čtvrtek 18. března 2010

ODI a GoldenGate - integrace hotova v ODI 10.1.3.6.0_02

5. března 2010 byla oficiálně uvolněna nová verze ODI (10.1.3.6.0_02), která je již integrována s Oracle GoldenGate - platformou pro heterogenní real-time integrace založené na Change Data Capture z transakčních a archivních logů různých databázových systémů včetně Oracle, IBM DB2, MS SQL Server, Sybase ASE, Teradata, HP NonStop / Tandem (Enscribe, SQL/MP, SQL/MX).

Oracle GoldenGate lze použít pro různé typy scénářů s hlavními požadavky na:
  • přenos transakcí v reálném čase
  • minimální zatížení zdrojových systémů při extrakci dat
  • velmi nízká latence přenosu
  • neomezená vzdálenost mezi zdrojovou a cílovou databází
  • dodržení transakční integrity během výpadku a poruchách sítě
  • přenosy v homogenním nebo heterogenním prostředí
  • přenosy mezi různými verzemi, edicemi a OS platformami
  • ...

Nejběžnější scénáře nasazení Oracle GoldenGate jsou:


Silnou stránkou Oracle GoldenGate je jeho nezávislost na verzích, edicích a dodavatelích zdrojových / cílových databází, a také nezávislost na operačním systému na kterém jsou provozovány.
GoldenGate vám umožní v reálném čase přenášet data z Oracle DB verze 8i běžící na 32-bit Windows do Oracle DB 11g běžící na IBM AIX, nebo mezi Oracle DB Standard Edition a Oracle DB Enterprise Edition, a nebo v heterogenním prostředí mezi různými systémy jako např. z DB2 do MS SQL, Teradaty a zpět.


Integrace mezi ODI a Oracle GoldenGate je pomocí Znalostního modulu „JKM Oracle to Oracle Consistent (OGG)“, který umožňuje přímo z prostředí ODI Designera automaticky generovat infrastrukturu pro GoldenGate, tj. parametrické soubory PRM a OBY.
Real-time Data Warehousing
s pomocí ODI a GoldenGate pak vypadá následovně:Nová verze ODI je dostupná na stránkách Oracle Support pod označením 9449058.
Erik Eckhardt

Žádné komentáře: