pondělí 7. dubna 2008

Zkušenosti s Oracle BI oproti Progress databázi

Používaný SW:
 • Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10.1.3.3.1
 • PROGRESS Database Release 10.1B (OpenEdge 10.1B)
 • Driver pro připojení z OBI EE do Progress:
  • Název: Progress OpenEdge 10.1B Driver
  • Verze: 5.20.00.39
  • Společnost: DataDirect Technologies
  • Soubor: PGOE1022.DLL
  • Datum: 11.12.2006

I/ Vytvořené DB:

Progress Database Administration


Databáze zpreg na portu 3000


II/ Konfigurace ODBC:

Databáze zpreg na portu 3000III/ Vytvoření BI Metadata Repository:

Import Progress databází


Výsledek ve fyzické vrstvě:


Operace Update Row Count


Chybu je třeba ošetřit zaškrtnutím Require fully qualified names ve vlastnostech Connection Pool.


Znovuprovedení operace Update Row Count


K Progress databázím je nutno přistupovat přes uživatele sysprogress (pokud v DB chybí, musí se založit manualně). Potom operace projde bez chyby.


Závěr:
 • V Progress databázi musí existovat uživatel sysprogress a pod ním je nutné z OBI přistupovat na data
 • Na lokále je nutno nadefinovat port, na kterém DB poběží a DB spustit
 • Na vzdáleném počítači (např. na UX serveru) je nutno také nadefinovat porty pro DB a spustit APPserver
 • Nadefinovat ODBC připojení s použitím čísla portu
 • V repository při definici Connection Pool vybrat volbu "Require fully qualified names" a uživatele sysprogress
 • Jako Data source definition v Oracle BI použito základní nastavení ODBC Basic
  • Odezva reportů a analýz odpovídala velikosti dotazovaných tabulek v databázi

Příspěvek vytvořil a zaslal Vladimír Kalousek - konzultant společnosti PIKE ELECTRONIC. Díky!

Žádné komentáře: