čtvrtek 10. dubna 2008

Maximální počet zobrazených řádků v BI Answers v pohledu Tabulka

Po instalaci Oracle BI je parametr určující maximální počet záznamů, který bude zobrazen v reportu v BI Answers v pohledu Tabulka nastaven na hodnotu 65tisíc (tzn. i když dotaz zpracuje a vrátí více záznamů, tak v reportu je zobrazeno maximálně 65tisíc). Nejde o chybu, ale pouze o defaultní nastavení parametru „ResultRowLimit“.


Defaultní hodnotu parametru lze změnit v konfiguračním souboru instanceconfig.xml (konfigurační soubor ovlivňující chování BI Presentation Serveru). Nastavení parametru má vliv pouze na pohled Tabulka (neovlivňuje / nemá vliv na pohled Kontingenční tabulka - více o nastavení parametrů pro Kontingenční tabulku naleznete zde).

Příklad:
Parametr „ResultRowLimit“ dále ovlivňuje / je ovlivněn parametry „DefaultRowsDisplayed“, „DefaultRowsDisplayedInDelivery“ a „DefaultRowsDisplayedInDownload“. Tzn. v případě, že hodnota těchto parametrů je větší než je hodnota parametru „ResultRowLimit“, pak musíte hodnotu parametru „ResultRowLimit“ nastavit na stejně velkou nebo vyšší hodnotu než je nastaveno u výše uvedených parametrů.Erik Eckhardt (eec).

Žádné komentáře: