pondělí 14. prosince 2009

Oracle BI Apps 7.9.5.2 s ODI – mazání DWH po oblastech

Oracle BI Applications ve verzi 7.9.5.2. (verze používající Oracle Data Integrator) nabízí 4 moduly:
  • Financials
  • Human Resources
  • Procurement and Spent
  • Order Management
Při konfiguraci a ladění více modulů jistě narazíte na problém, kdy je třeba u jednoho z modulů provést opakovaný initial load zatímco druhý modul již je naplněn a nakonfigurován, třeba i uživateli testován.

O tom, zda se provádí initial load nebo inkrementální load si ETL rozhoduje samo na základě logovacích tabulek, kde každý proces zapisuje údaje o svých bězích. Proto, pokud potřebujeme opakovaně provést initial load, je zapotřebí promázání patřičných cílových tabulek a také reset logovacích tabulek.

K tomu nám slouží v ODI package připravené na ruční/jednorázové spuštění. K dispozici máme:


  • Reset All DataWarehouse – package spouštěná bez parametrů vymaže všechny datové i logovací tabulky napříč celým řešením.

  • Reset Subject Area – package je spouštěna se dvěma parametry (proměnnými), které specifikují modul (HR, OM, SCA, FIN) a příslušnou subject area. Požadované hodnoty parametrů zjistíme z tabulky C_MODULE_PACKAGE – sloupce OBI_MODULE a OBI_SUBJECT_AREA. Pro promazání jednoho modulu je tak třeba pustit package víckrát pro všechny OBI_SUBJECT_AREA.

Příklad zjištění parametrů pro modul HR:

SELECT DISTINCT OBI_MODULE, OBI_SUBJECT_AREA
FROM DATA_BIAPPS.C_PACKAGE_MODULE
WHERE OBI_MODULE = 'HR'
Jakub Genža (consultant Capgemini Sophia)

Žádné komentáře: