pondělí 30. listopadu 2009

Instalace Oracle BI EE na Windows 7 pro testovací účely

Při pokusu instalovat Oracle BI EE v prostředí Windows 7 skončíte na této chybě:


To je sice pravda, ale je možné nainstalovat. Instalace sice není certifikovaná, ale pro potřeby pokusů a demonstrací je plně funkční. Postup instalace je následující:
  1. Uživatel ve Windows musí mít práva administrátora
  2. Zkopírujte instalační DVD na HDD počítače
  3. Najděte setup.exe, v properties mu nastavte "Spustit v režimu kompatability" Vista (nebo jiný podporovaný OS)
  4. Spustit setup.exe - Spustit jako správce (pravé tlačítko myši + vybrat z menu)
  5. Standardně instalovat

Další tipy
Vzhedem k tomu, že instalace neslouží k produkčnímu prostředí, ale k testování a demonstracím, je vhodné po startu počítače nespouštět zbytečně všechny služby, ale ponechat si možnost ručního spuštění. Je sice možné řešit startováním ( a zastavováním) jednotlivých sližeb, ale je šikovné si na to udělat startovací a zastavovací skripty (Pozor – oba se musí spouštět jako správce!):

Soubor BI_start.cmd
net start "Oracle BI Server"
net start "Oracle BI Java Host"
net start "Oracle BI Presentation Server"
C:\OracleBI\oc4j_bi\bin\oc4j.cmd -start

Soubor BI_stop.cmd
net stop "Oracle BI Java Host"
net stop "Oracle BI Presentation Server"
net stop "Oracle BI Server"

Připojení k databázi Oracle pomocí Oracle Instant Client
Při připojení pomocí Oracle Instant Client nešlo využít definice jednotlivých serverů v souboru TNSNAMES.ora, ale bylo potřeba zadat celou cestu přímo do definice Connection Pool (tedy v Data source Name je to, jak je definováno v tnsnames.ora):
Jan Jůza (CCA)

Žádné komentáře: