úterý 13. března 2007

Vzdialený prístup k repository OBI EE

Pri inštalácií OBI EE na inú platformu ako Windows zistíte, že pre ňu nie su k dispozícií klientské nástroje. Upload repository na server pomocou ftp je možná cesta, ale v prípade malých úprav je to zbytočne komplikovaný a zdĺhavý spôsob. Alternatívou je nainštalovať na stanicu klienstké nástroje (samostatná voľba pri inštalácií) a pripojiť sa pomocou Administration tool do repository on-line.

Na pripojenie potrebujete nadefinovať systémové ODBC pripojenie typu Siebel Analytics Server. Vo Windows je to postupnosť klikov Start > Control Panel > Administrative Tools > Data Sources (ODBC) > System DNS > AddNenechajte sa zmiasť drop-down ponukov, ktorá neobsahuje Vaš server a prepíšte "local" IP adresou alebo menom Vášho servera.

Žádné komentáře: