středa 12. prosince 2007

Další rozvoj Business Intelligence - 3. část

1.3 Posun od dat k informacím a od informací k poznatkům

Strohá data jen stěží pomohou ke správnému rozhodnutí, informace je vždy nutné dávat do širšího kontextu s dalšími známými fakty. Jednoduchý příklad ze života nám celou situaci může ilustrovat.

Data Čas 21.30, teplota 5°C, tlak 930 hPa / Čas 22.30, teplota 4°C tlak 890 hPa

Informace Předpověď počasí na zítra ráno: Bude pršet

Poznatek Zítra ráno by jsem neměl jet na setkání autem, protože většina Pražanů bude chtít jet kvůli špatnému počasí autem. Déšť bude při této teplotě pravděpodobně namrzat a pokud někdo v zácpě nedobrzdí auto před sebou, bude dopravní kolaps.


Stejně tak jako jsou potřeba specifické znalosti pro interpretaci meteorologické mapy, je třeba expertních znalostí pro práci s obchodními údaji, pokud z nich chceme získat hodnotné informace. Donedávna byl tento typ úlohy výhradou analytiků, kteří měli zvládnutý potřebný statistický aparát, ale disponovali většinou jen minimálním vhledem do obchodní problematiky. Za daných podmínek je snaha přesunout interpretaci obchodních dat z rukou „matematiků“ do rukou obchodně zdatných pracovníků žádoucí.

Otázka

Jak dosáhnout toho, aby analýzy mohli tvořit lidé bez analytického vzdělání?Odpověď je relativně jednoduchá: Vznikem analytických aplikací, které nejsou jen souborem statistických výkazů, ale systémem dynamických vazeb mezi klíčovými výkonnostními ukazateli. Ten nabízí uživatelům možnosti analýzy předmětu jejich zájmu a doporučuje jim další kroky. Příkladem může být analytický proces zkoumáni klíčových ukazatelů stavu pro prodej, kde jsou propojeny pohledy na strategické úrovni (např. procento ročního růstu) prostřednictvím ukazatele středního řízení (např. počet otevřených obchodních případů až po samotný detail jednotlivých příležitostí pracovníka na pobočce.). Jiný příklad na analytickou postupnost zkoumání finačních toků za účelem jejich maximalizace je uveden na následujícím diagramu.

Příklad analytického workflow

Takovýto systém sice klade vyšší nároky na implementaci (nestačí definovat co se má sledovat, ale také jaké jsou kauzální vztahy mezi sledovanými veličinami), ale o to širší může být spektrum potenciálních koncových uživatelů.


Peter Hora (pho).

Žádné komentáře: