadat a zjistit, jak je určitý ukazatel počítán, z čeho se skládá daný KPI a nebo co je zdrojem pro dimenzi.

BI metadata repository je zpřístupněno pomocí Metadata Dictionary (sada XML dokumentů), které obsahuje informace přes celé BI metadata repository, tj. od prezentační vrstvy (včetně oprávnění), přes business model (včetně dimenzí, jejich úrovní a hierarchií, joinů a jejich typů, kalkulací a použitých výrazů, agregačních pravidel a funkcí, atd.) až po fyzickou vrstvu (včetně názvů fyzických tabulek a sloupců, jejich datových typů, všech vazeb, typu databáze, podporovaných db vlastností, nastavení Connection Poolu, atd.). Navíc obsahuje veškeré inicializační bloky, proměnné systému, uživatele, skupiny a jejich oprávnění, ...

Metadata Dictionary je k dispozici v OBI od verze 10.1.3.3.

Přístup do metadata repository při návrhu reportu - kontrola výpočtu ukazatele


Jak na Metadata Dictionary

I. Vygenerování Metadata Dictionary

1/ V „offline“ módu otevřete Vaše BI metadata repository pro které chcete vygenerovat Metadata Dictionary.

2/ Spusťte utilitu pro generování Metadata Dictionary (Tools > Utilities > Generate Metadata Dictionary).


3/ Vyberte adresář, do kterého chcete Metadata Dictionary vygenerovat a spusťte samotné generovaní.4/ Do zvoleného adresáře je vygenerována struktura Vašeho BI metadata repository uložená v XML souborech.
II. Přenesení do provozu

Výslednou strukturu je třeba umístit na Váš Aplikační nebo webový server a cestu zaznamenat do konfigurace Prezentačního serveru. V případě, že používáte Oracle Container For Java (OC4J), který je součástí instalace, je postup následující:

1/ Vygenerované Metadata Dictionary (adresář demo11_20071108 včetně všech podadresářů a souborů) přesuňte do adresáře [BI_HOME]\oc4j_bi\j2ee\home\default-web-app\ (root webového serveru).

2/ Do konfiguračního souboru Prezentačního serveru [BI_DATA_HOME]\web\config\instanceconfig.xml doplňte tagy SubjectAreaMetadata a DictionaryURLPrefix, do kterých umístíte odkaz na Vaše Metadata Dictionary, tj. /demo11_20071108/


3/ Restartujte službu Oracle BI Presentation Server

4/ Spusťte BI Answers, vyberte nějakou Cílovou oblast a pak pro každou složku, položku nebo celou oblast bude k dispozici náhled do Metadata Dictionary (ikona knihy – pro složky a položky se objeví až po najetí myší).III. Oprávnění

Právo nahlížet do Metadata Dictionary nemusí mít každý uživatel. Oprávnění se řídí na úrovni Prezentační služby - v BI Dashboadu povolte Přístup ke slovníku metadat vybraným uživatelům (BI Dashboards > Nastavení > Správa > Správa oprávnění > Přístup).Erik Eckhardt (eec).

pondělí 12. listopadu 2007

Vyhlášení vítězů v soutěži s Oracle BI Publisherem

Včera byla ukončena soutěž s Oracle BI Publisherem, která byla vyhlášena na semináři Ranní káva s Oracle technologiemi. Cílem soutěže bylo vytvořit jednu šablonu pomocí nástroje
 1. místo: Pavel Zeman (Unicorn), vyhrává externí disk
  vytvořil sofistikovanou šablonu, která zahrnuje mapu výnosů, graf podílů na výnosech a detailní informace o výnosech v jednotlivých státech

 2. místo: Štěpán Vacek (Cleverlance), vyhrává tučňáka Oracle
  vytvořil šablonu, která na grafu zobrazuje výpočet průměrných výnosů, dále pak průměrné, min. a max. výnosy pro jednotlivé státy a nakonec detail a trend všech výnosů

 3. místo: Petr Šimbera (VZP), vyhrává košili Oracle
  vytvořil šablonu, která zobrazuje graf s přehledem celkových nákladů, dále pak náklady za ČR a nakonec za ostatní země

 4. místo: Petr Jiroušek (Západočeská univerzita), vyhrává čepici Oracle
  vytvořil šablonu vytočených hektolitrů :)


Výherní šablony

1. místo: Pavel Zeman (Unicorn)


2. místo: Štěpán Vacek (Cleverlance)


3. místo: Petr Šimbera (VZP)


4. místo: Petr Jiroušek (Západočeská univerzita)


Všem výhercům gratulujeme!


Erik Eckhardt (eec).

Oracle OpenWorld 2007

Včera 11. listopadu začala v San Franciscu tradiční konference Oracle OpenWorld. Konference končí 15. listopadu, linky na home page a seznam prezentací najdete níže:

pátek 9. listopadu 2007

Opice

Vejde turista v San Francisku do obchodu se zvířaty a prohlíží si opice.
V tom vejde jiný chlap, jde rovnou k prodavači a říká: "Prosím jednu opici typu C++."
Prodavač mu ji podá, chlap zaplatí 5000 dolarů a odejde.
Překvapený turista se ptá: "Prosím vás, co to bylo za opici, že byla tak drahá?"
"No, víte, ona dokáže programovat v C++, bez chyb, efektivně, úhledný kód. Velmi dobrá investice."
"A tamty opice?"
"Ty stojí 10 000 dolarů, ale umí programovat v C++, v Javě i v XML."
"Proboha, a tam máte opici za 50 000! Co dokáže ta?"
"No, abych řekl pravdu, ještě jsem ji neviděl nic dělat, ale ostatní opice ji oslovují 'Project manager*'."

* - Project manager lze dle společnosti, kde je vtip vyprávěn, nahradit za SAP implementátor či Oracle specialista :-)

čtvrtek 8. listopadu 2007

Oracle Database 11g pro Windows

Oracle Database 11g Release 1 je již dostupná i pro platformu MS Windows, stáhnout si ji můžete zde.

úterý 6. listopadu 2007

Další rozvoj Business Intelligence - 2. část

1.2 Informace dostupné pro všechny a ve všech souvislostech

Praxe ukazuje, že klíčem k úspěchu nebývá formulace úspěšné strategie rozvoje, ale schopnost vůbec nějakou strategii realizovat.

Otázka

Dokážete prokázat spojení mezi strategií Vaší společnosti a úlohami, které máte naplánovány na příští týden?Donedávna byly nástroje Business Intelligence určené výhradně pro řídící pracovníky, jakoby jen oni měli potřebu dělat rozhodnutí na základě faktů. Pokud chce společnost dosáhnout stanovené cíle, je nutné, aby fungovala jako jeden celek. K tomu je potřeba, aby všichni zaměstnanci pracovali s jednotným informačním modelem společnosti. Ten zaručuje například to, že když člen představenstva analyzuje nějaký klíčový výkonnostní ukazatel a učiní si jeho rozpad na dílčí ukazatele, tak právě ty budou použitelné jakožto klíčové pro nižší úrovně řízení. A tímto způsobem se lze v analýzách „propadnout“ až na jednotlivé obchodní případy.
Takovéto požadavky mají samozřejmě dopad na technologii, která namísto zvládání dotazů hrstky analytiků a generování desítek či stovek reportů musí být schopna obsloužit tisíce informačních pracovníků.


Jak ale zpřístupnit analytické nástroje široké veřejnosti? Jednou z cest je aplikace jednoho z následujících integračních vzorů analytických nástrojů a obchodních procesů. Každý z přístupů má své pro a proti. Ideální stav nabídnou takzvané „Embedded Analytics“, které budou poskytovat největší možnou míru penetrace mezi uživatele a využití potenciálu analytických nástrojů. V následující části se pokusíme vysvětlit rozdíl, mezi jednotlivými přístupy.

Obrázek 3 - Integrační vzory BI a podnikových procesů#

Integrační vzor

Výhody

Nevýhody

1

Automaticky volané v aplikaci

Analýza se automaticky spouští a vykonává přímo v aplikaci

Maximálně využije možností BI. Vysoký uživatelský komfort a efektivita práce.

Náročná prvotní analýza.

2

Ručně volané v aplikaci

Uživatel vykonává analýzu přímo v aplikaci

Vysoký uživatelský komfort a efektivita práce.

Vyšší nároky na analytické schopnosti uživatelů. Nebezpečí zadání dotazu, který zahltí systém.

3

Automat. volané mezi aplikacemi

Uživatel pracuje s jedním prostředím, ale analýza je vykonávána dedikovaným systémem.

Větší možnost úprav než v prvním vzoru.

Potenciálně nižší míra transparentnosti infrastruktury a vyšší míra její složitosti.

4

Ručně volané mezi aplikacemi

Úplně oddělení aplikace od analytických nástrojů.

V současnosti nejčastěji realizované řešení

Problematická datová integrace. Vysoké nároky na koncového uživatele. Nízká efektivita práce.

Tabulka 1 - Porovnání integračních vzorů BI a podnikových procesů
(Gartner Research ID Number: G00139727)


A jak tyto integrační vzorce mohou být nasazeny v praxi?

Představme si situaci, kdy operátor call centra banky umí podle čísla přicházejícího hovoru identifikovat volajícího, nahrát si na obrazovku přehled veškerých produktů, získat informace o jeho bonitě (výstup dataminingového modelu a transakční historie) a tip na nabídku produktu na základě příslušnosti zákazníka do určitého segmentu. Takovýto komplexní přehled poskytuje operátorovi všechny potřebné vstupy pro kvalifikovanou komunikaci, ať už z perspektivy zákazníka (dokáže ihned zjistit okamžitý stav jeho účtů nebo žádostí), nebo z perspektivy obchodní (dokáže nabídnout produkt, který vyvolá kladnou odezvu).


Tuto situaci je možné z pohledu informačního potenciálu ještě obohatit. Dá se vyhodnocovat i průběh komunikace mezi klientem a operátorem a na jeho základě upravovat například váhy v rozhodovacích uzlech komunikačního workflow. To nemusí být nutně statické, ale dynamické. Operátor nepostupuje podle jediného scénáře bez ohledu na reakce klienta.


Příklad: Volá bonitní zákazník, který má dlouhodobě vysoký zůstatek a obrat na více účtech. Dataminingový model nám ukazuje malou pravděpodobnost přechodu ke konkurenci a doporučuje upsell na hypotéku. Zákazník má ale několik dotazů na transakční, udržovací a další poplatky. Operátor zaznamená do systému typ otázek, které ve finále mohou sloužit jako vstup pro podpůrný rozhodovací systém , který přehodnotí skóring sestavený na základě historických dat. Může se tak stát, že systém vyhodnotí okamžitě zákazníka jako velmi pravděpodobného kandidáta pro přechod ke konkurenci a doporučí místo upsellu hypotéky odpuštění poplatků a zahrnutí do věrnostního programu.


Peter Hora (pho).

čtvrtek 1. listopadu 2007

OBI EE a nové vlastnosti ve verzi 10.1.3.3.1

Minulý týden byla uvolněna verze OBI EE s označením 10.1.3.3.1. Verze přináší drobné opravy a pár nových vlastností jako je:

 • Oracle BI Installer Now Deploys BI Components into One OC4J Container
 • DataDirect Connect ODBC Drivers for Linux and UNIX Bundled with Oracle BI EE
 • Support for Charts in Oracle BI EE for Arabic, Thai, and Hebrew
 • Minor features for BI Publisher as Public Web Services API, Time Out Value for Web Service, Bidirectional Function for eText Data Fields and setting Default Repository
 • And minor features for MS Office Add-in as Configure the BI Office Connection URL and Language Support for all of the approximately 25 languages


Verzi 10.1.3.3.1 si můžete stáhnout z OTN, dokumentaci k této verzi najdete zde.


Erik Eckhardt (eec).