pondělí 26. dubna 2010

ODI - Změna sloupce (update key) na jehož základě probíhá aktualizace nebo vkládání záznamů do cílového DataStore

„Update key“ je sloupec na jehož základě ODI provádí podmínku při porovnávání záznamů pro aktualizaci nebo vkládání do cíle. Například při použití Znalostního modulu „IKM Oracle Incremental Update (MERGE)“ je „Update key“ použit v klausuli ON příkazu MERGE.


Jako „Update key“ ODI standardně použije Primární klíč (když neexistuje, tak Unikátní klíč) definovaný v modelu cílového DataStore.

V některých případech se Vám může stát, že nechcete využívat přednastavený Primární klíč tabulky, ale chcete si nadefinovat vlastní. Jestliže cílová tabulka má ve svém modelu již nějaký klíč definován, pak je volba zapnutí „Update“ klíče na sloupcích zakázána.


Změna se provádí tak, že kliknete na název tabulky v sekci Target DataStore a vlevo dole si z menu vyberete jiný předdefinovaný klíč (musí existovat v modelu cílového DataStore) a nebo nastavíte hodnotu „Undefined“.


Hodnota „Undefined“ Vám zpřístupní volbu zapnutí „Update“ klíče na sloupcích cílové tabulky.


Výsledný MERGE poté použije nový „Update key“ v klausuli ON.Erik Eckhardt

Žádné komentáře: