čtvrtek 3. června 2010

Generování obrázků z BI Interactive Dashboards do formátu PDF

Jeden náš zákazník řešil následující: používá na svých Dashboardech obrázky – pomocí komponenty „Link or Image“ – kde se odkazuje na „externí“ stránky s obrázky, např. :


Takto nadefinovaný obrázek se pak zobrazí na stránce dashboardu :


Ale při generování do PDF formátu obrázek chybí:


Možnost (možná ne jediná, ale zatím jsem na jinou nepřišel), jak docílit umístění obrázku ve vygenerovaném PDF je obrázek udělat „součástí“ BI Presentation Service Pluginu (J2EE komponenta, běžící v rámci aplikačního serveru – např. oc4j, Oracle Application Server , Apache Tomcat či jiný aplikační server), aby bylo možné se na obrázek odkazovat pomocí syntaxe : fmap:[složka]/[obrázek].

Postup je následující :
1) Vytvoření složek na aplikačním serveru v adresáři instalace BI Presentation Service a nakopírování obrázků

Alokujte adresář na aplikačním serveru – tj. tam, kde běží aplikační server, do kterého byla deployována J2EE aplikace BI Presentation Service Plugin – analytics.war/ear – např. v případě „lokální“ Windows OBIEE instalace je to adresář OracleBI/j2ee/home/applications/analytics. V tomto adresáři jsou umístěny podadresáře tzv. stylů – jedná se o tyto 2 foldery (referuji instalaci s oc4j – pro Apache Tomcat se může lišit) :

OracleBI/j2ee/home/applications/analytics/analytics/res/s_oracle10/ – styl Oracle
OracleBI/j2ee/home/applications/analytics/analytics/s_Siebel77/ – styl Siebel


V těchto 2 adresářích vytvořte 2 podadresáře pro umístění vašich „custom“ obrázků, např. "moje":

Do těchto adresářů pak nakopírujte obrázky, které chcete „vystavit“ na dashboardu.

Stejné adresáře (spolu s krokem kopírování obrázků) je nutné vytvořit i na serveru, kde běží komponenta BI Presentation Service – a to v následující adresářové struktuře:

OracleBI /Oracle BI/web/app/res/s_oracle10/images/moje
OracleBI /Oracle BI/web/app/res /s_Siebel77 /images/moje

2) Restart komponent
Provedete restart :
- komponenty BI Presentation Service
- aplikačního serveru (oc4j, Apache Tomcat …)

3) Vytvoření objektu „Link or Image“ na stránce dashboardu

Na stránce dashboardu pak založte objekt „Link or Image“ s následující referencí na obrázek :


A výsledek ve vygenerovaném PDF dokumentu ze stránky dashbaordu je pak dle očekávání (obsahuje referovaný obrázek):Michal Zima (Teura)


Žádné komentáře: