pondělí 18. února 2008

Navigace v rámci Dashboardů pomocí polí tabulky

Jednou ze silných vlastností Oracle Business Intelligence (BI EE / BI SE One) je možnost vytváření interaktivních navigací mezi reporty a dashboardy.

Navigaci lze řešit několika způsoby. Mezi nejčastější patří navigace pomocí polí v tabulce, tzn. každé pole tabulky leží na průsečíku určitého řádku a sloupce tabulky. Tím lze dosáhnout toho, že při navigaci (přechodu) na jiný report či dashboard se jako parametr mohou automaticky přenést hodnoty z tohoto řádku. Pro data v daném sloupci lze definovat navigaci na určitý dotaz. To je možné využít k vytvoření určité matice navigačních odkazů, viz. obr. 1.

Obr.1 - „Navigační“ tabulka


Jak na to
Do pole sloupců „Ukazatel“ je pomocí funkce vložena textová hodnota „Top 20 podle X“, kde X zastupuje nějaký ukazatel, jako např. tržby, průměrné tržby, počet, atd.

Ve formátu těchto sloupců (obr. 2) je definována navigace na dotazy vracející data pro výše uvedené ukazatele, jako např. „TOP 20 produktů podle počtu“, „TOP 20 produktů podle tržeb“ resp. „TOP 20 produktů podle prům.tržeb“ (ukázku reportu viz. obr. 3).

Obr. 2 – Nastavení navigace na reporty

Dotazy „Top 20 produktů…“ mají nastaven filtr na sloupec čtvrtletí s operátorem „Obsahuje výzvu“ resp. „Is prompted“.
Výsledkem je, že podle toho z kterého řádku tabulky na obr. 1 klikneme, tak se nám v dotazu na obr. 3 nastaví příslušné čtvrtletí. To je poměrně elegantní náhrada místo tvorby parametru na sloupec. Podle toho, do kterého klikneme sloupce, se nám vybere příslušný dotaz „TOP 20 podle počtu“‚ „TOP 20 podle tržeb“, atd.

Obr.3 – ukázka reportu TOP 20 produktů podle počtu

Pro grafické doladění matice je možné umístit do záhlaví tabulky název ukazatele a do polí tabulky vhodný obrázek nebo text, viz. obr. 4. K tomuto účelu lze využít obecné formátování buněk tabulky případně nastavit formátování podmíněné.

Obr.4 – Výsledná „navigační“ matice


Příspěvek vytvořil a zaslal Jiří Doubravský ze společnosti PIKE ELECTRONIC. Díky!

Žádné komentáře: