pátek 18. května 2007

OBI EE - Jak rozchodit službu Oracle BI Scheduler a komponentu BI Delivers

Asi jste si všimli, že po instalaci OBI EE Vám nejde spustit služba Oracle BI Scheduler. V případě, že tato služba neběží, tak nefunguje ani komponenta pro proaktivní monitorování, upozorňování a alerty - BI Delivers.
Níže vám přinášíme návod (platí pro Linux i Windows) jak tuto službu nakonfigurovat.

Konfigurace se skládá ze dvou částí:
  • I/ Vytvoření db uživatele a jeho objektů
  • II/ Konfigurace služby BI Scheduler
I/ Vytvoření db uživatele a jeho objektů

Databázové schéma (uživatel) může být vytvořeno v libovolné databázi, skripty jsou standardně dodávány pro tyto databáze: Oracle, DB2, MSSQL a Teradata (v mém případě využiji Oracle).

1/ Založení db uživatele (jméno, heslo, tablespaces mohou být libovolné)

create user bi_delivers
identified by bi_delivers

default tablespace users
temporary tablespace temp
quota unlimited on users;

grant create session, create table to bi_delivers;2/ Založení db objektů

Skript najdete v adresáři $BI_HOME/server/Schema/SAJOBS.Oracle.sql, spusťte jej např. z SQL*Plus:


II/ Konfigurace služby Oracle BI Scheduler

Konfiguraci BI Scheduleru je možné provést buď pomocí GUI "Job Manager" (Start > Programs > Oracle Business Intelligence > Job Manager nebo Start > Programs > Oracle Business Intelligence > Administration > Manage > Jobs) nebo pomocí příkazového řádku a utility "schconfig".

Protože pro Linux/Unix platformu neexistuje GUI, použijeme utilitu schconfig. Najdete ji v $BI_HOME/server/Bin/schconfig.

1/ Nastavení proměnných prostředí (pouze pro Linux/Unix)

Než na Linuxu/Unixu spustíte utilitu schconfig, musíte nastavit proměnné prostředí. Spusťte skript $BI_HOME/setup/common.sh a nastavte proměnnou $LD_LIBRARY_PATH na $BI_HOME/server/Bin


2/ Spustění utility schconfig a konfigurace služby Oracle BI Scheduler

a/ Spuštění utility


b/ Konfigurace scheduleru

Z menu zvolte volbu "1 - Configure Scheduler"


c/ Konfigurace scheduleru - nastavení databáze

Z menu zvolte volbu "1 - Database"


d/ Konfigurace scheduleru - nastavení databáze - detail

Zde nastavte/opravte:
1 - Database Type
2 - Call Interface
3 - Data Source Name (databáze, ve které jste vytvořili uživatele BI_DELIVERS)
4 - User Name (uživatel BI_DELIVERS)
5 - Password (heslo uživatele BI_DELIVERS)


e/ Konfigurace scheduleru - obecné nastavení

V menu zvolte volbu "0 - Quit" a uložte změny, pak přejděte do menu "2 - General
". Zde nastavte jméno a heslo na správce metadata repository:
10 - Administrator Name (uživatel Administrator nebo uživatel ve skupině Administrator)
11 - Administrator Password (pokud jej máte nastaveno)

Po nastavení hodnot z menu odejděte a změny uložte. Jestliže chcete zajistit posílání reportů emailem, konfiguraci proveďte v menu "2 - Configure Mail".


3/ Integrace Scheduleru s Presentation Services

Aby bylo možné plánovaně spouštet BI Answers sestavy pomocí komponenty BI Delivers, musí dojít k integraci s BI Presentation Services. K tomuto účelu slouží utilita cryptotools.exe, která se spuští s následujícími parametry:

cryptotools.exe credstore -add -encr -username Administrator -password Administrator -alias admin -inFile D:\Oracle\product\OracleBIData\web\config\credentialstore.xml

-username jméno uživatele z metadata repository (viz. krok e/)
-password heslo uživatele z metadata repository (viz. krok e/)
-infile cesta na soubor s credential pro BI Presentation Services

Utilita je interaktivní, tj. nechte heslo zašifrovat, zadejte frázi pro zašifrování a nechte ji zapsat do souboru credentialstore.xml (v případě, že ji zde zapsat nechcete, pak do instanceconfig.xml nakonfigurujte tag CredentialStore).

Po dokončení konfigurace "
credential store" restartujte službu Oracle BI Presentation Server.

Jakmile se změní heslo uživatele, který je nakonfigurován pro BI Scheduler (viz. krok e/), musí se utilita
cryptotools.exe opět spustit s parametrem (-password) nového hesla.


Start služby Oracle BI Scheduler

na Windows: Windows Services -> start služby Oracle BI Scheduler


na Linuxu: $BI_HOME/setup/run-sch.sh starteec.

Žádné komentáře: