čtvrtek 8. října 2009

Formátování čísel a NULL hodnot v kontingenční tabulce BI Answers

U BI Answers se v kontingenční tabulce standardně zobrazují prázdné buňky v případě, že není k dispozici hodnota pro kombinaci řádků a sloupců.


Co ale dělat, pokud chcete zobrazit místo prázdných buněk hodnotu nula (0) nebo něco jiného, jako např. N/A nebo "----"? V takovém případě lze využít definování vlastního formátování čísel.


Pro základní formátování čísel je možné využít buďto předdefinované formáty dat, nebo použít vlastní formát.


Syntaxe pro vlastní formát čísla je:

Znak čísla (#) pro zahrnutí důležitých číslic a číslo nula (0) pro zahrnutí určeného počtu číslic i v případě, že číslo tuto podrobnost neobsahuje.

Jestliže zadáte například řetězec #.#, zobrazí se číslo 12,34 jako 12,3. Pokud zadáte řetězec #.000, zobrazí se číslo 12,34 jako 12,340.

Lze také použít složitější formátování pomocí HTML:
Jako první znak musí být uvedený znak at (@). To umožňuje zařízením, která neumožňují zobrazit data v upraveném formátu, zobrazit data v odpovídajícím výchozím formátu. Text [html] znamená použití kódu HTML a znak at (@) představuje dynamický obsah sloupce, viz. obrázek níže.

Středníkem lze oddělit formát kladných čísel (včetně nuly), formát záporných čísel a formát prázdné buňky nebo hodnoty NULL.


Ukázka formátování čísel a NULL hodnot:


Výhodou je, že takovýto formát lze uložit jako výchozí pro daný prezentační objekt.


Petr Podbraný (Oracle)

1 komentář:

BI řekl(a)...

Tomáš Hubálek (OKsystem)

Dobrý den používám verzi Oracle BI 10.1.3.3.3, setkal jsem se s problémem v kontingenční tabulce, při nastavení daného formátu pro nahrazení hodnot NULL, že byla opět zobrazena prázdná buňka (pro daný řez). Vyřešil jsem to CASE WHEN "Atribut" <= 0 THEN null ELSE "Atribut" END. Přesto mě dané formátování nefunguje při nastavení interakce hodnoty jiného požadavku, dále při nastavení míry v kontingenční tabulce "Zobrazit data jako - Procenta (sloupec, řádek)". Nevím jestli je to verzí nebo problém BI?