pondělí 30. března 2009

Nastavení limitů kontingenční tabulky

EEC poznámka: Nastavení jsem již popisoval v článku BI Answers – Tipy/triky s kontingenční tabulkou. Bohužel je uvedeno až na konci, takže se dá lehce přehlédnou - proto ještě jednou a pořádně:

Oracle BI umožňuje reportovat sestavy ve formě kontingenčních tabulek. Sestavení kontingenční tabulky je daleko jednodušší, než v Excelu. Při větším množství dat se však může lehce stát, že se překročí "defaultní" limity, které jsou pro kontingenční tabulku nastaveny po instalaci Oracle BI.

Implicitně je pro kontingenční tabulky nataveno zpracování maximálně 20.000 řádků a zobrazení 150.000 buněk.

Pro bezproblémové zobrazení reportu ve formě kontingenční tabulky je nutné provést úpravu v konfiguračním souboru ...\OracleBIData\web\config\instanceconfig.xml. A zvětšit hodnoty parametrů o jeden až dva řády:
 • CubeMaxRecords
 • CubeMaxPopulatedCell
 • MaxCells
Musíte však počítat s tím, že adekvátně s množstvím zpracovávaných dat vzroste také časová odezva zpracování takovéhoto reportu. Proto doporučuji u dané tabulky zapnout cashování.
Obsah konfiguračního souboru bude po úpravě vypadat následovně:


Miroslav Petr (Adastra).

čtvrtek 26. března 2009

ODI Best Practices pro DWH a certifikační matice

Začátkem března 2009 byl uveřejněn dokument Oracle Data Integrator Best Practices for a Data Warehouse, na kterém spolupracoval development a product management za ODI. Dokument je dostupný zde.
Zajímá-li Vás certifikační matice ohledně podporovaných OS, jejich verzí, zdrojů a cílů, pak se podívejte sem.


eec.

pondělí 23. března 2009

Oracle BI - více instancí na jednom serveru

Taky se vám už stalo, že jste potřebovali mít více běžících instancí Oracle BI a neměli jste k dispozici dostatek fyzických serverů? Potřebovali jste mít při vývoji aplikace v Oracle BI zároveň k dispozici dvě různé verze repository i prezentačního katalogu? Bylo by užitečné využít výhod odděleného vývojového a testovacího serveru bez nutnosti instalace na dalším prostředí?

Samozřejmě výsledku můžeme dosáhnout virtualizací strojů a rozdělením hardwarových zdrojů, které máme k dispozici, dvěma virtuálním serverům. Při troše šikovnosti si ale vystačíme s jediným serverem, operačním systémem i s jedinou instalací Oracle BI, na které můžeme zprovoznit řešení s dvěmi oddělenými repository, prezentačními katalogy a URL adresami pro uživatelský přístup.


Princip
Paralelní běh „dva v jednom“ dosáhneme díky několika základním vlastnostem Oracle Business Intelligence:
 • BI Server je schopen načíst více repository současně (jednomu BI Presentation Serveru však může v reálném čase zpřístupnit pouze jednu).

 • V rámci ODBC propojení BI Serveru a BI Presentation Serveru je možno definovat, která repository se má využít.

 • Lze spustit více instancí BI Presentation Serveru na jednom stroji s odlišnými parametry.

 • Aplikace může být nasazena na aplikační server vícekrát pod růnými názvy.
Architektura takového řešení je tedy následující: jeden BI Server s více načtenými repository, dvě běžící instance BI Presentation Serveru, kdy každá je připojena na jednu repository. Každé instanci také odpovídá nezávislá aplikace na aplikačním serveru (OC4J, Tomcat, ...).


Postup
Postup budu demonstrovat s využitím aplikačního serveru Tomcat, způsob řešení je ale shodný se standarním řešením OC4J Container, který je součástí defaultní instalace OBI.


Načtení dvou repository na BI Serveru
Prvním krokem je editace konfiguračního souboru NQSConfig.ini, ve kterém do sekce [REPOSITORY] přidáme další záznam.

Ke standardnímu
„Star = jmeno_repository.rpd, DEFAULT;“
přidáme další řádek:
„Star2 = jmeno_druhe_repository.rpd;“.

Důležité jsou dva body:
 • jedna z repository je označena jako defaultní,
 • Star, resp. Star2 jsou vnitřní logická označení repository, se kterými budeme dál pracovat

Příprava druhého ODBC připojení
Zatímco standardní ODBC připojení k BI Serveru s názvem AnalyticsWeb automaticky zpřístupňuje repository, která je označena jako DEFAULT, pro zpřístupnění druhé repository je třeba vytvořit druhé ODBC připojení s odlišným názvem. V nastavení tohoto připojení zaškrtneme volbu "change the default repository to" a jako hodnotu vložíme Star2.


Aplikační server
Nyní je třeba vytvořit druhou aplikaci “analytics“ na aplikačním serveru. V adresáři BI Serveru „...\OracleBI\web\“ je k dispozici soubor analytics.war, který pro použití na mém Tomcatu přejmenujeme (např. analytics2.war) a provedeme deploy nové aplikace (pro deploy na OC4J využijeme http://localhost:9704/em).

Po uspěšném nasazení druhé aplikace je třeba upravit její konfigurační soubor web.xml, který je uložen v adresáři aplikačního serveru WEB-INF.
[tomcat: C:\Program Files\Tomcat 6.0\webapps\analytics2\WEB-INF\,
OC4J: C:\oracle\OracleBI\oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics2\WEB-INF\ ]

V souboru web.xml změníme číslo portu z 9710 na 9712. Výsledkem tohoto kroku jsou dvě URL adresy, například:
http://localhost:8080/analytics
http://localhost:8080/analytics2


Dvě instance prezentačního serveru
Posledním krokem je spuštění dvou oddělených instancí BI Presentation Serveru tak, aby každá byla spojena s jednou aplikací na aplikačním serveru a aby byla napojena na různé repository BI Serveru.
Pro tento učel si vyrobíme dvě kopie konfiguračního souboru InstanceConfig.xml, který najdeme v adresáři ...\OracleBIData\web\config\. Nové kopie uložíme do stejného adresáře a pojmenujeme instanceconfig_9710.xml a instanceconfig_9712.xml. V souboru instanceconfig_9712.xml pak změníme:
 • DSN – jméno ODBC připojení, směřující na ne-defaultní repository
 • Listener port – nová hodnota 9712
 • CatalogPath –prezentační katalog, který má být použit
Nyní již máme vše připraveno k tomu, abychom mohli spustit dva BI Presentation Servery. Před tímto krokem doporučuji restart BI Serveru i aplikačního serveru. Jednotlivé instance spustíme z příkazové řádky následovně:

sawserver.exe -c C:\OracleBIData\web\config\instanceconfig_9710.xml
sawserver.exe -c C:\OracleBIData\web\config\instanceconfig_9712.xml


Pokud je vše nastaveno správně, jsou na jednom počítači nezávisle na sobě zpřístupněny dvě repository, každá s vlastním prezentačním katalogem a URL adresou.


Pokud vám nevyhovují prezentační servery spuštěné v otevřeném okně, lze je zabalit jako klasické služby. Doporučuji standardní Windows nástroj RESKIT, bližší návod k použití najdete na adrese: http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=197.Jakub Genža (Sophia Solutions).

čtvrtek 19. března 2009

Oracle Business Indicators pro iPhone OS 3.0 SW

17.3.2009 byl představen nový iPhone OS 3.0 Software. Na akci vystoupil i Oracle s novou verzí Oracle Business Indicators pro iPhone OS 3.0 SW. Tato verze využívá nově představenou funkci Push Notification - I když uživatel nemá spuštěnou aplikaci, je stále informován o událostech (Alerts!) z Oracle Business Intelligence. Notifikace se zobrazují přímo na displeji telefonu formou upomínky.


Celý záznam z akce najdete zde, Oracle BI začíná v 35:30.


eec.

pondělí 16. března 2009

EXADATA - Inteligentní datové pole pro Váš DWH

Podívejte se na video ukazující sílu a inteligenci Oracle EXADATA Storage Serveru - diskové pole optimalizované pro úlohy řešené v Data Warehousingu a Business Intelligence.

Zajímají-li Vás reálné testy, pak si přečtěte tento dokument od společnosti Winter Corporation.

čtvrtek 12. března 2009

BI Publisher - patch 10.1.3.4.0d je ke stažení z Metalinku

Na Metalinku je od konce února k dispozci nový patch pro BI Publisher. Patch opravuje několik chyb a přináší podporu non-Oracle SSO prostředí. Patch 10.1.3.4.0d může být instalován přímo na verzi BIP 10.1.3.4.0 nebo na 10.1.3.4.0c. Na Metalinku jej najdete pod číslem 8284524.

Patch obsahuje:
4612604 - FROM EDGE ATTRIBUTE OF HEADER AND FOOTER IS NOT PRESERVED
6621006 - PARAMNAMEVALUE ELEMENT DEFINITION SHOULD HAVE PARAMETER TYPE
6811967 - DATE PARAMETER NOT HANDLING DATE OFFSET WHEN PASSED UPPERCASE Z FOR OFFSET
6869887 - FUSION CURRENCY BRD:4.1.4/4.1.6 OVERRIDINDG MASK /W XSLT._XDOCURMASKS /W SYMBOL
6959078 - "TEXT FIELD CONTAINS COMMA-SEPARATED VALUES" DOESN'T WORK IN CASE OF STRING
6994647 - GETTING ERROR MESSAGE SAYING JOB FAILED EVEN THOUGH WORKS OK IN BI PUBLISHER
7133143 - ENABLE USER TO ENTER 'TODAY' AS VALUE TO DATE PARAMETER IN SCHEDULE REPORT UI
7165117 - QA_BIP_FUNC:-CLOSED LIFE TIME REPORT ERROR MESSAGE IN CMD
7167068 - LEADER-LENGTH OR RULE-THICKNESS PROPRTY IS TOO LARGE
7219517 - NEED EXTENSION FUNCTIONS TO URL ENCODE TEXT STRING.
7269228 - TEMPLATEHELPER PRODUCES A GARBLED OUTPUT WHEN INVOKED BY MULTIPLE THREADS
7276813 - GETREPORTPARAMETERSRETURN ELEMENT SHOULD HAVE DEFAULT VALUE
7280336 - ER: BI PUBLISHER - SITEMINDER SUPPORT - GENERIC NON-ORACLE SSO SUPPORT
7281468 - MODIFY SQL SERVER PROPERTIES TO USE HYP DATA DIRECT IN JDBCDEFAULTS.XML
7281495 - PLEASE ADD SUPPORTED DBS TO JDBCDEFAULT.XML AND LIST EACH DB VERSION SEPARATELY
7282456 - FUSION CURRENCY BRD 4.1.9.2: CURRENCY AMOUTS SHOULD NOT BE WRAPPED. MINUS SIGN
7282507 - FUSION CURRENCY BRD4.1.2.5:DISPLAY CURRENCY AND LOCALE DERIVED CURRENCY SYMBOL
7284780 - FUSION CURRENCY BRD 4.1.12.4 CORRECTLY ALIGN NEGATIVE CURRENCY AMOUNTS
7309596 - SIEBELCRM: BIP ENHANCEMENT REQUEST FOR SIEBEL PARAMETERIZATION
7337173 - UI LOCALE IS ALWAYS REWRITTEN TO EN WHEN MOVE FROM DASHBOARD
7338349 - REG:ANALYZER REPORT WITH AVERAGE FUNCTION FAIL TO RUN FOR NON INTERACTIVE FORMAT
7343757 - OUTPUT FORMAT OF TEMPLATES IS NOT SAVING
7345989 - SET XDK REPLACEILLEGALCHARS AND ENHANCE XSLTWRAPPER WARNING
7354775 - UNEXPECTED BEHAVIOR OF LAYOUT TEMPLATE PARAMETER OF RUNREPORT WEBSERVICES API
7354798 - SEQUENCE ORDER OF PARAMETERS FOR THE RUNREPORT WEBSERVICES API
7358973 - PARALLEL SFTP DELIVERY FAILS DUE TO SSHEXCEPTION: CORRUPT MAC ON INPUT
7370110 - REGN:FAIL WHEN USE JNDI TO XMLDB REPORT REPOSITORY
7375859 - NEW WEBSERVICE REQUIRED FOR RUNREPORT
7375892 - REQUIRE NEW WEBSERVICE TO CHECK IF REPORTFOLDER EXISTS
7377686 - TEXT-ALIGN NOT APPLIED IN PDF IN HEBREW LOCALE
7413722 - RUNREPORT API DOES NOT PASS BACK ANY GENERATED EXCEPTIONS TO SCHEDULEREPORT
7435420 - FUSION CURRENCY: SUPPORT MICROSOFT(JAVA) FORMAT MASK WITH CURRENCY
7441486 - ER: ADD PARAMETER FOR SFTP TO BURSTING QUERY
7458169 - SSO WITH OID LDAP COULD NOT FETCH OID ROLES
7461161 - EMAIL DELIVERY FAILS - DELIVERYEXCEPTION: 0 BYTE AVAILABLE IN THE GIVEN INPU
7580715 - INCORRECT FORMATTING OF DATES IN TIMEZONE GMT+13
7582694 - INVALID MAXWIDTH VALUE CAUSES NLS FAILURES
7583693 - JAVA.LANG.NULLPOINTEREXCEPTION RAISED WHEN GENERATING HRMS BENEFITS PDF REPORT
7587998 - NEWLY CREATED USERS IN OID CANT ACCESS REPORTS UNTILL BI PUBLISHER IS RESTARTED
7590084 - REMOVING THE BIP ENTERPRISE BANNER BUT KEEPING THE REPORTS & SCHEDULES TAB
7590112 - SOMEONE NOT PRIVILEGED ACCESS BIP DIRECTLY SHOULD GET A CUSTOM PAGE
7590125 - AUTOMATING CREATION OF USERS AND ROLES
7597902 - TIMEZONE SUPPORT IN RUNREPORT WEBSERVICE API
7599031 - XML PUBLISHER SUM(CURRENT-GROUP()) FAILS
7613024 - HEADER/FOOTER SETTINGS OF RTF TEMPLATE ARE NOT RETAINING IN THE RTF OUTPUT
7623988 - ADD XSLT FUNCTION TO PRINT XDO PROPERTIES
7625975 - RETRIEVING PARAMETER LOV FROM RTF TEMPLATE
7641827 - ANALYTICS FROZED AFTER PAGE TAB WHICH INCLUDES [BI PUBLISHER REPORT] WERE CLICKE
7649561 - RECEIVE 'TO MANY OPEN FILE HANDLES' ERROR CAUSING BI TO CRASH
7654155 - BIP REMOVES THE FIRST FILE SEPARATOR WHEN RE-ENTER REPOSITORY LOCATION IN ADMIN
7656834 - NEED AN OPTION TO NOT APPEND SCHEMA NAME IN GENERATED QUERY
7687862 - BIP DATA EXTRACTING ENHANCEMENT FOR SIEBEL BIP INTEGRATION
7694875 - ADMINISTRATOR IS SUPER USER WHETHER CONFIGURED MANDATORY_USER_ROLE OR NOT
7697592 - BI PUBLISHER STRINGINDEXOUTOFBOUNDSEXCEPTION WHEN PRINTING LABEL FROM SIM
7702372 - ARABIC/ENGLISH NUMBER/DATE PROBLEM, TOTAL PAGE NUMBER NOT RENDERED IN ENGLISH
7712026 - ER: CHANGE CHART OUTPUT FORMAT TO PNG IN HTML OUTPUT
7833732 - THE 'SEARCH' PARAMETER TYPE CANNOT BE USED IN IE6 UNDER WINDOWS
8218271 - ISSUES WHILE CONVERTING EXCEL TO XML
8250980 - USER WITH XMLP_ADMIN RESPONSIBILITY IS NOT ABLE TO EDIT REPORT IN BIP
8262410 - IMPOSSIBLE TO PRINT PDF CREATED BY BI PUBLISHER VIA 3RD PARTY PDF APPLICATION
8274369 - QA: CANNOT DELETE EMAIL SERVER UNDER DELIVERY CONFIGURATION
6866363 - SUPPORT FOR JAVA DATE FORMAT AS PER JDK 1.4 AND ABOVE
6829124 - DATE PARAMETER NOT HANDLING DATE OFFSET AS PER JAVA STANDARDSeec.

pondělí 9. března 2009

Neobvyklé chování tabulky s velkým počtem řádků

Pokud jako webový prohlížeč používáte Mozilla Firefox 3.0, pak se Vám v některých případech může stát (report s velkým počtem řádků), že u BI Answers reportu dojde ke změně pořadí (posunutí) sloupců.
Problém je v prohlížeči Mozilla Firefox 3.0 - v současnosti to není podporovaný prohlížeč (certifikace se připravuje).


Pokud použijete MS Internet Explorer 6.x, 7.0 nebo Firefox 1.5.x, 2.0 bude vše fungovat.


eec.

pondělí 2. března 2009

GROUP BY a BY klauzule

Příklad: Potřebujete-li vytvořit report zobrazují „n“ nejlepších poboček v jednotlivých letech, pak využijete funkci TOPN() nebo RANK() s podmínkou.


Bohužel použít samotnou funkci nestačí! Report nyní zobrazuje 5 nejlepších poboček za celé období, ale my chceme 5 nejlepších poboček v jednotlivých letech.Řešení existují dvě:
 1. Použití GROUP BY klauzule
 2. Použití BY klauzule

1/ GROUP BY klauzule

Na záložce „Pokročilé“ se explicitně specifikuje GROUP BY klauzule, která v případě použití s „Display“ funkcí zajistí reset hodnot pro každou skupinu. V případě použití s „Agregační“ funkcí zajistí součet hodnot pro každou skupinu.


Výsledkem je pak požadovaný report.2/ BY klauzule

Alternativou je rozšíření „Display“ a „Agregačních“ funkcí o „BY“ klauzuli.


Výsledkem je opět požadovaný report.Erik Eckhardt.