pondělí 10. března 2008

BI Answers – Tipy/triky s kontingenční tabulkou

Pohled kontingenční tabulka v rámci BI Answers slouží primárně pro účely analýz dat. Níže najdete pár tipů jak lze kontingenční tabulku využívat.

Základní pojmy


Filtrování / řezy
V případě, že do sekce „Stránek“ dáte více dimenzí, pak standardní chování tabulky je takové, že v rámci „select boxu pro filtrování“ se vytvoří všechny kombinace hodnot z použitých dimenzí.



Jetliže Vám toto chování nevyhovuje, pak z možností vyberte volbu „Rozevírací seznam začátku nové stránky“ - výsledkem bude, že každá dimenze bude mít svůj vlastní "select box".


Položka „vše“ pro filtrování / řezy
Standardně jsou v rámci „select boxu pro filtrování“ pouze prvky dané dimenze.



V případě, že zde chcete mít i položku „vše“ tzn. součet za všechny roky, musíte v návrhu stránek zapnout součty.



Jakmile ve stránkách máte více jak jednu dimenzi a chcete mít položky „vše“ i za jejich kombinace, pak musíte zapnout součty na první dimenzi ve stránkách.


Stránky vs. oddíly
Hlavním rozdílem mezi stránkou a oddílem je to, že „Stránky“ umožňují dynamicky filtrovat hodnoty ...



... zatímco „Oddíly“ zobrazí všechny hodnoty pod sebe do samostatných tabulek.


Ukazatelé nad / pod dimenzí
Záleží co s čím chcete porovnávat:
  • v případě, že Vás zajímá porovnání jednotlivých ukazatelů v rámci prvků dimenze, pak dáte dimenzi nad ukazatele
  • v případě, že Vás zajímá porovnání jednotlivých prvků dimenze v rámci ukazatele, pak dáte dimenzi pod ukazatele

Součty a mezisoučty
Pro stránky, oddíly, řádky, sloupce, ukazatele a dimenze můžete zapnout součty a mezisoučty. Součet se pak může objevit buď před nebo za samotnými výpočty, případně úplně na začátku nebo na konci.


Počítané položky (Custom / Calculated Members)
Na základě dimenzí umístěných v rámci řádků, sloupců, stránek a oddílů můžete vytvářet vlastní počítané položky (z MOLAPu známé jako Custom / Calculated Members) – více viz. článek Uživatelem definované skupiny v rámci dimenze.


Průběžný součet (Running Sum)
Chcete-li zobrazit ukazatele jako průběžný součet, pak klikněte na jeho možnosti a z nabídky vyberte „Zobrazit jako průběžnou sumu“. V případě, že vedle sebe chcete mít pro stejný ukazatel sumu normální i průběžnou, pak nejprve z možností vyberte „Duplicitní vrstva“ (vybraný ukazatel se z duplikuje – můžete jej přejmenovat) ...


... a poté pro z duplikovaný ukazatel nastavte „Zobrazit jako průběžnou sumu“.


Procento / index z „něčeho“
Podobně jako jde vytvořit průběžný součet, můžete vytvořit ukazatel zobrazující procentuální hodnotu nebo index ze sloupce, řádku, oddílu, stránky, nadřazených objektů nebo určité dimenze. Stačí když vyberete ukazatel, kliknete na jeho možnosti a z nabídky vyberte „Zobrazit data jako“ > „Procento nebo Index“ > „z něčeho“.


Maximální počet řádků, buněk, oddílů, stránek ...
Po instalaci Oracle BI jsou standardně nastaveny určité parametry, které ovlivňují chování kontingenční tabulky. Mezi tyto parametry patří:
  • Maximální počet řádků, které mohou být zpracovány (parametr CubeMaxRecords – jeho defaultní hodnota je 20000)

  • Maximální počet buněk, které mohou být využity (parametr CubeMaxPopulatedCells – jeho defaultní hodnota je 150000)

  • Maximální počet oddílů, které mohou být zobrazeny (parametr MaxVisibleSections – jeho defaultní hodnota je 1000)

  • Maximální počet stránek, které mohou být zobrazeny (parametr MaxVisiblePages – jeho defaultní hodnota je 1000)

  • Maximální počet sloupců, které mohou být zobrazeny (parametr MaxVisibleColumns – jeho defaultní hodnota je 1000)

  • Maximální počet řádků, které mohou být zobrazeny (parametr MaxVisibleRows – jeho defaultní hodnota je 100000)
Defaultní hodnoty parametrů lze změnit v konfiguračním souboru instanceconfig.xml (konfigurační soubor ovlivňující chování BI Presentation Serveru). Parametry jsou vloženy mezi tagy PivotView.

Příklad:

Erik Eckhardt (eec).

Žádné komentáře: