středa 19. prosince 2007

Hyperion Essbase, 2. část – Instalace a konfigurace Essbase Administration Services a load dat do Essbase

Essbase Administration Services je komponenta pro správu a údržbu Essbase serverů. Administration Services se skládá z klientské konzole (Administration Services Console) a serveru (Administration Server), který přímo komunikuje s Essbase servery. Administration Services Console je „single point of access“ ke všem Vašim Essbase serverům, zajišťuje například správu uživatelů, vytváření a konfiguraci aplikací a databází, load dat, atd.

Jak nainstalovat a nakonfigurovat Essbase Server naleznete zde.


I. Instalace Essbase Administration Services

1. Zde (link funguje až po zalogování na edelivery.oracle.com) si stáhněte Essbase Administration Services Release 9.3.1 Windows Installer (cca 290MB).2. Rozbalte zip, spusťte setup.exe a zvolte jazyk instalace (pouze Angličtina)3. Zvolte lokaci instalace (Other)4. Installer detekuje společný adresář pro Hyperion produkty5. Vyberte adresář pro Essbase Administration Services6. Zvolte typ instalace7. Zvolte komponenty, které chcete instalovat8. Vyberte znakovou sadu9. Spusťte instalaci (doba běhu cca 5 minut), po instalaci povolte spuštění konfigurátoruII. Konfigurace Essbase Administration Services

Konfigurátor se po instalaci spustí automaticky, a nebo jej můžete spustit manuálně z All Programs > Hyperion > Foundation Services > Configuration Utility

1. Vyberte komponenty, které chcete konfigurovat2. Vyberte databázi, do které se má vygenerovat Administration Services repository (databáze již musí existovat)3. Zadejte detaily o Vaší databázi (server, port, sid, db user – uživatel v db již musí existovat)4. Vyberte aplikační server, do kterého chcete umístit aplikaci
V případě, že vyberete Apache Tomcat a automatic deployment, instalátor Vám nainstaluje ApacheTomcat verze 5.0.28. V ostatních případech musíte mít již AS nainstalován.5. Specifikujte port a service name pro AS6. Konfigurátor přidá novou službu do Windows Services pro start a stop Administration Services
III. Konfigurace Administration Services Console

Administration Services Console můžete spustit buď přímo z operačního systému pomocí All Programs > Hyperion > Administration Services > Start Administration Services Console, a nebo přes webový prohlížeč http://localhost:10080/easconsole/console.html

1. Zalogujte se do Administration Services Console (admin / password)2. Po prvním přihlášení se automaticky spustí průvodce nastavení (ručně lze spustit z menu File > Wizards > User setup), nastavte username3. Doplňte požadované informace4. Doplňte informace o Essbase Serveru5. Výsledkem je připojený Essbase Server, všechny aplikace, databáze, atd.
IV. Load dat do Essbase

1. Vyberte Essbase Servers > localhost > Applications (např. Sample) > Database (např. Basic)2. Jako "Data source" vyberte "Data file", jako "Mode" vyberte "Load only", pomocí tlačítka "Find Data File" vyberte soubor s daty a zvolte OK3. Informace o loadu dat4. Po loadu dat vyberte z menu Preview data5. Nyní můžete přistupovat k datům v Essbase z prostředí Administration Console
Příští díl bude věnován Instalaci a konfiguraci Essbase Clienta, používání nástrojů Essbase Spreadsheet Add-in for Excel a Essbase Visual Explorer.Erik Eckhardt (eec).

Žádné komentáře: