čtvrtek 7. února 2008

Jak zajistit alternativní třídění dat v reportech

Většina analytických nástrojů/aplikací standardně třídí texty podle abecedy. V určitých případech je takovéto třídění nevyhovující. Příkladem mohou být názvy měsíců nebo dnů v týdnu.Proto je třeba, aby aplikace umožňovala zvolit i jiné třídění tzv. alternativní. Postup jak v OBI EE / OBI SE One zajistit alternativní třídění je uveden níže.


Postup

1/ V Business Modelu vyberte sloupec pro který chcete nastavit alternativní třídění > vlastnosti > Set ... Sort order column > zde vyberte alternativní sloupec dle kterého chcete třídit (sloupec musí být dostupný v business modelu). V mém příkladu je sloupec Den datového typu DATE a obsahuje datumy vždy za první den v měsíci.2/ Vybraný sloupec je nastaven jako sloupec dle kterého se bude třídit3/ Měsíce v reportu jsou nyní seřazeny správněErik Eckhardt (eec).

Žádné komentáře: