pondělí 1. února 2010

Využití zobrazení SQL pro tvorbu filtrů ve výběru sloupce

Postup lze snadno demonstrovat na příkladu. Mějme pohled na data podle následujících kriterií:


Nad tímto dotazem je třeba vytvořit prompt sloupce Month, kdy je požadavek, že mají nabízeny pouze hodnoty měsíců splňující tato kriteria:
2006/01 <= Month <= zp_mesic_max (zp_mesic_max je proměnná repository) Nesmí se však nabízet měsíce 2006/04, 2007/01 a 2008/02 a pořadí v jakém se měsíce do výběru nabízí musí být odshora dolů. Je zřejmé, že řešením je zařazení SQL dotazu. Aby nebylo nad tím to SQL nutno moc přemýšlet, lze používat velmi rychlou a na přemýšlení nenáročnou metodu. Vytvoříme výběr obsahující pouze sloupec Period.Month, nad ním vytvoříme příslušný filtr a upravíme pořadí zobrazení odshora dolů.


Na záložce „Pokročilé“ si zobrazíme kód SQL tohoto zobrazení.


Text
dáme do clipboardu a pak jej vložíme do okna SQL příkaz v promptu.


Výsledkem je:


Nabízené hodnoty jsou skutečně seřazeny odshora dolů a chybí v nich 2008/02 (i ostatní zakázané hodnoty).


Jiří Doubravský (PIKE ELECTRONIC)

Žádné komentáře: