středa 14. listopadu 2007

Metadata Dictionary neboli „Lineage“ přímo z reportu

Analytické systémy jsou postaveny na metadatech. Jedna z úloh metadat je odstínit koncové uživatele od složitostí fyzických datových modelů, datových zdrojů, definic klíčových ukazatelů, výpočtů nebo znalosti závislostí mezi jednotlivými objekty.

Metadata však přinášejí i jedno úskalí a to, že kromě pár vyvolených nikdo neví co se za nimi skrývá a jak jsou definována.
Představte si analytika, který v reportu porovnává dva významově stejné ukazatele – současnost vs. před obdobím a zjistí mezi nimi rozdíl o více jak 400%. Na první pohled mu je jasné, že jde o chybu, ale kde nastala? Z tohoto důvodu analytik potřebuje znát cestu od samotného reportu až po fyzický datový zdroj analytického systému – tzn. cestu skrz celé BI metadata repository.

Oracle Business Intelligence nabízí možnost zpřístupnit BI metadata repository přímo z nástroje pro tvorbu reportů a analýz – tzn. přímo z Oracle BI Answers.
Analytik má pak během návrhu reportu nebo během provádění analýz možnost nahlédnout do metadat a zjistit, jak je určitý ukazatel počítán, z čeho se skládá daný KPI a nebo co je zdrojem pro dimenzi.

BI metadata repository je zpřístupněno pomocí Metadata Dictionary (sada XML dokumentů), které obsahuje informace přes celé BI metadata repository, tj. od prezentační vrstvy (včetně oprávnění), přes business model (včetně dimenzí, jejich úrovní a hierarchií, joinů a jejich typů, kalkulací a použitých výrazů, agregačních pravidel a funkcí, atd.) až po fyzickou vrstvu (včetně názvů fyzických tabulek a sloupců, jejich datových typů, všech vazeb, typu databáze, podporovaných db vlastností, nastavení Connection Poolu, atd.). Navíc obsahuje veškeré inicializační bloky, proměnné systému, uživatele, skupiny a jejich oprávnění, ...

Metadata Dictionary je k dispozici v OBI od verze 10.1.3.3.

Přístup do metadata repository při návrhu reportu - kontrola výpočtu ukazatele


Jak na Metadata Dictionary

I. Vygenerování Metadata Dictionary

1/ V „offline“ módu otevřete Vaše BI metadata repository pro které chcete vygenerovat Metadata Dictionary.

2/ Spusťte utilitu pro generování Metadata Dictionary (Tools > Utilities > Generate Metadata Dictionary).


3/ Vyberte adresář, do kterého chcete Metadata Dictionary vygenerovat a spusťte samotné generovaní.4/ Do zvoleného adresáře je vygenerována struktura Vašeho BI metadata repository uložená v XML souborech.
II. Přenesení do provozu

Výslednou strukturu je třeba umístit na Váš Aplikační nebo webový server a cestu zaznamenat do konfigurace Prezentačního serveru. V případě, že používáte Oracle Container For Java (OC4J), který je součástí instalace, je postup následující:

1/ Vygenerované Metadata Dictionary (adresář demo11_20071108 včetně všech podadresářů a souborů) přesuňte do adresáře [BI_HOME]\oc4j_bi\j2ee\home\default-web-app\ (root webového serveru).

2/ Do konfiguračního souboru Prezentačního serveru [BI_DATA_HOME]\web\config\instanceconfig.xml doplňte tagy SubjectAreaMetadata a DictionaryURLPrefix, do kterých umístíte odkaz na Vaše Metadata Dictionary, tj. /demo11_20071108/


3/ Restartujte službu Oracle BI Presentation Server

4/ Spusťte BI Answers, vyberte nějakou Cílovou oblast a pak pro každou složku, položku nebo celou oblast bude k dispozici náhled do Metadata Dictionary (ikona knihy – pro složky a položky se objeví až po najetí myší).III. Oprávnění

Právo nahlížet do Metadata Dictionary nemusí mít každý uživatel. Oprávnění se řídí na úrovni Prezentační služby - v BI Dashboadu povolte Přístup ke slovníku metadat vybraným uživatelům (BI Dashboards > Nastavení > Správa > Správa oprávnění > Přístup).Erik Eckhardt (eec).

Žádné komentáře: