čtvrtek 29. května 2008

BI Administration Tool v příkazovém módu

Některé akce/operace v rámci BI Administration Tool je možné volat z příkazového řádku a tak například zajistit automatizaci procesu spojování (Merge) více BI Metadata repository.

Pro spuštění BI Administration Toolu v příkazovém módu jej zavolejte s parametrem /command a cestou na soubor (CommandFile) obsahující příkazy, které chcete v BI AdminToolu vykonat. CommandFile je textový soubor a každý příkaz v něm uvedený musí být uložen na novém řádku.

Příklad: CommandFile me_prikazy.txt obsahuje seznam příkazů:
Hide
New Nove_rep.rpd
Save
Exit

Příkaz AdminTool.exe /command me_prikazy.txt spustí Administration Tool ve skrytém režimu, založí nové repository s názvem Nove_rep.rpd, uloží jej a ukončí se.

Mezi příkazy, které lze použít v CommandFile patří:
 • Open FileName [user [password]]
  - opens the repository offline

 • New FileName
  - creates new repository offline

 • Save
  - saves opened repository

 • SaveAs FileName
  - saves opened repository under new name

 • Close
  - closes opened repository

 • Exit
  - closes AdminTool

 • MessageBox [message]
  - displays messagebox with the text, default message is "Siebel Analytics Administration Tool"

 • ImportRepository {Online|Offline} {FileName|DSNname} [user [password]]
  - initiates import from the other repository

 • ImportRepositoryObject {Project|"Presentation Catalog"|User|"Security Group"|Variable} {Name|*} [True|False [True|False]]
  - imports object(s) from the other repository

 • ImportRepositoryExecute
  - executes the repository import defined by previous calls to ImportRepository and ImportRepositoryExecute

 • Compare FileName [user [password [outputFile]]]
  - compares current repository with another repository

 • Merge FileName1 FileName2 [DecisionFile] [user1 [password1 [user2 [password2]]]]
  - merges repositories

 • ConsistencyCheck [outputFileName]
  - global consistency check

 • BusinessModelConsistencyCheck businessModelName [outputFileName]
  - consistency check for one business model

 • CreateSubset NewRepositoryName MasterRepositoryName numberOfProjects project1 [project2 [project3 [...]]] [user [password]]
  - creates and opens multi-user subset repository

 • CheckinSubset ModifiedSubsetRepositoryName LockUserFullName [user [password]]
  - checks in ModifiedSubsetRepository into master repository

 • Hide
  - hides AdminTool

 • comment line starts with single quote ' character

Erik Eckhardt (eec).

2 komentáře:

rnm1978 řekl(a)...

Very interesting. Out of interest, how did you find the syntax, given it's undocumented?

Thanks, rnm.

Anonymní řekl(a)...

Thanks for sharing the info.
I can export metadata into .csv for OBIEE 10g, by following steps given in the content. Can I follow same steps for exporting metadata on OBIEE 11g.. I tried from myend.. but I cant see any csv file generated. Can you please let me know how can we make this happen.. and also can we export webcatalog data into csv.. do we have any steps to process it with commands.

Thanks
Obieeuser