pondělí 11. února 2008

Hyperion Essbase, 3. část – Instalace a konfigurace Essbase Clienta, používání Essbase Spreadsheet Add-in a Essbase Visual Explorer

Přistupovat na data v Hyperion Essbase můžete pomocí:
  • Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus – Jednotná BI Platforma

  • SmartView for MS Office – Hyperion Addin pro MS Excel, Word a Powerpoint (pro jeho běh je potřeba doinstalovat Shared Services Provider nebo URL Provider)

  • Essbase Client – Runtime, API, Spreadsheet Addin for Excel a Visual Explorer (nejsnadnější cesta jak přistupovat k Essbase z MS Excel)

  • ... nástroje/aplikace třetích stran

Essbase Client
Umožňuje spouštět aplikace na počítačích, na kterých není instalován Essbase Server. Essbase Client obsahuje Essbase Spreadsheet Add-in for Excel (reporting, analýzy a zpětný zápis z prostředí MS Excel), Visual Explorer (propracované vizuální analýzy dat), Runtime Client a Application Programming Interface zajišťující přístup na data uložená v Essbase. To, jak nainstalovat, nastavit a používat Essbase Client pro přístup k Essbase datům naleznete níže.

Jak nainstalovat a nakonfigurovat Essbase Server naleznete zde. Jak nainstalovat a nakonfigurovat Essbase Administration Services + load dat do Essbase naleznete zde.


I. Instalace Essbase Clienta

1. Zde (link funguje až po zalogování na edelivery.oracle.com) si stáhněte Hyperion Essbase - System 9 Release 9.3.1 Client Windows Installer (cca 80 MB).2. Rozbalte zip, spusťte setup.exe a zvolte jazyk instalace (pouze Angličtina)3. Zvolte lokaci instalace (Other)4. Installer detekuje společný adresář pro Hyperion produkty5. Vyberte adresář pro Essbase Clienta6. Zvolte typ instalace7. Zvolte komponenty, které chcete instalovat8. Vyberte znakovou sadu9. Spusťte instalaci (doba běhu cca 1 minuta)II. Konfigurace Essbase Spreadsheet Add-in for Excel

V případě, že chcete používat Essbase Spreadsheet Add-in for Excel, musíte jej zaregistrovat.

1. Spusťte „Register Spreadsheet Add-in“ (All Programs > Hyperion > Essbase Client)

2. Spusťte MS Excel – zde by se mělo oběvit nové menu EssbaseV případě, že se neobjeví - zapněte jej přes Tools > Add-InsIII. Používání Essbase Spreadsheet Add-in for Excel

Essbase Spreadsheet Add-in je komponenta umožňující vytvářet, modifikovat a ukládat dotazy oproti Essbase databázím přímo z prostředí MS Excel. Základní možnosti práce jsou uvedeny níže.

Připojení k databázi
Dvakrát klikněte „levou“ myší do jakékoliv buňky Excelu nebo z menu Essbase > vyberte Connect > vyplňte heslo > zvolte Update a ze seznamu databází si některou vyberteRefresh dat
Dvakrát klikněte „levou“ myší do jakékoliv buňky Excelu nebo z menu Essbase > vyberte RetrieveDrill down
Dvakrát klikněte „levou“ myší na dimenzi přes kterou chcete drill down nebo z menu Essbase > vyberte Zoom InDrill up
Dvakrát klikněte „pravou“ myší na úroveň dimenze pro kterou chcete drill up nebo z menu Essbase > vyberte Zoom OutPivoting / rotace
„Pravou“ myší chyťte dimenzi a přetáhněte ji na požadované místo nebo z menu Essbase > vyberte PivotVložení poznámky
Dvakrát klikněte „levou“ myší do jakékoliv buňky obsahující data nebo z menu Essbase > vyberte Linked Objects ...Zpětný zápis (writeback)
1/ Zamkněte buňky – menu Essbase > Lock


2/ Doplňte/změňte hodnoty buněk na nejnižší úrovni hierarchie a pak z menu Essbase > vyberte Send


3/ Dopočítejte agregace pro vyšší úrovně v hierarchii – z menu Essbase > vyberte Calculation...Query Designer
Umožňuje vytvářet, modifikovat a ukládat dotazy, navrhovat zobrazení reportu, filtrovat data, nastavovat třídění, restrikce atd. – z menu Essbase > vyberte Query DesignerIV. Používání Essbase Visual Explorer

Essbase Visual Explorer je komponenta umožňující vytvářet sofistikované vizuální analýzy včetně možností jako je definování vlastních kalkulací (např. difference, % differ., running total, moving calculation, year to date, year over year, previous, next, first, last, ...), vytváření vlastních skupin prvků dimenzí (custom / calculated members), psát anotace, komentáře nebo vkládat „Trend lines“ (Linear, Logarithmic, Polynomial, ...).

Z výsledných analýz je možné sestavovat dashboardy, případně generovat PDF výstupy nebo sestavy do MS Excel případně data pro MS Access. Visual Explorer je přístupný z menu Essbase > Visualize & Explore ...


Spuštění aplikaceZákladní vizualizace pomocí kontingenční tabulkyNabídka alternativních typů vizualizace datAlternativní vizualizace dat – Sales vs. ProfitAlternativní vizualizace dat s vlastním výpočtem – Running TotalsAlternativní vizualizace dat proložená „Trend lines“ – závislost prodejů na marketinkových kampaníDashboard složený z různých analýzPříští díl bude věnován architektuře Essbase, definování a vytváření dimenzí, hierarchií, kostek + mapování na zdrojová data pro load. To vše pomocí Essbase Administration Services.


Erik Eckhardt (eec).

Žádné komentáře: