pondělí 28. ledna 2008

Další rozvoj Business Intelligence - 4. část

1.4 Jak plně využít potenciál lidského oka?

Pokud je informace většího rozsahu, než jsme schopni zachytit jedním pohledem, snadno přehlédneme důležité sdělení.


Otázka

Na co je mi 10TB datový sklad, když výsledek hledání neumístím na jednu obrazovku?Množství dat umožňujících analýzu je enormní a exponenciálně rostoucí. Vyvstává tak otázka, jak je uživateli efektivně prezentovat. Analyzovat čísla v klasické tabulkové formě je pomalý způsob a pro symboly zahrnutého informačního pracovníka jistě nereálný. Dodavatelé nástrojů BI poskytují stále se rozšiřující paletu možností pro co možná nejefektivnější prezentaci dat. Je klíčové, aby se v myslích posluchačů data okamžitě transformovala na informace. Nejčastěji jde o různé formy semaforů zobrazujících klíčové ukazatele nebo projekce pobočkových či marketingových dat do map. Na níže uvedeném obrázku je příklad inovativního piktogramového zobrazení pobočkové sítě. Jediným pohledem se dá vyhodnotit její celkový stav a každý jednotlivý piktogram prezentuje 7 klíčových ukazatelů. Na standardní obrazovce je místo pro 290 takovýchto piktogramů. Vhodnou formou prezentace dat zohledňující kognitivní vlastnosti lidského mozku je člověk v tomto případě schopný během několika sekund zpracovat 2030 samostatných datových údajů. Tuto techniku využívá například americké námořnictvo pro správu bojové techniky.

Příklad nové formy reprodukce klíčových výkonnostních ukazovatelů
zdroj: http://www.fyicorporation.com


Peter Hora (pho).

pondělí 21. ledna 2008

Jak zajistit více-jazyčná / více-pojmová metadata

Mezi standardní požadavky na analytický systém patří podpora více-jazyčných metadat, případně zajištění různých pojmů entit pro různé skupiny uživatelů.

Příklad: Entita „telefonního číslo“ se pro technicky zaměřeného uživatele tváří jako MSISDN, pro česky mluvícího business uživatele jako Mobilní číslo a pro anglicky mluvícího uživatele jako Mobile number. To, jak tento požadavek zajistit v Oracle Business Intelligence najdete níže.


Postup

1. Spusťte Oracle BI Administration Toolu, v „Prezentační vrstvě“ vyberte „Cílovou oblast“ pro kterou chcete zajistit vícejazyčnost a zapněte pro ni „Externalize Display Names“ (pro názvy), případně „Externalize Descriptions“ (pro popisy).2. Z menu Tools > Utilities spusťte utilitu „Externalize Strings“.3. Vyberte „Cílovou oblast“ pro kterou jste v prvním kroku zapnuli „Externalize ...“ a výsledek uložte do souboru.První sloupec obsahuje typ metadata objektu (např. Presentation Table nebo Presentation Column). Druhý sloupec obsahuje System Session Variable, která je přiřazená každému objektu při jeho založení (použije se k propojení na metadata) a třetí obsahuje text (název nebo popis), který se zobrazuje uživatelům při práci s front-end nástroji a který se bude překládat.

V případě, že budete překládat i popis, pak druhý sloupec bude obsahovat dva řádky (CN_* - název položky a CD_* - popis položky), které budou mít společný první sloupec.


4. Výsledné hodnoty (stačí druhý a třetí sloupec) uložené v *.csv souboru naimportujte do datového zdroje ke kterému umí přistupovat BI Server, např. databáze, XML nebo ODBC zdroj jako je Excel (nejjednodušší).

Do tabulky přidejte ještě jeden sloupec, který bude určovat význam. V případě, že budete chtít zajišťovat vícejazyčnost dle nastavení jazyka v internetovém prohlížeči nebo Oracle BI, pak hodnota sloupce se musí rovnat kódům podporovaných jazyků, např:

Code Language
en English
cs Czech
fr French
de German
es Spanish
ja Japanese
pt-br Brazilian Portuguese
it Italian
sv Swedish
da Danish
nl Dutch
zh Chinese Simplified
zh-tw Chinese Traditional
iw Hebrew
ko Korean
fi Finnish
pt Portuguese5. Původní řádky v tabulce zduplikujte tolikrát kolik potřebujete překladů / významů. Texty prvního sloupce neměňte, pouze přeložte druhý sloupec a do třetího doplňte význam - v případě, že jde o překlad tak doplňte kód jazyka, v případě, že jde o něco jiného pak nějaký váš identifikátor.6. Datový zdroj připojte do Fyzické vrstvy metadata repository a otestujte, že server vidí na data7. Založte dva „Session“ Inicializační bloky – „GetLocale“ a „TranslateMetadata“ (menu Manage > Variables > Session > Inicialization Bloks)

Inicializační blok „GetLocale“ bude plnit session proměnnou „LOCALE“ na základě proměnné WEBLANGUAGE (ta se plní kódem jazyka při přihlášení k BI z internetového prohlížeče).

V mém případě nastavuji hodnotu proměnné LOCALE na základě podmínky: v případě, že se přihlásí uživatel „czmgr“ pak LOCALE bude mít hodnotu „business“ jinak se hodnota vezme z proměnné WEBLANGUAGE. Hodnoty do proměnné LOCALE přiřazuji selectem oproti Oracle DB a tabulce DUAL.Inicializační blok „TranslateMetadata“ načítá zobrazované texty položek z Excelu na základě hodnot v proměnné LOCALE (předtím než se spustí tento inicializační blok, musí být spuštěn blok „GetLocale“). Protože select z Excelu vrací více řádek, musí být cílová proměnná typu Row-wise.Test

I. Uživatel=Admin / jazyk=čeština

V případě, že se přihlásím jako uživatel Administrator v češtině


uvidím názvy českyII. Uživatel=Admin / jazyk=angličtina

V případě, že se přihlásím jako uživatel Administrator v angličtině


uvidím názvy anglickyII. Uživatel=Admin / jazyk=cokoli

V případě, že se přihlásím jako uživatel Administrator v jakémkoli jazyku


uvidím názvy tak jak jsou uvedeny v metadata repositoryIV. Uživatel=Czmgr / jazyk=cokoli

V případě, že se přihlásím jako uživatel Czmgr v jakémkoli jazyku


uvidím „business“ názvy
Erik Eckhardt (eec).

pondělí 14. ledna 2008

Nastavení výchozího formátu dat v reportech (BI Answers)

Každá položka použitá v reportu přebírá výchozí nastavení formátu dat z jejího datového typu (typ nastaven ve fyzické vrstvě BI metadata repository).

Například datový typ DOUBLE je formátován jako číslo zaokrouhlené na dvě desetinná místa bez oddělovače tisíců a označení měny.Výchozí nastavení můžete manuálně přepsat pomocí Vlastnosti sloupce > Formát dat > Přepsat výchozí formát dat.Nevýhodou je, že tímto nastavením přepíšete formát pouze pro konkrétní položku v právě vytvářeném reportu.

Chcete-li přepsat výchozí formát globálně pro všechny reporty na kterých se daná položka vyskytuje / bude vyskytovat, a nebo pro stejné datové typy, pak použijte tlačítko uložit. To Vám umožní:
  • Buď nastavit a uložit výchozí formát globálně pro konkrétní položku
  • a nebo nastavit a uložit výchozí formát globálně pro stejný datový typZvolíte-li uložit „jako výchozí hodnotu systému pro tento typ dat“, pak nezávisle na zvolené „Cílové oblasti“ a názvu položky bude použito stejné formátování, které jste si pro daný datový typ (např. DOUBLE) zvolili – tj. měna v Kč, zaokrouhlení na dvě desetinná místa s oddělovačem tisíců.Erik Eckhardt (eec).

čtvrtek 10. ledna 2008

Oracle je leader v CPM

Analytická společnost Gartner zveřejnila Magic Quadrant pro oblast CPM (Corporate Performance Management). Oracle je leaderem!
úterý 8. ledna 2008

OBI EE a nové vlastnosti ve verzi 10.1.3.3.2

Včera byla uvolněna verze OBI EE s označením 10.1.3.3.2. Mezi její nejdůležitější nové vlastnosti patří nativní podpora Hyperion Essbase.

Verzi 10.1.3.3.2 si můžete stáhnout z OTN, dokumentaci k této verzi najdete zde.

pondělí 7. ledna 2008

Seznam článků za rok 2007, seřazeno dle kategorie

BI Publisher

BI Trendy


CPM

DWH

DWUG

Essbase

Hyperion BI

Novinky

OBI EE

OBI EE - DEMO

OBI EE - FAQ

OBI SE

OBI SE - FAQ

OBI SE ONE

OBI SE ONE - FAQ
ODI / Sunopsis

OWB