pondělí 10. prosince 2007

Oracle BI Publisher a nastavení fontů pro generování PDF dokumentů

V případě, že uvažujete o generování sestav a reportů obsahujících českou diakritiku do formátu PDF, pak musíte zajistit správné mapování používaných fontů.

Devadesát procent vyvíjených šablon pro BI Publisher se připravuje pomocí MS Wordu a Oracle BI Publisher Template Builderu pro MS Word. Ve Wordu se používají klasické fonty dostupné v operačním systému.

Šablona v Oracle BI Publisher Template Builderu pro MS Word


Jakmile je během vývoje použit např. font Times New Roman na text s českou diakritikou, a poté je šablona vygenerována do PDF formátu, tak je na první pohled patrné, že pro české znaky je použit jiný font než Times New Roman.

Preview šablony do PDF – chybné fonty pro české znaky


Chyba je v tom, že BI Publisher nemá nastavené fonty, které se mají používat při generování do PDF formátu.

Mapování fontů se provádí zvlášť pro
  • Vývoj – Oracle BI Publisher Template Builderu pro MS Word
  • Provoz – Oracle BI Publisher server

Mapování fontů pro vývoj (Oracle BI Publisher Template Builderu pro MS Word)

Konfigurace se provádí v souboru xdo.cfg. Najdete jej v adresáři, do kterého jste nainstalovali Oracle BI Publisher Template Builder pro MS Word (...\OracleBIPublisherDesktop\Template Builder for Word\config\xdo.cfg). V souboru v sekci pro mapování fontů uveďte názvy všech použitých fontů z Vaší šablony (font family), styly fontů (style & weight) a cestu na fonty (truetype path).

Mapování fontů pro generování do PDF – soubor xdo.cfg


Po namapování všech fontů je šablona do PDF formátu vygenerována správně.

Preview šablony do PDF – správné fonty pro české znaky


Mapování fontů pro provoz (Oracle BI Publisher server)

Pro serverovou část je nejprve nutné nakopírovat veškeré použité fonty do adresáře [JAVA_HOME]/jre/lib/fonts (adresář obsahující JDK vybíráte během instalace, např. C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_11\jre\lib\fonts).

Mapování fontů lze provádět pomocí rozhraní BI Publisheru – Správa > Mapování písma. Zde se uvedou podobné informace o používaném fontu jako v předchozí části.

Mapování fontů pro generování do PDF – rozhraní BI Publisher serveru


Mapování, které je nastaveno pomocí GUI se zapíše do souboru xdo.cfg na serverové straně
(soubor má podobnou strukturu jako soubor pro BIP Template Builder pro MS Word). Soubor najdete v adresáři, do kterého jste nainstalovali Oracle BI Publisher Server (...\xmlp\XMLP\Admin\Configuration\xdo.cfg). Tzn. nemusíte používat GUI, stačí když překopírujete nastavení fontů z vývojového xdo.cfg do provozního a upravíte cestu na daný font (necháte zde pouze název fontu).

Mapování fontů pro generování do PDF – soubor xdo.cfg na serverové straně


Po namapování všech fontů je šablona do PDF formátu vygenerována správně i během provozu na straně serveru.


Preview šablony do PDF na straně serveru – správné fonty pro české znaky


Erik Eckhardt (eec).

Žádné komentáře: