čtvrtek 16. září 2010

Instalace a nastavení ODI 11g (ODI Studio a Standalone Agent)

Oracle Data Integrator 11g je možné stáhnout buď z OTN nebo z eDelivery.

K dispozici jsou tři typy instalačních médií:
  • ODI pro Linux, Windows nebo All platforms (umožňuje instalovat ODI Studio, ODI SDK, ODI Standalone Agent, ODI Java EE Agent, ODI Console, ODI Plugin pro OEM a ODI Public Web Services)

  • ODI Companion pro All platforms (obsahuje ODI Standalone Agent, Getting Started Demo, ODI SDK, ODI Studio, definice technologií a KM)

  • ODI Data Profiling a Data Quality pro různé platformy
Pokud nepotřebujete ODI Java EE komponety (ODI Java EE Agent, ODI Console a ODI Public Web Services), pak nemusíte ODI 11g instalovat. Stačí stáhnout ODI Companion a z něj rozbalit a manuálně nakonfigurovat Standalone Agenta (adr. agent_standalone) a ODI Studio (adr. studio) s XML referencemi (adr. xml-reference).

V případě, že se rozhodnete pro instalaci ODI pomocí installeru, pak jednotlivé screenshoty s parametry najdete níže.

Instalace ODI Studio + Standalone Agent (doba běhu cca 15minut)
Poznámka: níže jsou uvedeny pouze nastavovací obrazovky installeru

Spusťte setup.exe nebo runInstaller

Vyberte typ instalace:
  • Pro vývojáře který bude vyvíjet v ODI - zvolte Developer Intallation a vyberte si potřebné komponenty (v případě, že potřebujete mít na vývojovém PC i ODI Agenta, pak ještě zaškrtněte Standalone Installation)

  • Server na kterém poběží ODI Agent - zvolte Standalone Installation

  • Server na kterém poběží Java EE komponenty – zvolte Java EE Installation a vyberte si potřebné komponenty (instalace vyžaduje Oracle WebLogic Server - více o této instalaci a nastavení najdete zde)


Zadejte adresář pro ODI 11g. Výsledná adresářová struktura je o něco složitější než v 10g, ale to podstatné jako je ODI Studio, Agent a KM je umístěno v adresáři oracledi.


Většina FMW 11g komponent (např. viz. BI11g) vyžaduje založení Oracle Fusion Middleware Repository v databázi. To se provádí pomocí Repository Creation Utility (RCU).
ODI nepoužívá Fusion Middleware Repository (stále má své Master a Works), ale RCU umožňuje pro ODI Master a jedno Work repository vytvořit. Výhoda založení přes RCU je v tom, že ODI installer Vám pak automaticky nakonfiguruje připojení do repository pro ODI Studio a nakonfiguruje Standalone Agenta (odiparams + startup skript) včetně jeho definice do Topologie. Nevýhoda je v tom, že RCU vytváří Master a Work repository do stejného schématu (best practice je mít oddělená schémata).
Zvolíte-li jako já „Skip Repository Configuration“, tak po doběhnutí instalace ODI můžete Master a Work repository založit z ODI Studia.


Pokud jste zvolili Standalone Installation, můžete specifikovat jméno a port na kterém poběží ODI Agent. Installer automaticky vytvoří v adresáři ...\oracledi\agent\bin startup skript a do nabídky ve Windows přidá pro něj ikonu.


Po instalaci zkontrolujte, že vše proběhlo v pořádku:


A ve Windows vznikne nabídka pro ODI Studio a Vašeho agenta:Založení Master a Work repository
Pokud ještě nemáte, založte v databázi uživatele pro Master a Work repository, např.:

create user odi11_mrep identified by odi11_mrep
default tablespace users temporary tablespace temp
quota unlimited on users;


create user odi11_wrep identified by odi11_wrep
default tablespace users temporary tablespace temp
quota unlimited on users;


grant connect, resource to odi11_mrep, odi11_wrep;

Spusťte ODI Studio (při prvním startu vyplňte cestu na JDK 1.6)

Z menu File > New > vyberte Master Repository Creation Wizard


Vyplňte standardní parametry pro Master repository


Vyberte typ ověřování (ODI repository nebo LDAP) a heslo pro uživatele SUPERVISOR


Vyberte úložiště hesel


Výsledkem je založené Master repository
Po založení klikněte na Connect To Repository a nakonfigurujte jej


Po připojení k Master repository přejděte na záložku Topology, sekce Repositories a založte nové Work repository


Vyberte jeho typ a číslo


Po jeho úspěšném založení můžete nakonfigurovat nový login nebo upravit ten, který jste vytvořili po založení Master repository:


Poté z menu ODI zvolte „Disconnect from Master Repository“ a opětovně klikněte na „Connect To Repository“ kde se již můžete připojit jak do Master tak i do jeho Work Repository:Nastavení Standalone Agenta
Pokud jste instalovali i Standalone Agenta, tak otevřete a upravte soubor ...\oracledi\agent\bin\odiparams.bat|sh

Nastavte svoje hodnoty proměnných (hesla zakódujete pomocí ...\oracledi\agent\bin\encode):

set ODI_MASTER_URL=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:BIDW11
set ODI_MASTER_USER=odi11_mrep
set ODI_MASTER_ENCODED_PASS=e3yHRkGgKM8ycaB2EwPQxq8l

set ODI_SUPERVISOR=SUPERVISOR
set ODI_SUPERVISOR_ENCODED_PASS=d,yX78UC6FTDKiIA2NsIn2iot

set ODI_SECU_WORK_REP=WORKREP11


Poté nastartujte ODI Agenta (buď vytvořeným skriptem nebo z menu Windows) a zadefinujte v topologii jeho fyzickou a logickou architekturu + kontext.


Nyní již dodefinujte připojení na Vaše zdroje / cíle a na záložce Designer můžete začít vývoj.

Příště


Erik Eckhardt

Žádné komentáře: